Blok tematyczny „Koleją w przyszłość – rozwój transportu szynowego”

Spotkanie otworzyła prezentacja raportu „Koleją w przyszłość? Nierównowaga kolei – drogi”, którą poprowadził Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Prowadzący prezentację na konkretnych przykładach zaprezentował dysproporcje pomiędzy przewozami kolejowymi (pasażerskimi i towarowymi) a drogowymi. Furgalski podsumowując raport podkreślił potrzebę koordynacji polityk związanych z transportem kolejowych w Polsce.

W kolejnej części bloku tematycznego przedstawiciel ukraińskich kolei Pan Ivan Grunyk, Dyrektor Lwowskiej Fili PAT „Ukrzaliniznytsja” przedstawił prezentację dotycząca m.in. aktualnego stanu oraz perspektyw ukraińskiej kolei. „[…]Planowany jest zakup nowych pociągów w celu zapewnienia zapewnić wysokiej jakości przewozów pasażerskich”, podkreślał. Grunyk przekonywał, że do końca 2025 roku prognozuje się zwiększenie przewozów towarowych do 2 % co roku. „Dynamika na przyszłość to zwiększenie przewozów towarowych i tranzytów oraz zmiana udziału transportu kolejowego w gospodarce Ukrainy, tranzyt z Ukrainy będzie się zwiększał”, podkreślał.

Część dyskusyjną bloku tematycznego rozpoczął Łukasz Malinowski Redaktor Naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, który zapytał, o kolejną perspektywę UE,  po 2020 roku. Józef Michalik Wiceprezes Zarządu Newag SA podkreślił, że jako firma są przygotowani zarówno jeżeli chodzi o przewóz kolejowy pasażerski, jak i transportowy. Pan Michalik słusznie zauważył, że Fundusze Europejskie dały bardzo istotny impuls m.in. dla powstania spółek samorządowych. „Powstają nowe spółki samorządowe, to czego oczekujemy to trwałości w utrzymaniu strategii, która doprowadzi do utrzymania przewagi”, powiedział.

Wolfgan Seider z niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska zauważył, że wyzwania w transporcie kolejowym w Polsce są podobne jak w Niemczech.  Jego zdaniem zobaczymy pozytywne efekty jeżeli będziemy inwestować i  modernizować . Takie działania będą miały pozytywny wpływ również na zatrudnienie.

Podczas panelu głos w dysusji zabrała również Pani Alina Giedyś Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Infrastruktury Kolejowej, która podkreśliła, że „Województwo łódzkie ma bardzo dobra lokatę, jaka są liczne korytarze transportowe”. Giedyś opowiedzając o  planach województwa w zakresie kolei, w tym mi.in o dalekosiężnym planie jakim jest sprawnie funkcjonujący „Jedwabny Szlak”, podkreśliła, że region łódzki stale inwestuje w kolej wykorzystując środki dostępne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w każdym możliwym wymiarze.

Podsumowując dyskusję, wszyscy paneliści zgodnie uznali, że pomimo problemów z jakimi borykają się koleje wszyscy pozytywnie patrzą na rozwój infrastruktury. Ich zdaniem integracja transportu kolejowego będzie postępowała zarówno w Europie, jak również na Ukrainie, która popiera współpracę z sąsiadami i chciałaby integrować transport.