Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność
DZIEŃ 2 6.9.2023

DZIEŃ 2

6.9.2023

540+ Debat

540+

Debat

5000+ uczestniku00f3w

5000+

uczestniku00f3w

Biznes i zarządzanie

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Nowoczesne narzędzia w procesie kształtowania kompetencji kadr w sektorze transportowym – Panel Dyskusyjny w Biznes i Zarządzanie
 • 12:35-13:35: Czy jesteśmy gotowi na ESG. Wyzwania i bariery dla ESG w Polsce – Panel Dyskusyjny w Biznes i Zarządzanie
 • 13:45-14:45: Trendy i perspektywy na rynku pracy – jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami? – Panel Dyskusyjny w Biznes i Zarządzanie
 • 14:55-15:55: Jak skutecznie scyfryzować Polskę i zrealizować cele cyfrowej dekady? – Panel Dyskusyjny w Biznes i Zarządzanie
 • 16:05-17:05: ESG – standard w nowoczesnym biznesie? cz.1 – Panel Dyskusyjny w Biznes i Zarządzanie
 • 17:15-18:15: Otwartość na osoby LGBTQ+ jako motor biznesu – Panel Dyskusyjny w Biznes i Zarządzanie
 • 19:35-20:35: Handel w czasach turbulencji, czyli stan europejskiego eksportu i importu w 2023 roku – Panel Dyskusyjny w Biznes i Zarządzanie

Cyfryzacja

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:00-9:30: Ewolucja europejskiego krajobrazu legislacyjnego w obszarze cyberbezpieczeństwa- szanse i wyzwania – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja
 • 11:10-12:25: Współpraca w obszarze cyberbezpieczeństwa – korzyści, nowe kierunki, wyzwania – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja
 • 12:35-13:35: Sesja Cyfrowa Dekada – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja
 • 13:45-14:45: Międzynarodowe i krajowe wysiłki na rzecz budowania wspólnej odporności na zagrożenia związane z oprogramowaniem ransomware – największe wyzwania i najlepsze podejścia – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja
 • 14:45-15:55: Modus Operandi partnerstw publiczno-prywatnych w cyberbezpieczeństwie i udana współpraca w ramach modeli PPP w celu zwalczania oprogramowania ransomware – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja
 • 16:05-17:05: Ewoluujący krajobraz zagrożeń atakami ransomware – wzmocnienie pozycji podatnych podmiotów – wskazówki dotyczące działania – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja
 • 17:15-18:15: Kompetencje informacyjne i cyfrowe w polskim społeczeństwie — szanse i wyzwania – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja
 • 19:35-20:35: Uchodźcy i migranci na celowniku dezinformacji – Panel Dyskusyjny w Cyfryzacja

Europa w świecie

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:20-9:50: Gruzja i Polska – potencjał współpracy – Panel Dyskusyjny w Europa w Świecie
 • 11:10-12:25: Integracja czy dezintegracja: stawka na polityki exit czy nowe impulsy dla współpracy regionalnej? – Panel Dyskusyjny w Europa w Świecie
 • 12:35-13:35: Siła argumentu – o skutecznych wystąpieniach publicznych – Warsztat w Europa w Świecie
 • 13:45-14:45: Grupa Wyszehradzka – jakie są perspektywy dalszej współpracy? – Panel Dyskusyjny w Europa w Świecie
 • 14:55-15:55: Migracje i wojna o zasoby – jak poradzić sobie z wyzwaniami przyszłości? – Panel Dyskusyjny w Europa w Świecie
 • 16:05-17:05: Uwolnienie potęgi demokracji cyfrowej: prowadzenie etycznych kampanii w epoce cyfrowej – Panel Dyskusyjny w Europa w Świecie
 • 17:15-18:15: Jak wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i Czech do 2050 r.? – Panel Dyskusyjny w Europa w Świecie
 • 19:35-20:35: FESTIWAL LITERACKI: „Literatura buduje świat” – Rozmowa w Europa w Świecie

