Tor Bukkvoll przyjedzie do Rzeszowa

Ceniony ekspert Norweskiego Instytutu Badań nad Obronnościa (FFI) Tor Bukkvoll potwierdził swój udział w XII Forum Europa Ukraina.

Tor Bukkvoll specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i obronnością na obszarze Rosji i Ukrainy. Jego zainteresowania badawcze obejmują również przeobrażenia polityczne dokonujące się na wschodzie Europy. Autor licznych publikacji w zakresie bezpieczeństwa.

Przed podjęciem pracy badawczej w Instytucie Badań nad Obronnością wykładał stosunki międzynarodowe na Norweskiej Akademii Wojskowej. W 2008 r. prowadził zajęcia na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był również pracownikiem Instytutu Studiów Międzynarodowych FAFO oraz Instytutu Badań nad Pokojem w Oslo.

Obronił pracę doktorską na Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technologicznym w Trondheim.

Tor Bukkvoll weźmie udział w interesująco zapowiadającym się panelu zatytułowanym Wspólne zagrożenie? Bezpieczeństwo Ukrainy i Gruzji a bezpieczeństwo Europy. Uczestnicy panelu omówią korelację między niepewną sytuacją na wschodzie Europy a poczuciem bezpieczeństwa reszty Europy. Spróbują też podjąć się wskazania przyszłych scenariuszy dotyczących stabilności na Starym Kontynencie.