Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?

Najnowsze informacje

Podczas XXII  Forum Ekonomicznego w Karpaczu w paśmie „Forum Polonijne” odbył się panel dyskusyjny o temacie „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?”

Podczas debaty podjęto problem dostępu do czystych i bezpiecznych zasobów wodnych, który stanowi poważne wyzwanie dla całego świata. Zmiany klimatyczne doprowadzają to takich zjawisk jak: nagłe ulewy, powodzie lub susze. Źródła wody coraz bardziej narażone są na wyschnięcie lub zanieczyszczenie. 

Padły takie pytania jak: Czy niedobór zasobów wodnych może w przyszłości doprowadzić do masowych migracji lub konfliktów? Jak powinniśmy zadbać o źródła wody na poziomie państwowym i lokalnym? Czy będzie możliwe zapewnić dostęp do czystych i bezpiecznych źródeł wody dla każdego?  

W panelu wzięli udział pochodząca z Norwegii Per Stålnacke Dyrektor ds. Badań w Norweskim Instytucie Badań nad Bioekonomią (NIBIO), Stanisław M. Rybicki Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej, Alicja Pawelec-Olesińska Kierownik Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych  w Fundacji WWF Polska, Magdalena Fuk Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Rafał Bonter Prezes ZarząduXylem Water Solutions Polska Sp. z o. o. Rozmowę poprowadził Krzysztof Jan Stawnicki Zastępca DyrektorawPGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dyskutujący doszli wspólnie do konkluzji, że kwestia zasobów wodnych jest realnym problemem na świecie, a także w Europie. Goście wymienili refleksje na temat ochrony zasobów wodnych, a także utrzymywania czystości wód. Zgodzili się także w kwestii tego, że aktualnie zjawiska atmosferyczne są coraz bardziej nieprzewidywalne. Goście skupili się przede wszystkim na problemach europejskich i polskich. Gość Per Stålnacke przedstawił natomiast perspektywę norweską w kontekście problemów z zasobami wodnymi. Biorąc pod uwagę to, że Polska ma bardzo małe zasoby wodne, które w połączeniu ze zmianami klimatu, stanowią poważny problem, ta dyskusja może być bardzo ważna dla popularyzacji tego problemu w mediach. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada 3 razy mniej wody niż wynosi średnia Europy, co pokazuje, że jesteśmy zagrożeni deficytem tego surowca.

Skip to content