Forum Bezpieczeństwa

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:20-10:00: Nowy wyścig kosmiczny – jaka będzie rola Europy? – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa
 • 11:10-12:25: Pokój w Ukrainie gwarancją bezpieczeństwa dla nas wszystkich – rola NATO – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa
 • 12:35-13:35: Wschodnia flanka i perspektywy dalszego rozszerzenia NATO – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa
 • 13:45-14:45: Wyzwania dla polskiej energetyki w oczach polityków – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa
 • 14:55-15:55: Pakt Północnoatlantycki – siła w solidarności. Członkostwo w NATO gwarantem pokoju i bezpieczeństwa – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa
 • 16:05-17:05: Wpływ wojny w Ukrainie na światową architekturę bezpieczeństwa – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa
 • 17:15-18:15: Broń jądrowa – straszak czy realne zagrożenie? – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa
 • 19:35-20:35: Innowacyjny sektor rolno-spożywczy dla bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony klimatu – cz. I – Panel Dyskusyjny w Forum Bezpieczeństwa

Finanse i inwestycje

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Perspektywy i strategie rozwoju sektora bankowego – Panel Dyskusyjny w Finanse i Inwestycje
 • 12:35-13:35: Wyzwania polskiej polityki fiskalnej – Panel Dyskusyjny w Finanse i Inwestycje
 • 13:45-14:45: Sektor półprzewodników, budowanie przewag konkurencyjnych gospodarek – Panel Dyskusyjny w Finanse i Inwestycje
 • 14:55-15:55: Inteligentne oszczędności i inwestycje – bycie „smart” w dobie kryzysu – Panel Dyskusyjny w Finanse i Inwestycje
 • 16:05-17:05: Sprawiedliwa emerytura. O systemie emerytalnym u progu nowej kadencji Sejmu – Panel Dyskusyjny w Finanse i Inwestycje
 • 17:15-18:15: Rozwój polityk publicznych zwiększających dostępność w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami – Panel Dyskusyjny w Finanse i Inwestycje
 • 17:15-18:15: Rozwój polityk publicznych zwiększających dostępność w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami – Panel Dyskusyjny w Finanse i Inwestycje

Człowiek i kultura

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-11:40: Rozmowa Rokita – Bielecki – Rozmowa w Człowiek i Kultura
 • 12:35-13:35: „Geograficzno-polityczny atlas Polski” – spotkanie z prof. Marcinem Solarzem – Rozmowa w Człowiek i Kultura
 • 13:45-14:45: „Koniec systemu władzy” – spotkanie z prof. Pawłem Kowalem – Rozmowa w Człowiek i Kultura
 • 14:55-15:55: „Życie polityką naznaczone” – spotkanie z Janem Królem – Rozmowa w Człowiek i Kultura
 • 17:15-18:15: Kto rządzi w Europie – rządy czy sądy? – Panel Dyskusyjny w Człowiek i Kultura

Forum cyberbezpieczeństwa

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:00-9:30: Perspektywy przeciwdziałania dezinformacji w ujęciu systemowym – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa
 • 11:00-11:45: Innowacje w zakresie cyberbezpieczeństwa na uczelniach wyższych: narzędzia, technologie i szkolenia – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa
 • 11:45-12:25: Sztuczna Inteligencja – cyberbezpieczeństwo sztucznej inteligencji – nowe wyzwania – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa
 • 12:35-13:35: Cyberbezpieczny samorząd – strategie i praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa
 • 13:45-14:45: Technologie przełomowe w zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji – blockchain i technologie kwantowe – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa
 • 14:55-15:55: Sankcje cybernetyczne i inne narzędzia zwalczania cyber zagrożeń – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa
 • 16:05-17:05: Wybory a dezinformacja- systemowa odporność na cyberzagrożenia podczas kampanii wyborczej – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa
 • 17:15-18:15: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Wyzwania i potrzeby wynikające z unijnej polityki i przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa – Panel Dyskusyjny w Forum Cyberbezpieczeństwa

