Drugi kwartał pod znakiem wzrostów, czy najgorsze mamy już za sobą?


Niniejsza analiza będąca kontynuacją materiału pt. „Polska gospodarka w roku pandemii” , który ukazał się na łamach „Newslettera Forum Ekonomicznego”…

Czy media mają narodowość i dla kogo to jest ważne? Zapowiedź panelu XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu


W czyim interesie działają media, właściciela czy czytelnika? Czy krajowi wydawcy mogą liczyć na uprzywilejowaną pozycję?

Unia Europejska AD 2021 – o wyzwaniach dla integracji na XXX Forum Ekonomicznym


Wśród tematów poruszanych na tegorocznym XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu tradycyjnie nie zabraknie również tych poświęconych europejskiej……

Inwestycje w gminie


Zeszłoroczny wybuch pandemii w oczywisty sposób wpłynęły na finansową zdolność polskich samorządów. Ograniczone przychody z podatków oraz zwiększone…

Po pierwsze finanse. Jak bardzo pandemia wpłynęła na budżety JST?


W dniu 28 czerwca br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie doszło do prezentacji Rankingu Finansowego Samorządów, raportu o kondycji…

Prezentacja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020


Znane już są samorządy terytorialne, które zostały polskimi liderami w gospodarowaniu środkami finansowymi w 2020 roku. Ranking Finansowy Samorządu…

Webinar „Wyzwania i perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Europy”


23 czerwca 2021 r. odbył się webinar pt. „Wyzwania i perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Europy” organizowany przez Fundację Instytut Studiów…

Inicjatywa Trójmorza jako podejście geopolityczne i rola Austrii


Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku i tworzy ramy pragmatycznej współpracy mającej na celu stworzenie sieci możliwości współpracy dla…