Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Dyskusja „Nieodkryty Potencjał Srebrnej Gospodarki” [RELACJA]

Europejski Kongres Samorządów

Panel poprowadziła Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przywitała wszystkich panelistów oraz publiczność po czym przedstawiła zakres prowadzonej dyskusji. „Ważne jest nie tylko nasze długie życie, ale również aby jakość naszego życia była coraz lepsza” powiedziała Rudnicka. Dodała, że w świetle ustawy mamy dziś 8,8 miliona osób starszych, a za około 15 lat może to być około 25% polskiego społeczeństwa.

„Powinniśmy przestać postrzegać osoby starsze jako utrapienie dla gospodarki” stwierdziła Małgorzata Zwiercan, Posłanka koła Wolni i Solidarni oraz Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP. Wskazała, że podwaliny pod nową politykę senioralną Polski położył rząd PO-PSL i jest ona obecnie kontynuowana przez nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. „Przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została powołana Rada ds. osób starszych” kontynuowała. Za najważniejsze priorytety uznała działania przeciwko wykluczeniu i ubóstwu osób starszych. Jako przykład wymieniono między innymi program dofinansowania leków dla osób po 75 roku życia. „Koniecznie musimy wspierać sektor prywatny i organizacje pozarządowe, bo bez nich nasi seniorzy nie mieliby tego co już funkcjonuje” podsumowała Zwiercan.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, uznał, że widzimy ewidentny wzrost zainteresowania srebrną gospodarką i polityką senioralną po 2012 roku. „Widać wyraźnie, że aktywność ludzi po 50 roku życia wzrasta, jednocześnie borykając się z rosnącymi wyzwaniami” mówił Kosiniak-Kamysz. Wymienił m.in. kradnących „na wnuczka” oraz parabanki oszukujące osoby starsze jako negatywne zjawiska hamujące srebrną gospodarkę. Jednocześnie polityk Ludowców stwierdził, że naprawdę małe usprawnienia, takie jak haczyki w odpowiednim miejscu mieszkania, sprawiają, że życie seniorów i ich dłuższe funkcjonowanie stają się łatwiejsze. Kosiniak-Kamysz zasugerował również wprowadzenie odpłatnych przez ZUS dni opieki nad osobą starszą, na wzór dni poświęconych dzieciom.

Michael Lee, Ekspert ds. Ekonomii Miasta z Wielkiej Brytanii, poruszył przede wszystkim kwestie mieszkalnictwa senioralnego oraz emerytury w nowoczesnych czasach. „Emerytura może przybrać rozmaite formy, od całkowitego wycofania z rynku pracy, po rozpoczęcie zupełnie nowej kariery” argumentował Lee. Przedstawił szereg statystyk związanych z decyzjami, które starsi ludzie podejmują po odejściu na emeryturę. Wymienił również przykłady firm, które zatrudniają starsze osoby. W Wielkiej Brytanii do firm takich należą McDonald’s oraz Wheterspoon (sieć pubów), które doceniają doświadczenie starszych ludzi i ich zdolności menadżerskie.

„Traktuję to jako symbol, że właśnie tu na EKS mówimy o polityce senioralnej, ponieważ dotyczy ona właśnie mieszkańców gmin, miast, regionów” powiedziała Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Dodała, że transformacja ustrojowa, w tym reforma samorządowa, była kluczowa dla mobilizacji społecznej osób starszych i uświadomiła im, że aktywne życie nie kończy się po odejściu na emeryturę. „Dla srebrnej gospodarki konieczna jest współpraca wszystkich 3 sektorów” dodała.

Bolesław Meluch, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich,  wskazał, że potrzebna jest poprawna lokalna polityka mieszkaniowa dla seniorów. Uznał, że sektor bankowy nie jest niestety w Polsce jeszcze dość elastyczny w kontaktach ze starszymi klientami. Odniósł się również do pomysłów organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii, które wprowadzają ekonomię współdzielenia na polu opieki społecznej.

Marianna Onufryk, Ekspert ds. Polityki Społecznej Instytutu Studiów Społecznych i Gospodarczych na Ukrainie, omówiła priorytety polityki senioralnej w tym kraju. „Osobiście uważam, że kapitał ludzki jest najważniejszy przy podejmowaniu decyzji związanych z kapitałem gospodarczym” skomentowała Onufryk.

„Według prognozy na 2030 rok, w Rosji 46% społeczeństwa będzie klasyfikowane jako osoby starsze” mówił Igor Kulin, Ekspert i Koordynator Programu „Ex Libris” Biblioteka XXI wieku w Fundacji Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politycznych \”Regionalna Strategia\” w Rosji. Ubolewał, że w dalszym ciągu osoby te są marginalizowane i wykluczane społecznie.

Partnerem panelu był Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Goście byli zadowoleni, że polityka senioralna uzyskała rozgłos dzięki obecności w programie trzeciego Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

Skip to content