Forum Ochrony Zdrowia

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:20-9:50: Eksperci Komisji Zdrowia Senatu RP rekomendują Nowy System Ochrony Zdrowia Polaków – Panel Dyskusyjny w Forum Ochrony Zdrowia
 • 11:25-12:25: Krajowa Sieć Onkologiczna – debata o kierunkach zmian w polskiej onkologii – Panel Dyskusyjny w Forum Ochrony Zdrowia
 • 11:30-13:30: Okrągły stół dla chorób rzadkich – Okrągły Stół w Forum Ochrony Zdrowia
 • 12:35-13:35: Niezaspokojone potrzeby w hematoonkologii – Panel Dyskusyjny w Forum Ochrony Zdrowia
 • 13:45-14:45: Jakość wyrobów medycznych w świadczeniach gwarantowanych z perspektywy zamówień publicznych i ich serwisowania – Panel Dyskusyjny w Forum Ochrony Zdrowia
 • 14:55-15:55: Zdrowie psychiczne Polaków – aktualne wyzwania – Panel Dyskusyjny w Forum Ochrony Zdrowia
 • 16:05-17:05: Wczoraj, dziś i jutro. Wyzwania psychiatrii wieku rozwojowego w Polsce – Panel Dyskusyjny w Forum Ochrony Zdrowia
 • 17:15-18:15: Choroby rzadkie: systemowe rozwiązania i ich realizacja – Panel Dyskusyjny w Forum Ochrony Zdrowia
 • 19:35-20:35: Dobra organizacja leczenia może więcej niż najnowocześniejsza farmakoterapia – Debata Oksfordzka w Forum Ochrony Zdrowia

Europa Karpat

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:00-9:50: Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Europie Karpat – Panel Dyskusyjny w Forum Europa Karpat
 • 10:00-11:00: Via Culturalia – współpraca w Międzymorzu. Dlaczego instytucje kultury muszą być dźwignią współpracy w regionie? – Panel Dyskusyjny w Forum Europa Karpat
 • 11:10-12:25: Ludzie wolności w państwach postkomunistycznych w czasach próby odbudowy imperium rosyjskiego. Przesłanie Solidarności (8 września 1981) – Panel Dyskusyjny w Forum Europa Karpat
 • 12:35-13:35: Spotkanie z gościem specjalnym konferencji Europa Karpat Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim – Nowe inwestycje dla Europy Środkowej, Polski i Podkarpacia – Wydarzenie Specjalne w Forum Europa Karpat
 • 13:45-14:45: Collegium Carpathicum – współpraca uczelni wyższych. Debata rektorów. Dyskusja o Wirtualnej Bibliotece Europy Karpat – Panel Dyskusyjny w Forum Europa Karpat
 • 14:55-15:55: Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej. Prezentacja raportu – Panel Dyskusyjny w Forum Europa Karpat
 • 16:05-17:05: Koniec z prawem weta w Unii Europejskiej? Nowy początek czy początek końca UE? – Panel Dyskusyjny w Forum Europa Karpat
 • 17:15-18:15: Z cyklu: Kobiety Karpat. Czy jesteśmy skazani na kryzysy kulturowe, demograficzne, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz Europie Środkowej? – Panel Dyskusyjny w Forum Europa Karpat

Forum Polonijne

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Różne środki, jeden cel. Wolontariat, fundraising, filantropia – czyli jak dziś pomagać? – Panel Dyskusyjny w Forum Polonijne
 • 11:10-12:25: Różne środki, jeden cel. Wolontariat, fundraising, filantropia – czyli jak dziś pomagać? – Panel Dyskusyjny w Forum Polonijne
 • 13:45-14:45: Media polonijne jako kreator utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju – Panel Dyskusyjny w Forum Polonijne
 • 14:55-15:55: Edukacyjna oferta państwa polskiego dla młodzieży polonijnej – Panel Dyskusyjny w Forum Polonijne
 • 16:05-17:05: Raport Atlas Polaków na świecie – Panel Dyskusyjny w Forum Polonijne
 • 17:15-18:15: Infrastruktura polonijna na świecie finansowana ze środków MSZ. Rezultaty i plany – Panel Dyskusyjny w Forum Polonijne
 • 19:35-20:35: Polityka państw wobec swoich diaspor oraz wzajemnych relacji – Wydarzenie Specjalne w Forum Polonijne

