Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Czy jeszcze chcemy korzystać z dóbr kultury tradycyjnej?

Najnowsze informacje

Podczas XXXII  Forum Ekonomicznego w Karpaczu (5-7 września 2023) w ramach panelu ” Czy jeszcze chcemy korzystać z dóbr kultury tradycyjnej ?”,dyskutowano na temat roli tradycyjnych instytucji kultury w tak szybko digitalizującym się społeczeństwie. Rozwijające się platformy streamingowe, serwisy VOD oraz aplikacje na stronach muzeów i teatrów stawiają tradycyjne miejsca kultury przed wyzwaniem. Coraz więcej osób korzysta z tych nowoczesnych narzędzi, co może wpłynąć na stopień korzystania z kin, teatrów czy muzeów. Ceny biletów czasem odstraszają klientów, którzy mogą uznać, że opłaca się bardziej zainwestować w platformy VOD, z drugiej strony kultura jest nieodzownym elementem naszej tożsamości i rozwoju. 

Tą problematykę poruszyli paneliści: Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej), przybyła z Islandii Ólafsdóttir Þóra Björk (Dyrektorka Zarządzająca z Islandzkiej Rada Muzeów), Tomáš Foltýn (Dyrektor Generalny Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej) oraz Tomáš Fiala (Zastępca Dyrektora Biblioteki Naukowej w Centrum Informacji Naukowej i Technicznej Republiki Słowackiej) oraz prowadząca panel Katarzyna Obłąkowska (Członkini Rady Programowej w Instytucie Nowej Europy).

Jako pierwszy wypowiedział się Tomasz Foltyn, który zwrócił uwagę, że kultura jest źródłem inspiracji i otwiera dyskusje, szczególnie w trudnych czasach. Jest obecna w  naszym codziennym życiu i daje nam narzędzia do wyrażania naszych myśli i uczuć. Z kolei Katarzyna Obłąkowska stwierdziła, że kultura jest tak fundamentalna, że nawet po pandemii widać wzrost zainteresowania bibliotekami. To dowód na to, że ludzie wciąż cenią tradycyjne miejsca kultury i są gotowi do ich odwiedzania.

Zdaniem Tomasza Fiala, kultura staje się coraz bardziej dostępna dzięki technologii. Internet umożliwia dostęp do książek, filmów i innych dzieł kulturalnych, co sprawia, że nawet ci, którzy nie mają środków na podróże, mogą korzystać z bogactwa kultury. Bora Bjork Olafsdittir podkreśliła, że chcemy należeć do grupy i to, co kultura oferuje, jest niezwykle różnorodne. Muzea są doskonałym przykładem tego, jak kultura jest obecna na całym świecie i w różnych dziedzinach. Oznacza to, że każdy może znaleźć coś, co go interesuje.


Przyszłość tradycyjnych miejsc kultury wydaje się być w pewnym stopniu zagrożona, ale to nie oznacza, że są one skazane na zapomnienie. Warto zastanowić się nad tym, jak można integrować tradycyjne miejsca kultury z nowoczesnymi technologiami, tworząc unikalne i atrakcyjne doświadczenia.
Podsumowując niezależnie od tego, czy korzystamy z tradycyjnych miejsc kultury czy nowoczesnych platform, kultura pozostaje nieodzownym elementem naszego życia, który inspiruje, otwiera dyskusje i pozwala nam rozwijać się jako społeczeństwo.

Skip to content