Cele statutowe

  • krzewienie edukacji społecznej i politycznej w służbie demokratycznej przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej i państw położonych w Europie Środkowo-Wschodniej
  • sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw w tych dziedzinach
  • działanie na rzecz współpracy i budowania zaufania między państwami Europy Środkowo-Wschodniej
  • wspieranie i podejmowanie działań służących lepszemu zrozumieniu przez obywateli i społeczności lokalnych procesów zachodzących w trakcie przebudowy państwa i gospodarki centralnie zarządzanej w demokratyczne państwo gospodarki wolnorynkowej