Forum regionów

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:20-9:50: Branża winiarska dziś – między tradycją a wyzwaniami współczesności – Rozmowa w Forum Regionów
 • 11:10-12:25: Finanse samorządów. Mądry budżet na trudne czasy – Panel Dyskusyjny w Forum Regionów
 • 12:35-13:35: Transformacja energetyczna w miastach – wyzwanie dla samorządów i ich partnerów? – Panel Dyskusyjny w Forum Regionów
 • 13:45-14:45: Fundusze unijne na inwestycje regionalne – bilans zysków i strat – Panel Dyskusyjny w Forum Regionów
 • 14:55-15:55: Nowatorski samorząd – co to oznacza? – Panel Dyskusyjny w Forum Regionów
 • 16:05-17:05: Nowe czy stare wartości? Młodzi o etosie ludzi nauki – Panel Dyskusyjny w Forum Regionów
 • 17:15-18:15: Smart city – miasta przyszłości tylko dla bogatych? – Panel Dyskusyjny w Forum Regionów
 • 19:35-20:35: Wyzwania demograficzne Europy – Panel Dyskusyjny w Forum Regionów

Media i komunikacja

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Jak mówić o energetyce jądrowej, aby ją oswoić? – Panel Dyskusyjny w Media i Komunikacja
 • 12:35-13:35: Inflacja w Europie – perspektywy na najbliższe miesiące – Panel Dyskusyjny w Media i Komunikacja
 • 13:45-14:45: Granice etycznej komunikacji – Panel Dyskusyjny w Media i Komunikacja
 • 14:55-15:55: Efektywna komunikacja w okresie wyzwań: kluczowe elementy i strategie – Panel Dyskusyjny w Media i Komunikacja
 • 16:05-17:05: Nowa struktura europejska – czy Unia Europejska jest gotowa na kolejne rozszerzenie? – Panel Dyskusyjny w Media i Komunikacja
 • 17:15-18:15: Zrównoważone finansowanie i ESG – nowa konkurencyjność – Panel Dyskusyjny w Media i Komunikacja
 • 19:35-20:35: Sztuczna inteligencja – między etyką a rozwojem – Panel Dyskusyjny w Media i Komunikacja

Nowa gospodarka

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Historia puka do naszych drzwi. Gospodarka i polityka – Panel Dyskusyjny w Nowa Gospodarka
 • 12:35-13:35: Polska – USA: Partnerstwo dla bezpieczeństwa i rozwoju – Panel Dyskusyjny w Nowa Gospodarka
 • 13:45-14:45: OZE – ile nas to kosztuje? – Panel Dyskusyjny w Nowa Gospodarka
 • 14:55-15:55: Polska i Czechy wobec szans i wyzwań transformacji energetycznej – Panel Dyskusyjny w Nowa Gospodarka
 • 16:05-17:05: Jakiej globalizacji oczekujemy? – Panel Dyskusyjny w Nowa Gospodarka
 • 17:15-18:15: Korzyści dla gospodarki i społeczności lokalnych z inwestycji w Mały Atom – Panel Dyskusyjny w Nowa Gospodarka
 • 19:35-20:35: Konkurencyjność Europy w 2030 r. – jaka rola dla krajów Europy Środkowowschodniej? – Panel Dyskusyjny w Nowa Gospodarka

Nowe Technologie

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Nowe technologie, internacjonalizacja, historie sukcesu – warsztaty i spotkania dla Dolnośląskich MŚP – Blok Tematyczny w Nowe Technologie
 • 12:35-13:35: Cyfrowe usługi ZUS – szanse i wyzwania elektronizacji usług publicznych – Panel Dyskusyjny w Nowe Technologie
 • 13:45-14:15: Jak skutecznie wspierać rozwój artystyczny młodych twórców? – Rozmowa w Nowe Technologie
 • 14:15-14:45: Kino w czasach streamingu – jak zmienia się przemysł filmowy? – Rozmowa w Nowe Technologie
 • 14:55-15:55: W zdrowym ciele zdrowy duch – czyli jak zadbać o pracowników? – Panel Dyskusyjny w Nowe Technologie
 • 16:05-17:05: Cała prawda o pomocy rozwojowej – Panel Dyskusyjny w Nowe Technologie
 • 17:15-18:15: Wyzwania gospodarcze w dobie kryzysów. Gospodarka w trzeciej dekadzie XXI w. – część I – Panel Dyskusyjny w Nowe Technologie
 • 19:35-20:35: Nowy Ład na Starym Kontynencie – gospodarka europejska u progu XXI wieku – cz. I – Panel Dyskusyjny w Nowe Technologie

