Synergia biznesu, nauki i samorządu – jak ją osiągnąć?

W trakcie drugiego dnia Forum Regionów odbyła się dyskusja pt. Synergia biznesu, nauki i samorządu – jak ją osiągnąć? Partnerem panelu została firma Supra Brokers S.A., jeden z liderów polskiego rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Debatę poprowadził poseł na Sejm Janusz Cichoń, a jej uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak powinno wyglądać współdziałanie wszystkich tych podmiotów, by z jego efektów skorzystała cała lokalna społeczność. Moderator, po przywitaniu wszystkich zebranych, na początku oddał głos gościom zagranicznym.

Sandra Ežmale, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeżycy na Łotwie, na wstępie podkreśliła wagę pracy zespołowej, która jest warunkiem koniecznym zaistnienia synergii podmiotów z trzech wymienionych sektorów, do których jej zdaniem należy dodać jeszcze jeden, czyli organizacje pozarządowe. Za przykład udanego partnerstwa uważa swój region, gdzie dzięki współpracy, zbudowanej na wzajemnym zaufaniu, realizowane są z powodzeniem projekty, w które zaangażowani są przedstawiciele przytoczonych obszarów.

Jako drugi głos zabrał Tejmuraz Chomeriki, prezes Regionalnego Centrum Rozwoju Zasobów z Gruzji powiedział, że jego kraj nie jest w tej chwili najlepszym przykładem takich kooperacji. Oznajmił, że poszczególne sektory nie są w tej chwili przygotowane i wystarczająco rozwinięte, aby móc wspólnie uczestniczyć w dużych przedsięwzięciach. W jego ojczyźnie kształci się wielu studentów, jednak postrzega ich poziom kompetencji, w realiach dzisiejszego rynku pracy, jako niski. Uważa, że uniwersytety powinny zorientować się na kształcenie w dziedzinach, w których obecnie zapotrzebowanie na badania jest największe. Przestrzegł jednak w tym kontekście przed systemem grantowym, który jego zdaniem nie jest najlepszą drogą, ponieważ zmniejsza odpowiedzialność za sposób wydawania pieniędzy.

Trzecim gościem z zagranicy był Radule Novović, przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Zgromadzenia Narodowego w Czarnogórze. Podobnie jak przedmówcy, skupił się na sytuacji w swoim rodzimym kraju. Mówił o roli innowacji, które w swojej istocie wymagają sprzężenia wiedzy i kreatywności zespołów badawczych oraz doświadczenia i środków finansowych ze strony biznesu.

Stronę samorządową reprezentował Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce. Zdefiniował, jak postrzega rolę władz w omawianej kooperacji. – Ktoś, kto kreuje prawo, właściwie jest potem w cieniu. Ma przygotować reguły gry, mieć kontrolę, ale pozwolić działać innym. Zwrócił uwagę również na Kielecki Park Technologiczny, który daje możliwość startu młodym i małym firmom. Podkreślił rolę połączeń komunikacyjnych, które są niezbędne przy budowaniu różnego typu synergii. Opowiadając o sektorze naukowym, wspomniał o zawodach European Rover Challenge, których tegoroczna edycja ma miejsce w Kielcach. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych zwycięstwo odnieśli studenci z Politechniki Świętokrzyskiej. – Mamy tę przestrzeń naukową, teraz jest kwestia najważniejsza, czy jesteśmy w stanie my, samorządowcy, znaleźć cierpliwych ludzi, czyli biznes i prywatny sektor, który może wspierać takie innowacje i widzi ich zagospodarowanie. W podsumowaniu wypowiedzi zawarł myśl, która padła już na początku panelu dyskusyjnego, to znaczy, że kluczową rolę odgrywa umiejętność pracy zespołowej.

Pierwszą turę wypowiedzi zakończył Jacek Bilski, pełnomocnik zarządu do spraw budowy i rozwoju sprzedaży w Supra Brokers. Stwierdził, że znakomitą odpowiedzią na potrzebę współdziałania jest założone stowarzyszenie Dolnośląski Klub Kapitału. – W założeniach ta organizacja koncentruje te trzy podmioty, które wspomniano w tytule tego panelu. Biznes wykłada pieniądze, pojawia się też na końcu tego projektu, jest nauka, bo w ramach Dolnośląskiego Klubu Kapitału funkcjonują również rektorzy (…) wrocławskich uczelni, oraz samorząd. Przedstawił cele, które postawiło przed sobą stowarzyszenie, czyli finansowanie projektów uczelnianych, ocena ich, a także dołożenie starań, aby mogły zostać wprowadzone w życie. – Kluczem tego programu jest pozwolić młodym ludziom, w ramach uczelni dolnośląskich, wypracować projekty, które później będą realizowane we współpracy. Powiedział, że jedną z korzyści, które przynoszą tego typu działania, jest możliwość zatrudnienia młodych osób, które zwróciły na siebie uwagę swoją kreatywnością i zaangażowaniem.

Następnie prowadzący skierował do przedstawiciela biznesu pytanie dotyczące innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia, których wprowadzaniem zajmuje się jego firma. Pełnomocnik zarządu Supra Brokers krótko opisał mechanizm, o którym wspomniał moderator panelu. – Obsługujemy jako broker ubezpieczeniowy sektor szpitalny, od tego roku jest to 300 szpitali w Polsce, i około 200 samorządów. Kiedy występuje taka okoliczność, że obsługujemy i właściciela podmiotu leczniczego, czyli na przykład powiat, i szpital powiatowy, to w ramach prywatnego abonamentu zdrowotnego, organizujemy przestrzeń realizacji usług medycznych dla pracowników tego samorządu w tymże szpitalu.

Na koniec ponownie głos zabrał prezydent Kielc. Bogdan Wenta zwrócił uwagę na rolę, jaką obecnie w przestrzeni gospodarczej zaczynają odgrywać osoby starsze. – Jeżeli chodzi o moje miasto, to ok. 25% mamy przedział sektora społecznego senioralnego. To są osoby, które (…) przeszły już na emeryturę i też wymagają opieki. Na potwierdzenie swoich słów przywołał statystyki, które wskazują, że po sektorze digitalnym, tzw. srebrna gospodarka jest drugą najszybciej rozwijającą się gałęzią w Unii Europejskiej. Wspomniał w tym kontekście o organizowanych w stolicy województwa świętokrzyskiego I Targach Senioralnych, które odbędą się w październiku. W podsumowaniu nie mogło oczywiście zabraknąć słowa o sporcie. Trener wicemistrzów świata z 2007 roku powiedział nie tylko o tym, jak wielka jest to dzisiaj przestrzeń dla działań biznesowych, ale także o jego kluczowym wpływie na zdrowie całych społeczeństw. Po jego wystąpieniu Janusz Cichoń podziękował za udział uczestnikom i zakończył dyskusję.