Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

VII Europejski Kongres Samorządów

Mikołajki, 11-12 kwietnia 2022 r.

Partner logo

Główny Partner

2  Dni

2

Dni

100 Debat

100

Debat

1500 uczestników

1500

uczestników

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Główny Partner

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i jego departamentów, realizuje szereg zadań, obejmujących m.in.: pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz utrzymanie ładu przestrzennego. Do zadań instytucji należy planowanie strategiczne i operacyjne oraz zarządzanie funduszami strukturalnymi. Obszarem szczególnego zainteresowania władz regionu jest wspieranie strategicznych obszarów gospodarki, tj. regionalnych inteligentnych specjalizacji: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.

W strukturze Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), które świadczy usługi dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na Warmii i Mazurach. COIE pomaga w wyborze lokalizacji pod inwestycję, generuje bazy potencjalnych partnerów biznesowych, organizuje misje gospodarcze.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Strona partnera
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Główny Partner

Skip to content