Wiera Meniok: Siedem symulacji na temat pandemiczny


Fragment literacki autorstwa Wiery Meniok, laureatki nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości, przyznanej podczas tegorocznego Forum…

Jak zachęcić do przyjazdu? Turystyka narzędziem rozwoju gospodarczego kraju [RELACJA]


Mówi się, że podróże kształcą. Pewnie także dlatego turystyka zyskuje coraz więcek zwolenników. Kolejne miasta pragną stać się obleganymi miejscami…

Niezależne media. Dlaczego tak trudno uwierzyć w ich istnienie? [RELACJA]


W świecie, w którym rządzą pieniądze, coraz trudniej wybić się na niezależność. Szczególnie trudno pracuje się dziennikarzom, którzy należą do…

Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra [RELACJA]


Kształcenie jest obecnie jedną z priorytetowych kwestii i wyzwań stojących przed władzami państw europejskich. Od jakości systemów kształcenia i…

Samorząd motorem rozwoju gospodarczego regionu [RELACJA]


Lokalne władze odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju i regionu. Pozyskują i zarządzają przyznawanymi z EU środkami finansowymi,…

Długi cień propagandy- wojna informacyjna z Ukrainą i Zachodem [RELACJA]


Propaganda to celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań, czyli stworzenie wizji, przez którą określona jednostka…

II Forum Słowackie [PODSUMOWANIE]


Podczas drugiego dnia XIII już Forum Europa-Ukraina, 5.2.2020, w G2A Arenie w podrzeszowskiej Jasionce odbyła się druga edycja Forum Słowackiego.…

Na XIII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie o dylematach i przyszłości europejskiej wspólnoty [PODSUMOWANIE]


W dniach 4-5 lutego, już po raz trzynasty, międzynarodowe grono gości z Polski i Ukrainy, a także z innych krajów Europy i świata, dyskutowało w…

Jak usuwać bariery międzynarodowej współpracy gospodarczej? [RELACJA]


Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, odnotowywany jest stopniowy lecz stały wzrost poziomu obrotów pomiędzy stronami.…

Rola Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej [RELACJA]


Dotacje wydawane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspierają rozwój ekonomiczno-społeczny na pograniczu…

Rozbudowa infrastruktury drogowej szansą na przyśpieszenie rozwoju regionu [RELACJA]


Podczas drugiego dnia Forum Europa – Ukraina nie zabrakło rozmów o infrastrukturze, która jest jednym z kluczowych czynników rozwoju oraz…

XIII Forum Europa-Ukraina – Kronika zdjęciowa


Kronika zdjęć XIII Forum Europa-Ukraina