Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Gala zamykająca XXIX Forum Ekonomiczne

Forum Ekonomiczne

XXIX Forum Ekonomiczne zakończyła gala z udziałem orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych Armii Ukrainy. W jej ramach nastąpiło uroczyste wyręczenie nagród.

Uroczysty wieczór zamykający XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju rozpoczął się od ogłoszenia laureata nagrody Organizacji Pozarządowej Roku 2018. Laudację w imieniu Rady Programowej FE wygłosiła jej członkini Ester Szabo.

Wyróżnienie otrzymała Caritas Polska – największa polska organizacja dobroczynna, rozwijająca inicjatywy między innymi na rzecz pomocy bezdomnym, ofiarom katastrof i rodzinom w potrzebie (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,  Rodzina Rodzinie).

W imieniu laureata nagrodę odebrał ksiądz Paweł Bobrowski, który przyjmując nagrodę odniósł się do roli jaką pełni Caritas: „Nie byłoby pomocy gdyby nie tysiące wspaniałych darczyńców i wolontariuszy, którzy po prostu z dobrego serca wspierają nasza działalność. (…) Dziękuję, że pomagacie nam pomagać”.

Następnie ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji Startup Session Elite: Biotts, Quottis i ChallengeRocket. Nagroda specjalna SGH trafiła do EcoTechSystems.

Skip to content