Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

V Europejski Kongres Samorządów

8 – 9 kwietnia, Kraków

Samorząd – razem dla przyszłości

2 Dni

2

Dni

186 Debat

186

Debat

2074 uczestników

2074

uczestników

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

Najważniejsi Goście

 • Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Prezes Związku Województw RP
 • Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego (przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów)
 • Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego
 • Beata Szydło, wicepremier i przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Suomela Kaj, Gubernator, Region Ostrobotnia, Finlandia
 • Goldberga Inga, Przewodnicząca, Komitet ds. Administracji Państwowej i Polityki Regionalnej, Saeima, Łotwa
 • Sanchez Amor Ignacio, Sekretarz Stanu ds. Polityki Terytorialnej, Ministerstwo Polityki Terytorialnej i Służby Cywilnej, Hiszpania
 • Zeil Martin, były Minister Gospodarki Landu Bawaria, Niemcy

Laureaci nagród:

 • Artur Tusiński Burmistrz Podkowy Leśnej – kategoria gminy miejskie
 • Jan Grabkowski Starosta Poznański – kategoria powiat ziemski
 • Osobną kategorię stanowiły nagrody wręczane przez tygodnik „Wprost”. Złotym kluczem zostali uhonorowani prezydenci Krakowa i Gliwic, Jacek Majchrowski i Zygmunt Frankiewicz.

Najważniejsze tematy :

 • Rola miast w wielkiej polityce
 • Silny samorząd fundamentem demokracji
 • Liderzy miast wobec wyzwań przyszłości
 • Polityka spójności unii europejskiej 2021-2027 – nadzieje, oczekiwania, realia
 • Transport szynowy – ekologicznie, szybko, tanio

Skip to content