Odbudowa Ukrainy

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Solidarność z Ukrainą. Zaangażowanie społeczne i pomoc humanitarna – część II – Panel Dyskusyjny w Odbudowa Ukrainy
 • 12:35-13:35: Transatlantyckie relacje w obliczu wojny: USA-Europa wspólnie dla Ukrainy – Panel Dyskusyjny w Odbudowa Ukrainy
 • 13:45-14:45: Rola społeczności międzynarodowej w odbudowie Ukrainy – Panel Dyskusyjny w Odbudowa Ukrainy
 • 14:55-15:55: Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji – uchodźcy, migranci, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – Panel Dyskusyjny w Odbudowa Ukrainy
 • 16:05-17:05: W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy dla Europy? – Panel Dyskusyjny w Odbudowa Ukrainy
 • 17:15-18:15: Samorządy lokalne – jak skutecznie pokonywać wyzwania? – Panel Dyskusyjny w Odbudowa Ukrainy
 • 19:35-20:35: Recovery of Ukraine – Szanse i Wyzwania dla Zagranicznego Biznesu i Inwestorów – Panel Dyskusyjny w Odbudowa Ukrainy

Państwo i reformy

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9/6/2023: 19:35-20:35: Sport dla dobra wszystkich – społeczna rola rywalizacji – Panel Dyskusyjny w Państwo i Reformy

Pawilon niemiecki

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9/6/2023: 11:10-12:25: Synergia ESG: Zbieżne siły napędzające postęp środowiskowy, społeczny i gospodarczy – Panel Dyskusyjny w Pawilonie Niemieckim
 • 9/6/2023: 14:55-15:55: Innowacje w opiece zdrowotnej i współodpowiedzialność pacjentów w procesie leczenia – Panel Dyskusyjny w Pawilonie Niemieckim

Polityka Międzynarodowa

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-11:25: Po co komu polityka historyczna? – rozmowa z Karolem Nawrockim: Rozmowa w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 11:25-12:25: Wydarzenia sportowe jako klucz do rozwoju i promocji regionów: Panel Dyskusyjny w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 12:35-13:35: Polska suwerenność energetyczna. Sukces odwrotu od Rosji w obliczu wojny na Ukrainie: Rozmowa w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 13:45-14:45: Czy możliwa jest dziś niezależność energetyczna? – cz. I: Panel Dyskusyjny w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 14:55-15:55: Przyszłość Rosji po wojnie – czy czeka ją rozpad?: Panel Dyskusyjny w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 16:05-17:05: Ekspansja zagraniczna naturalną ścieżką rozwoju biznesu?: Panel Dyskusyjny w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 17:15-17:45: Zarządzanie obszarem polityki energetycznej i klimatycznej: Warsztat w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 17:45-18:15: W poszukiwaniu autorytetów. Czy religia wciąż kształtuje człowieka?: Panel Dyskusyjny w dziale Polityka Międzynarodowa
 • 19:35-20:35: „Nowe Państwo” – spotkanie z Krzysztofem Gawkowskim: Rozmowa w dziale Polityka Międzynarodowa

Salon Przemysłu Turystycznego

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Przemysł turystyczny – jak wzmacniać konkurencyjność sektora?: Blok Tematyczny w Salonie Przemysłu Turystycznego
 • 12:35-13:35: Kolejowe inwestycje – impuls dla rozwoju gospodarki: Panel Dyskusyjny w Salonie Przemysłu Turystycznego
 • 13:45-14:45: Work-life balance. Łączenie życia rodzinnego z pracą: Panel Dyskusyjny w Salonie Przemysłu Turystycznego
 • 14:55-15:55: Zabytek potrzebuje właściciela: Panel Dyskusyjny w Salonie Przemysłu Turystycznego
 • 16:05-17:05: Szlaki kulturowe jako szansa na rozwój turystyki w regionie: Panel Dyskusyjny w Salonie Przemysłu Turystycznego
 • 17:15-18:15: Rola instytucji kultury w świecie edukacji, turystyki i polityki – część I: Panel Dyskusyjny w Salonie Przemysłu Turystycznego
 • 19:35-20:35: W poszukiwaniu nowego domu – o migracjach w dzisiejszej Europie: Panel Dyskusyjny w Salonie Przemysłu Turystycznego

