Forum Polska-Węgry: Sesja Plenarna „W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej. Podstawy budowy państwa dobrobytu.”

Tematem sesji plenarnej, która odbyła się na koniec pierwszego dnia Forum Polska-Węgry w Starym Sączu, była poprawa jakości życia w Europie Środkowej. Paneliści próbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być podstawy budowy państwa dobrobytu oraz  jak zbudować je szybko i efektywnie. Wymiana spostrzeżeń pomiędzy przedstawicielami rządów Rzeczpospolitej Polski oraz Węgier prowadzić miała do wytyczenia kierunku w procesie tworzenia dobrobytu w Europie Środkowej.

Wśród panelistów byli: Igor Janke – partner w R4S SP. Z.o.o. Sp. K. (moderator dyskusji), Richárd Hörcsik – Przewodniczący Komisji ds. Europejskich w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym, Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, Miklós Soltész – Sekretarz Stanu ds. Mniejszości, Wyznania i Spraw Obywatelskich w Węgierskim Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich oraz Dorota Czudowska – Senator RP.

Z geopolitycznego punktu widzenia Europa Środkowa jest najważniejszym regionem Starego Kontynentu. To tu zbiegają się wszystkie drogi prowadzące ze wschodu za zachód oraz z północy na południe. Kiedyś zasłonięta przez Żelazną Kurtynę, obecnie walczy by dogonić kraje „Starej Unii” pod względem rozwoju gospodarczego, dobrobytu oraz znaczenia politycznego. Tandem polsko-węgierski zdaje się najwyraźniej dostrzegać potrzebę tej walki o dobrobyt i rozwój. Jak jeszcze szybciej możemy zmniejszać dystans pomiędzy Europą Środkową a Zachodnią? Jaka formuła współpracy ma szansę okazać się najskuteczniejsza?

Minister Miklós Soltész zauważył, że obecnie w pogoni za rozwojem ekonomicznym i dobrobytem rezygnujemy z wartości chrześcijańskich. Podnoszenie PKB nie może górować nad wiarą chrześcijańską oraz nadrzędnymi wartościami Boskimi, bo bez nich zatracimy samych siebie.

W odniesieniu do obecnej sytuacji w Europie Minister Soltesz przypomniał, że odpływ młodzieży z Europy Środkowej do Europy Zachodniej w celach zarobkowych i edukacyjnych spowolniły rozwój naszych ojczyzn. Teraz jednak państwa V4 w tym Polska i Węgry dojrzały i rozwinęły się do poziomu, gdzie możemy zatrzymać młodych, silnych i zdolnych, aby swoją wiedzą i determinacją wzbogacali swoje ojczyzny a nie państwa Zachodu.’

Marszałek Marek Kuchciński przypomniał, że miejsce, w którym odbywa się Forum, Stary Sącz, jest szczególne dla Polaków i Węgrów. To wartości chrześcijańskie, które symbolizuje postać Świętej Kingi, połączyły w tym miejscu nasze dwie kultury. Święta Kinga, kanonizowana w Starym Sączu 20 lat temu przez Jana Pawła II, była przecież także królową Węgier. Marszałek Kuchciński zaznaczył również, że wolność, w tym także wolność duchowa,

jest niezbędna, aby państwo uzyskało dobrobyt. Dobrobyt przecież nie jest wyłącznie materialny a wiara jest jego integralną częścią. Przyznał również, że jest dumny z postępu jaki poczyniła Polska w ostatnich latach w tym względzie: Potrzeba zapewnienia obywatelom dobrobytu okazała się w Polsce ponadpartyjna – po 89 roku każdy rząd dążył przecież do ponoszenia jakości życia ludzi w Polsce.

Senator Dorota Czudowska przypomniała, że Polska leży w centrum Europy. Nawet geograficzne centrum Europy znajduje się Polsce – w tym samym miejscu, gdzie nauki pobierał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Polska dogoniła już Portugalię i Hiszpanię i powinniśmy mieć nadzieję, że ekonomiczne dogoni też i Włochy. Aby dalej się rozwijać, i to w tempie podobnym do obecnego, potrzebujemy zbliżenia. Zbliżenia z naszymi sąsiadami. Grupa Wyszehradzka, via Carpathia i wiele inny projektów realizowanych pomiędzy partnerami Europy Środkowej są gwarantem sukcesu i dobrobytu.

Pani Senator, z wykształcenia lekarz, posłużyła się metaforą dobrze funkcjonującego organizmu: podobnie jak człowiek zachowuje zdrowie, kiedy jego układy działają poprawnie, podobnie państwo nie może funkcjonować bez układów drogowych i kolejowych – dlatego te projekty są tak ważne.

Richard Horcsik – Przewodniczący Komisji ds. Europejskich w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym, pogratulował organizatorom Forum Polska-Węgry wyboru Starego Sącza jako miejsca spotkania.

Miejsce to idealnie pokazuje nie tylko bliskie relacje pomiędzy krajami Europy Środkowej – w tym wypadku Polski i Węgier, ale też to, jak ważne pozostają wartości chrześcijańskie w obecnym świecie. Europa Środkowa, wyznając te wartości, nauczyła się już jak działa Unia Europejska, a państwa Europy Zachodniej dostrzegają, że dojrzeliśmy jako państwa i że jesteśmy już równymi partnerami i członkami UE.

Gdy Robert Schuman mówił, że Europa będzie chrześcijańska albo żadna, nie był brany na poważnie. Teraz jednak Europa Środkowa idealnie pokazuje, że twierdzenie to było prawdziwe. Nie wyzbywając się chrześcijańskich wartości, dogoniliśmy Europę Zachodnią. Wzrost gospodarczy w Grupie Wyszehradzkiej, w tym w Polsce i na Węgrzech, jest przecież obecnie o wiele wyższy niż w państwach „Starej Unii.”

Moderator dyskusji, Pan Igor Janke wyraził  ubolewanie, że współpraca wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej oraz współpraca pomiędzy Polską i Węgrami pozostaje niestety w pewnej części wyłącznie w sferze historycznej i duchowej.

To już jednak nie wystarcza. Państwa V4 powinny rozszerzyć też współpracę gospodarczą i polityczną, za którą będą iść konkretne projekty i sukcesy, takie jak powstająca obecnie trasa Via Carpathia oraz szybkie połączenie kolejowe pomiędzy Warszawą a Budapesztem.

Moderator zaznaczył również w oparciu o swoje własne doświadczenia obecnie biznes robi się lepiej i łatwiej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią a nie Polską i Węgrami.

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.