Omnichannel made in Poland – jak trudne czasy stały się impulsem do rozwoju LPP


Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP Patrząc z perspektywy mijającej trzeciej dekady naszej obecności na rynku, możemy powiedzieć, że o…

Od gazu ziemnego do „zielonego”. Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG, o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną


Od gazu ziemnego do „zielonego”. PGNiG przypadło w transformacji energetycznej polskiej gospodarki szczególne zadanie. Gaz ziemny będzie pełnił w tym…

Drugi kwartał pod znakiem wzrostów, czy najgorsze mamy już za sobą?


Niniejsza analiza będąca kontynuacją materiału pt. „Polska gospodarka w roku pandemii” , który ukazał się na łamach „Newslettera Forum Ekonomicznego”…

Webinar „Wyzwania i perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Europy”


23 czerwca 2021 r. odbył się webinar pt. „Wyzwania i perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Europy” organizowany przez Fundację Instytut Studiów…

Inicjatywa Trójmorza jako podejście geopolityczne i rola Austrii


Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku i tworzy ramy pragmatycznej współpracy mającej na celu stworzenie sieci możliwości współpracy dla…

Niekończąca się wojna


Każdy naród buduje własną mitologię. Materiałem tych budowli służą fakty historyczne. Intensywność tworzenia takich mitologii świadczy o żywotności…

Szczyt NATO – new normal


Kilka miesięcy po inauguracji na stanowisko prezydenta USA Joe Biden przybył do Europy. Jednym z punktów jego wizyty był poniedziałkowy szczyt NATO w…

Kiedy będzie dobry moment na reformę emerytur we Francji?


We Francji przyszłoroczne wybory prezydenckie spowodowały nasilenie zainteresowania powrotem do rozmów o reformie systemu emerytur. Choć wszyscy są…

Perspektywy integracji z UE dla Ukrainy oraz stowarzyszonych krajów Partnerstwa Wschodniego


W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami wyłaniania się Partnerstwa Wschodniego (PW) dwóch prędkości. Kraje wiodące - Ukraina, Gruzja i Mołdawia…

Salviniego walka z maseczkami


Premier Mario Draghi przyjął przewodzącego Lidze Matteo Salviniego. Panowie dyskutowali o możliwości zniesienia stanu nadzwyczajnego, a głównym…