Społeczeństwo

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-11:25: Wirtualni asystenci. MF_PRO – administracja przyszłości: Prezentacja w temacie Społeczeństwo
 • 11:25-12:25: Rozwój lokalny: finansowanie, społeczność, innowacje: Panel Dyskusyjny w temacie Społeczeństwo
 • 12:35-13:35: Mieszkania są kluczowe – przystępne cenowo mieszkania bodźcem do rozwoju lokalnego: Panel Dyskusyjny w temacie Społeczeństwo
 • 13:45-14:45: Sztafeta pokoleń w społeczeństwie obywatelskim. Czy dobro wspólne idzie w parze z samorealizacją?: Panel Dyskusyjny w temacie Społeczeństwo
 • 14:55-15:55: Ukryte zasoby (efektywne ekonomicznie i środowiskowo) – Gospodarka Obiegu Zamkniętego: Panel Dyskusyjny w temacie Społeczeństwo
 • 16:05-17:05: Gmino, działaj z ekonomią społeczną dla rozwoju gospodarki lokalnej: Panel Dyskusyjny w temacie Społeczeństwo
 • 17:15-18:15: Samorząd dla Mieszkańców – partycypacja społeczna, narzędzia efektywności: Panel Dyskusyjny w temacie Społeczeństwo
 • 19:35-20:35: ESG – uwarunkowania, wyzwania, dobre praktyki: Panel Dyskusyjny w temacie Społeczeństwo

Sesje plenarne

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 10:00-11:00: Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian: Sesja Plenarna w temacie Sesje Plenarne
 • 18:25-19:25: Nowy cyfrowy świat – wyzwania technologicznej rzeczywistości: Sesja Plenarna w temacie Sesje Plenarne

Strefa Dolny Śląsk

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 12:35-13:35: Stary Kontynent w poszukiwaniu kapitału społecznego: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Dolny Śląsk
 • 13:45-14:45: Rewolucja w turystyce rowerowej w Polsce: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Dolny Śląsk
 • 14:55-15:55: Współpraca samorządów z władzą centralną: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Dolny Śląsk
 • 16:05-16:50: Normalna Polska. Co znaczy dla Kobiet?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Dolny Śląsk
 • 17:30-18:15: Czy ograniczenie podatku PIT jest korzystne dla gospodarki?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Dolny Śląsk
 • 19:35-20:35: Nowy Ład na Starym Kontynencie: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Dolny Śląsk

Strefa Grupa Polsat Plus

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 12:30-0:00: Atom, słońce, wiatr. W drodze ku zeroemisyjności. Oczekiwania kontra rzeczywistość: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Grupa Polsat Plus
 • 13:30-0:00: Drugie życie odpadów. Zero Waste w praktyce. Zamiast śmiecić – świecić przykładem: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Grupa Polsat Plus

Strefa KGHM

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 12:00-13:00: Zagraniczna ekspansja. Jak polski biznes podbija świat?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa KGHM
 • 14:00-14:30: Kopalnie jutra – jak powstają największe, innowacyjne projekty: Prezentacja w temacie Strefa KGHM
 • 16:00-16:45: Łączą nas wspólne wartości – w górach i kopalni najważniejsze jest: Rozmowa w temacie Strefa KGHM
 • 18:00-18:30: Przed nami atomowa przyszłość – prezentacja projektu SMR w KGHM Polska: Prezentacja w temacie Strefa KGHM

Strefa PFR

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-11:55: Gospodarka-nauka-innowacja – trzy ścieżki zrównoważonego rozwoju: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa PFR
 • 12:05-12:50: Panel ARP: Strefa PFR
 • 13:00-13:45: Kreowanie Marki Polskiej Gospodarki: Tradycja, Innowacje i Wizja Przyszłości: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa PFR
 • 13:55-14:40: Znaczenie inwestycji firmy Intel na Dolnym Śląsku dla ekosystemu półprzewodników w Polsce i Europie: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa PFR
 • 14:50-15:35: Polska potrzebuje zaawansowanych technologii: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa PFR
 • 15:45-16:30: Made in Poland – polskie marki zagranicą. Jak odnieść sukces w eksporcie swoich produktów i usług?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa PFR
 • 16:40-17:25: Idziemy w dobrą stronę – rozwój rynku produktów emerytalnych: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa PFR
 • 17:35-18:20: Panel KUKE: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa PFR

