Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński: Regiony powinny tworzyć swoje fundusze rozwoju

Regiony powinny tworzyć na swoim poziomie instytucje podobne do Polskiego Funduszu Rozwoju na szczeblu krajowym – mówił we wtorek w Krynicy wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Przyznał zarazem, że marszałkowie województw są dotąd raczej niechętni decentralizacji polityki innowacyjnej.

Podczas odbywającego się w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy panelu pt. „Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów” wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślał, że istotnym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwanego „planem Morawieckiego” jest zbudowanie instytucjonalnych relacji miedzy biznesem, nauką i samorządami, a także instrumentów finansowych, które by wspierały innowacyjność.

– Utworzyły się klastry, czyli pewne powiązania pomiędzy firmami, we współpracy z administracją i nauką, ale musimy to teraz silniej wzmocnić na poziomie regionalnym – powiedział.

– Nie tylko tworzymy Polski Fundusz Rozwoju, czyli instytucję, która integruje instrumenty, jakie państwo na poziomie centralnym ma w swoim posiadaniu, ale bardzo zachęcamy także regiony, aby tego rodzaju instrumenty integrowały na poziomie regionalnym, zachęcamy do tworzenia takich regionalnych funduszy rozwoju – mówił wiceminister rozwoju.

Zdaniem Kwiecińskiego „te fundusze mogłyby być zasilone przez środki finansowe z funduszy unijnych i poziomu krajowego”. – Bardzo silnie liczę na to, że polityka innowacyjna w naszym kraju będzie się w dużym stopniu regionalizowała – podkreślał.

Zapewniał zarazem, że „nie ma żadnych zakus” w kierunku centralizowania polityki innowacyjnej. – Bardzo wielu marszałków nie chce w tym partycypować, co nas dziwi. Tak jakby chcieli, by polityka innowacyjna była bardzo silnie scentralizowana, a my chcemy pójść w odwrotnym kierunku – zaznaczył wiceminister rozwoju.

Wirtualna Polska