• Forum Przemysłowewięcej


  18-20 grudnia 2015, Karpacz

  Aktywna polityka państwa, innowacje, unijna polityka klimatyczna, wpływ infrastruktury na rozwój sektora to kluczowe tematy trzydniowego Forum Przemysłowego. Temat przemysłu i reindustrializacji Europy powrócił do europejskiej debaty gospodarczej wraz z nadejściem światowego kryzysu ekonomicznego.

  Rejestracja Akredytacja
 • IX Forum Europa - Ukrainawięcej


  24-26 stycznia 2016 Łódź,

  W ostatnich latach Ukraina przeżyła najgłębszy w swej historii kryzys. Dotknięta utratą terytoriów, wojną, degradacją gospodarki, wzrostem społecznych nierówności i konfliktów, ponownie podjęła wysiłek reform i modernizacji. Potwierdziła europejski wybór, dokonała wyboru strategii i partnerów a z błędów poprzednich lat wyciąga wnioski.

  Rejestracja Akredytacja
←
 Zamasz150

Forum Przemysłowe – Informacja prasowa
więcej


W dniach 18-20 grudnia odbędzie się Forum Przemysłowe w Karpaczu. Konferencja poświęcona najważniejszym problemom przemysłu europejskiego odbędzie się po raz pierwszy, w swojej formule będzie nawiązywać do Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju i Forum Energetycznego.

narodowy czempion 150

O problemach sektora energetycznego na XXV Forum Ekonomicznym
więcej


Głównymi problemami podejmowanymi podczas tegorocznej konferencji były konsekwencje wprowadzenia nowej ustawy o OZE, wpływ taniejącej ropy na kondycje firm paliwowych, pakiet klimatyczny, a także kwestie transgranicznej infrastruktury przesyłowej. 

Olechnowicz-150

Korytarz Północ – Południe – ku bezpieczeństwu w sektorze energii
więcej


Realizacja głównych projektów w ramach Korytarza przed końcem dekady winna być wspólnym priorytetem Komisji Europejskiej, rządów krajowych i operatorów systemów przesyłowych, a także instytucji zapewniających finansowanie.

polityka przemyslowa 150

Europejska polityka przemysłowa – globalne wyzwania
więcej


Innowacje w przemyśle i rozsądna polityka klimatyczna są kluczami do odbudowy europejskiego przemysłu do poziomu sprzed kryzysu.Zwrot w sprawie polityki przemysłowej wynika też z tego, że przemysł tworzy miejsca pracy nie tylko w samych zakładach

jablonski150

Bezpieczeństwo – nowe wyzwania w zmieniającym się świecie
więcej


Wyjątkowa aktualność zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sprawiła, że tematyce tej została poświęcona oddzielna ścieżka programowa, a także sesja plenarna, zamykająca debaty drugiego dnia Forum.

vh.150

Najważniejsze wypowiedzi XXV Forum Ekonomicznego
więcej


Vazil Hudak Minister Gospodarki Słowacji: Deregulacja może Europie pomóc, przykładem mogą być doświadczenia Słowacji. Równocześnie z konsolidowaniem finansów publicznych staraliśmy się prowadzić reformy strukturalne

Group of People Waving Ukranian Flags in Back Lit

Ukraina – poprawa sytuacji gospodarczej, ale za wcześnie na radość
więcej


Mimo coraz wyraźniejszego pogorszenia nastrojów społecznych, niemilknącej krytyki pod adresem gospodarczej polityki rządu i zagranicznych doradców w ukraińskich mediach i w parlamencie

pfp150

Włochy po zamachach w Paryżu
więcej


Rząd Matteo Renziego zapowiedział wygospodarowanie dodatkowych środków na bezpieczeństwo wewnętrzne. Sam premier nawołuje do złagodzenia wewnętrznych polemik między partiami politycznymi i zjednoczenia wysiłków w obliczu zagrożenia.

LNG Tanks at the Port of Barcelona at Sunset

Rosja. Rozbudowa i modernizacja portów morskich na Bałtyku
więcej


Federacja Rosyjska dysponuje najdłuższą w świecie brzegową linią wybrzeża morskiego, tworzącą wyjątkowo dogodne warunki dla rozwoju transportu morskiego w skali globalnej jako ogniwa gospodarki narodowej

Główny Partner Forum Ekonomicznego


www.malopolskie.pl

www.visit.malopolska.pl

www.fundusze.malopolska.pl

www.businessinmalopolska.com

 

Goście o Forum więcej

chorwac.200.280 Kolinda Grabar-Kitarović Prezydent Chorwacji
W Unii Europejskiej powinna działać zasada solidarności, a nie narzucania rozwiązań wskazywanych przez najsilniejsze państwa Wspólnoty.  

Media o Forum więcej

 • euronews115
  Polska powinna zorganizować referendum po publicznej debacie na temat tego czy powinna wejść do strefy euro, powiedział w Krynicy prezydent Andrzej Duda. Myślę, że po dogłębnej debacie, powinno w końcu odbyć się referendum w tej sprawie - powiedział Duda.
 • forbes115
  Forum Ekonomiczne w Krynicy od 25 lat stanowi istotny głos w europejskiej debacie. Dziś, gdy Unia Europejska staje przed licznymi wyzwaniami i zagrożeniami, dyskusja na temat przyszłości wspólnoty i jej gospodarki jest tym bardziej potrzebna.
 • BBW_150
  Polska polityka jest w trakcie przewrotu, a krajowi liderzy biznesu przygotowują się do nowej rzeczywistości na 6 tygodni przed wyborami, robiąc zaloty do partii która planuje nałożyć więcej podatków na banki i detalistów.