Strefa RASP

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Różnorodność nową przewagą konkurencyjną. Dlaczego DEI się opłaca?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa RASP
 • 12:35-13:35: Najlepszy ambasador marki to zadowolony klient: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa RASP
 • 13:45-14:45: Handel w walce z inflacją – Inflacja jako problem społeczny – co mogą robić uczestnicy rynku żeby łagodzić jej skutki: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa RASP
 • 14:55-15:55: Pacjent managerem swojego zdrowia: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa RASP
 • 16:05-17:05: Marketing w świecie cyfrowym: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa RASP
 • 17:15-18:15: Czym nie jest różnorodność?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa RASP

Strefa SGH

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 9:00-9:10: Morning Talks – Dlaczego warto udzielać się na uczelni?: Strefa SGH
 • 9:00-9:10: Morning Talks – Dlaczego warto udzielać się na uczelni?: Strefa SGH
 • 9:20-9:30: Dlaczego warto angażować się w inicjatywy społeczne?: Strefa SGH
 • 9:30-9:50: „Samotność Strategiczna Polski” – spotkanie z Markiem Budziszem: Rozmowa w temacie Strefa SGH
 • 11:10-11:40: Firmy amerykańskie w Polsce. Kapitał dla rozwoju i bezpieczeństwa: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 11:40-12:10: Dostęp do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: Strefa SGH
 • 12:10-12:30: Ekonomiczne koszty samotności: Strefa SGH
 • 12:35-12:55: Przemysł farmaceutyczny nośnikiem potencjału innowacyjnego Polski: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 12:55-13:35: Doświadczenia i perspektywy polskiego rynku kredytowego: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 13:45-14:15: Zmiany we franczyzie: ustawowa regulacja i nowe wyzwania: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 14:15-14:45: Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej – oceny wpływu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 14:55-15:25: Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 15:25-15:55: Dogonić pokolenie „Z” – o nowych trendach w handlu: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 16:05-16:35: Transformacja energetyczna i rola różnych technologii umożliwiających skuteczną dekarbonizację: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 16:35-17:05: Sport i biznes: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 16:35-17:05: Transformacja polskiej telekomunikacji: innowacje, konkurencja i społeczna rewolucja cyfrowa: Strefa SGH
 • 17:15-17:45: Sytuacja gospodarcza Ukrainy po 1,5 roku wojny: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 17:45-18:15: Współpraca naukowa i gospodarcza pomiędzy Polską i USA: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa SGH
 • 22:15-22:30: Czy w Polsce potrzeba tyle podatków?: Strefa SGH
 • 22:30-23:00: Kształtowanie postaw innowacyjnych w biznesie: Strefa SGH
 • 23:00-23:30: Dawid czy Goliat: Rola korporacji transnarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych: Strefa SGH
 • 23:30-0:00: Jak wyrwać się z sztywnych ram myślenia? Ku antykruchości światopoglądu: Strefa SGH

Wydarzenia Specjalne

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Podnoszenie poziomu życia w dobie kryzysu. Wyzwania polityki społecznej w 2023 r.: Panel Dyskusyjny w temacie Wydarzenia Specjalne
 • 12:35-13:35: Ekspansja zagraniczna polskich firm – naturalna ścieżka rozwoju w świecie globalizacji: Panel Dyskusyjny w temacie Wydarzenia Specjalne
 • 13:45-14:15: Rozmowa z Siyabulela Mandela: Rozmowa w temacie Wydarzenia Specjalne
 • 14:15-14:45: Rozmowa z Oleksiy Arestovych: Rozmowa w temacie Wydarzenia Specjalne
 • 14:55-15:55: Promocja biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej i możliwości partnerstwa z Włochami, fokus na Polskę: Wydarzenie Specjalne w temacie Wydarzenia Specjalne
 • 16:05-17:05: Budowanie akceptacji społecznej dla inwestycji wrażliwych: Warsztat w temacie Wydarzenia Specjalne
 • 17:15-18:15: Wpływ Chin na sytuację w Europie Wschodniej: Panel Dyskusyjny w temacie Wydarzenia Specjalne
 • 19:35-20:35: Rola uczelni wyższych w kształtowaniu społeczeństw – różne drogi do sukcesu: Panel Dyskusyjny w temacie Wydarzenia Specjalne

