Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Debata Premierów Polski i Czech

XXXI Forum Ekonomiczne

W debacie wzięli udział Prezes Rady Ministrów RP, Mateusz Morawiecki oraz Prezes Rady Ministrów Republiki Czeskiej, Petr Fiala. Za moderację odpowiadał Adam Eberhardt z Ośrodka Studiów Wschodnich. Debata traktowała o konsekwencjach wojny w Ukrainie w geopolityce, jak również roli Polski i Czech w wielowymiarowej pomocy Ukrainie.

Polska i Czechy znajdują się w czołówce wsparcia, biorąc pod uwagę zarówno kwestie wojskowe tj. dostawy sprzętu i uzbrojenia, jak i polityczne oraz humanitarne. Tym bardziej istotna jest polsko-czeska współpraca w najbliższych miesiącach.

Obaj premierzy zwrócili uwagę na niespotykaną dotąd jedność europejskich społeczeństw w kontekście reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. Idący za nią zryw społeczny, pociągnął za sobą odpowiedź europejskich rządów.

24 lutego 2022 stanowi zatem punkt zwrotny w geopolityce. Według Mateusza Morawieckiego, w tym momencie liczy się mocny głos i racja osób, które od lat przedstawiały wizję świata w sposób spójny. Przykładem takich państw są Polska i Czechy, które przestrzegały przez imperialną polityką zagraniczną Rosji, a w tym momencie udzielają Ukrainie efektywnego wsparcia. Chociaż pomoc finansowa płynie ze strony wszystkich państw wolnego świata, a Polska i Czechy są liderami w wywieraniu nacisku na partnerów w Zachodniej Europie.

Dotyczy to również polityki energetycznej, której założenia z poprzedniego roku legły w gruzach. Obecnie należy przedefiniować jej cele i zastanowić się nad nową wizją bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Ponownie, zarówno Polska, jak i Czechy głośno mówią o potrzebie budowania nowej polityki energetycznej, która nie może być uzależniona od państw rządzonych autorytarnie oraz o zwiększaniu odporności Unii Europejskiej w wymiarze gospodarczym.

Skip to content