Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Debata: Równouprawnienie w samorządach. Współpraca Polski i Ukrainy

Najnowsze informacje

W dniu 4 grudnia 2023 r. w Pałacu w Ślęzanach odbędą się warsztaty pt. „Równouprawnienie w samorządach. Współpraca Polski i Ukrainy”. Celem wydarzenia jest przedstawienie doświadczeń Polski w zakresie zmniejszenia dysproporcji pomiędzy płciami oraz aktywizacji kobiet w życiu społecznym i politycznym.

W gronie zaproszonych gości będzie 20 kobiet z Ukrainy, reprezentujących samorządy, organizacje pozarządowe i media. W trakcie rozmów zaproszeni eksperci podzielą się doświadczeniami wynikającymi ze zmian po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania różnorodności i zapewnienia równego traktowania.

Tematyka warsztatów obejmować będzie również dyskusję o sile i przewagach kobiet w polityce, mając na celu inspirowanie aktywnych przedstawicielek społeczności lokalnych do udziału w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym i krajowym. Wśród prelegentów znajdą się: Magdalena Sobkowiak, Prezeska Kobiety w Centrum; Radosław Korzeniewski, wójt gminy Dąbrówka; Adam Lubiak, Starosta wołomiński oraz Yulia Vusenko, członkini organizacji ANTS i deputowana Wołyńskiej Rady Obwodowej.

Warsztaty będą tłumaczone symultanicznie z języka polskiego i ukraińskiego oraz transmitowane na żywo. Zapraszamy:
🇵🇱 Język polski: https://vimeo.com/event/3925982/834989d82f
🇺🇦 Język ukraiński: https://vimeo.com/event/3925988/ad37468639

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content