Polityka prywatności


Fundacja Instytut Studiów Wschodnich respektuje prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz gości odwiedzających serwis internetowy www.forum-ekonomiczne.pl (Serwis). Niniejsza Polityka Prywatności danych przetwarzanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (Polityka Prywatności ISW) zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303 (ISW).
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: dane@isw.org.pl

 

Jakie dane przetwarzane są w związku z odwiedzeniem Serwisu?

Dane pochodzące od użytkowników odwiedzających Serwis można uszeregować z uwzględnieniem sposobu ich pozyskania:

 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy Państwa – użytkowników serwisu korzystających m.in. z formularzy:
 1. rejestracyjnych na organizowane przez nas konferencje i wydarzenia
 2. zapisu na newsletter i otrzymywania innych informacji zawierających treści marketingowe
 3. zapisu na webinarium lub inne wydarzenie organizowane w trybie online
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – w szczególności, wśród których można wyróżnić:
  • informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego etc.
  • informacje pobierane przez odpowiednie narzędzia Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, w tym m.in. nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie;
  • adres IP komputera
  • pliki tekstowe (ang.”cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

 

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy dane?
 • w przypadku rejestracji na organizowane przez nas konferencje i wydarzenia, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ISW przez który rozumieć należy organizację wydarzeń statutowych ISW (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana chęci otrzymywania newslettera i innych informacji zawierających treści marketingowe podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda
  (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • w przypadku rejestracji na udział w webinarium albo w innym wydarzeniu online organizowanym przez ISW w celu identyfikacji nadawcy oraz w celu rejestracji na wydarzenie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zbadaniu satysfakcji uczestników wydarzenia
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies znajdujących się w Pani/Pana Urządzeniu wraz z jego pamięcią podręczną mogą być przetwarzane również w celu realizacji usług marketingowych dostarczanych przez Administratora oraz jego Partnerów. Dane te przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę (art. 6 ust 1. lit. a RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zapisanych w plikach cookies znajdują się w załączniku do niniejszej Polityki Prywatności.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in. regulacje prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane?
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Komu możemy udostępnić dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora w szczególności podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT, operatorom usług za pomocą których są prowadzone wydarzenia online;
 • na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo np. odpowiednim organom ścigania;
 • Partnerom Administratora w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody a także w określonych powyżej przypadkach na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo żądania usunięcia danych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe, których Administratorem jest ISW co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak niektórzy z dostawców usług IT świadczonych dla ISW (np. takich jak np. Facebook) mogą mieć swoją siedzibę poza terytorium EOG, dodatkowo w przypadku wydarzeń organizowanych online, dane osobowe mogą być przetwarzane również poza terytorium EOG przez operatora usługi za pomocą którego wydarzenie jest prowadzone. W przypadku przekazania danych podmiotowi, który swoją siedzibę ma poza obszarem EOG podmioty te są zobowiązane do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

Kontakt z Administratorem:
W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych w serwisie www.forum-ekonomiczne.pl można skontaktować się z administratorem danych pod adresem: dane@isw.org.pl

Załącznik do Polityki Prywatności ISW

POLITYKA COOKIES

 

1 Definicje

 1. Administrator – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303 (ISW), który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie sadeczanin.info.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 7. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 9. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 10. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 11. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 12. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 13. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 14. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 15. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 16. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 17. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 18. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Kontakt z Administratorem:

W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych w serwisie www.forum-ekonomiczne.pl prosimy o skontaktować się z Administratorem pod adresem: dane@isw.org.pl

.