Polityka Lekowa Państwa 2018–2022 – prezentacja raportu

Forum Ochrony Zdrowia

To już pewne. Polska wchodzi na nową ścieżkę w sprawie polityki lekowej na lata 2018-2022. Rada Ministrów przyjęła specjalny dokument w tej kwestii – przygotowany przez resort zdrowia.

Zespół ekspertów pod przewodnictwem wiceministra Marcina Czecha opracował koncepcję zupełnie nowego podejścia do spraw polityki lekowej w naszym kraju. Głównym celem jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki. W oparciu to te ramy zamienić ma się: dostępność leków, bezpieczeństwo i skuteczność ich stosowania czy dostosowanie terapii do kieszeni każdego Polaka, a w przypadku poważniejszych chorób pełna refundacja przez państwo.

Strategiczne cele Polityki Lekowej Państwa to:

1. Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne.
2. Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie.
3. Systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii.
4. Wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.
5. Uzyskiwanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów.
6. Systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce i osiągnięcie dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych.

– To dokument systemowy, który ma pokazać drogę dla wszystkich. Wzięliśmy pod uwagę głosy bardzo wielu środowisk i myślę, że jest to synteza tych głosów. Koncepcja została już opracowana i 90% drogi za nami. Teraz trzeba ją wdrożyć i pilnować, żeby była realizowana. Niezwykle ważna jest także faza kontroli, bo przecież chodzi o zrealizowanie długoterminowych celów – mówił szef zespołu opracowującego raport – wiceminister zdrowia Marcin Czech.

Przy stole usiedli także jego poprzednicy, którzy zajmowali się polityką lekową w poprzednich rządach. Wszyscy zgodnie dziękowali za to, że dokument powstał. Mieli jednak swoje uwagi. Krzysztof Łanda wskazywał przede wszystkim na problemy polskiej branży producentów leków, która nie ma pieniędzy na inwestycje i przegrywa konkurencję z zachodnimi koncernami. Jest to pochodna tego, że nasi lekarze nie stawiają na rodzime produkty, które są podobnej jakości ,co zagraniczne. W konsekwencji może to spowodować upadek naszego przemysłu farmaceutycznego. Problemem są także procedury, które niepotrzebnie wydłużają przyznanie pacjentowi terapii. W specjalnych przypadkach te procedury w Austrii trwają kilka godzin, w Polsce kilka miesięcy.

Dużym problemem w Polsce jest wciąż dostęp pacjentów do najnowszych terapii. – Mamy bardzo dobre wyniki kliniczne, wszystko wskazuje na to, że terapia może być dopuszczona do leczenia, a jednak nie ma decyzji o refundacji. W dokumencie powinno być znacznie więcej rekomendacji, które w tej chwili są podstawą funkcjonowania lekarzy praktyków – podkreślał dr Krzysztof Chlebus. Z badań wynika, że Polska nie osiągnęła poziomu krajów o podobnym PKB jak Czechy czy Węgry, nie wspominając już o Niemczech czy Szwajcarii, przez co badania kliniczne stoją jesteśmy w tym aspekcie mocno opóźnieni.

Lekarzom nie pomagają także kontrole, które ograniczają ich proces decyzyjne w sprawie wdrożenia terapii zaznaczył dr Igor Radziwicz-Winnicki. – Lekarze nie przepisują leków, nawet tych, które są refundowane w 100%, co zagraża dostępowi pacjentów do nich. Chciałbym, żeby postanowienia tego dokumentu weszły w życie, ale jak wszyscy wiemy praktyka jest najgorszym wrogiem teorii, więc trzeba mocno się skupić na tym, żeby tak się stało. Z wieloma rzeczami się zgadzam, ale na przykład nikt mnie nie przekona do tego, że państwo powinno finansować z pieniędzy na leczenie, badania nad nowymi lekami. Od tego są ośrodki akademickie i prywatne firmy. Innowacyjne leki są bardzo dobre, ale pamiętajmy, że proces ich wdrożenia do leczenia jest bardzo długi i nie zawsze korzystny z perspektywy leczenia.

Tu znaleźć można cały dokument: Polityka Lekowa Państwa 2018-2022

Konferencja była kolejnym etapem współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia oraz Instytutem Studiów Wschodnich oraz elementem debaty „Wspólnie o zdrowiu”. Jej partnerem był także Polski Związek Producentów Przemysłu Farmaceutycznego www.producencilekow.pl