Zdrowie i biznes

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Przegląd prawodawstwa farmaceutycznego UE – jakie szanse, jakie ryzyka: Panel Dyskusyjny w temacie Zdrowie i Biznes
 • 12:35-13:35: Medycyna pola walki – nowy, trwały element systemu bezpieczeństwa medycznego państwa i sił zbrojnych: Panel Dyskusyjny w temacie Zdrowie i Biznes
 • 13:45-14:45: Zarządzanie w ochronie zdrowia – wyzwania: Panel Dyskusyjny w temacie Zdrowie i Biznes
 • 14:55-15:55: Medycyna prywatna w systemie ochrony zdrowia: Panel Dyskusyjny w temacie Zdrowie i Biznes
 • 16:05-17:05: Jak usprawnić profilaktykę, opiekę i dostęp do innowacyjnych terapii?: Panel Dyskusyjny w temacie Zdrowie i Biznes
 • 17:15-18:25: Po 365 dniach. Jak z sukcesem kontynuować wdrożenie opieki koordynowanej?: Panel Dyskusyjny w temacie Zdrowie i Biznes

Zielona Transformacja

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Rozwiązania energetyczne z Brandenburgii i Dolnego Śląska: wkład w zrównoważone zaopatrzenie w energię w Europie: Panel Dyskusyjny w temacie Zielona Transformacja
 • 12:35-13:35: Silny koncern multienergetyczny odpowiedzią na potrzeby Polaków: Panel Dyskusyjny w temacie Zielona Transformacja
 • 13:45-14:45: Energia dla Polski: współpraca z północnoamerykańskimi partnerami w celu zapewnienia sukcesu morskiej energetyki wiatrowej: Panel Dyskusyjny w temacie Zielona Transformacja
 • 14:55-15:55: Multienergetyczny koncern filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski: Panel Dyskusyjny w temacie Zielona Transformacja
 • 16:05-17:05: Światło, które zgasło – Europa Środkowo-Wschodnia a Świat Zachodu: Panel Dyskusyjny w temacie Zielona Transformacja
 • 17:15-18:15: Pakiet „Fit 55” i jego przyszłość: Panel Dyskusyjny w temacie Zielona Transformacja
 • 19:35-20:35: Influencer marketing – szansa rozwoju marki czy zagrożenie promowania scamu: Panel Dyskusyjny w temacie Zielona Transformacja

Zrównoważony rozwój

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Transport współdzielony a wykluczenie transportowe: Panel Dyskusyjny w temacie Zrównoważony Rozwój
 • 12:35-13:35: Dokąd zmierza ekologia miast?: Panel Dyskusyjny w temacie Zrównoważony Rozwój
 • 13:45-14:45: Zero Waste – w kierunku ograniczenia marnotrawienia żywności: Panel Dyskusyjny w temacie Zrównoważony Rozwój
 • 14:55-15:55: Żywność Polska jako produkt najwyższej jakości: Panel Dyskusyjny w temacie Zrównoważony Rozwój
 • 16:05-17:05: Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji?: Panel Dyskusyjny w temacie Zrównoważony Rozwój
 • 17:15-18:15: Czy czas otworzyć się na gospodarkę zamkniętą?: Panel Dyskusyjny w temacie Zrównoważony Rozwój

Strefa MAKi

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Jak skutecznie budować kapitał społeczny?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa MAKi
 • 12:35-13:35: Czy biznes ma płeć? Jaką wartość tworzy współpraca kobiet i mężczyzn?: Strefa MAKi
 • 13:35-14:55: Andrzej Tylkowski – sesja z plakatami: Strefa MAKi
 • 14:55-15:55: Życie sportowca a życie rodzinne. Jak połączyć pracę, sportową pasję i aktywność społeczną?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa MAKi

Strefa Café France

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 11:10-12:25: Kto za to zapłaci, czyli jak zapewnić finansowanie kluczowych projektów inwestycyjnych w Polsce?: Panel Dyskusyjny w temacie Strefa Café France

Strefa Café Swiss Point: Quality, Jobs and Innovation

Tematy paneli dyskusyjnych

 • 12:35-14:45: Polsko – Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia: Panel Dyskusyjny w temacie Swiss Point: Quality, Jobs and Innovation

Skip to content