V Europejski Kongres Samorządów

Samorząd – razem dla przyszłości

Kraków, 8 – 9 kwietnia 2019 roku


Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

SIATKA PROGRAMOWAPROGRAM EKS

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie siedem ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 80 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Data i miejsce:

 • 8-9 kwietnia 2019 roku
 • ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce:

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Sesja plenarna
 • Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Gala wręczenia nagród
 • Bankiet
Dzień 2:
 • Bloki programowe
 • Dyskusje panelowe
 • Warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Sesja plenarna
 • Koktajl

Założenia programowe:

 • Silny samorząd fundamentem demokracji
 • Rola dyplomacji miast w wielkiej polityce
 • Skargi - wnioski - petycje w praktyce organów samorządu - warsztaty dla sekretarzy
 • Ocena Efektywności – pierwszy poważny krok w kierunku PPP – warsztaty
 • Przyszłość zamówień publicznych - warsztaty
 • Nowa era zamówień publicznych – praktyka i perspektywy
 • Polskie ciepłownictwo oparte na węglu. Czy ma przyszłość? – warsztaty
 • Finansowanie współpracy transgranicznej – instrumenty i możliwości
 • Strategie makroregionalne UE - jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia?
 • Ile państwa, ile samorządu? Finansowanie budownictwa mieszkalnego
 • Jak zaistnieć na rynku globalnym i pozyskać zagranicznych inwestorów?
 • Sport narzędziem promocji samorządu – czy to się opłaca?
 • Inwestycje w drogi impulsem rozwoju gmin i powiatów
 • Współpraca i wymiana doświadczeń kluczem do sukcesu? – rola i znaczenie związków i porozumień międzygminnych
 • Finansowanie i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
 • Projekty transgraniczne jako sposób ożywienia współpracy społecznej i gospodarczej
 • Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce
 • Biznes, samorząd, polityka - konflikt czy symbioza?
 • Project Management w samorządzie – jak uniknąć błędów i z sukcesem zrealizować projekt?
 • Recepta festiwalowych miast na śpiewający sukces
 • Lokalny produkt – globalny sukces
 • Samorząd a niezależne media lokalne
 • 1,2,3 - ile szczebli samorządu jest nam potrzebne?
 • Samorząd w poszukiwaniu efektywności. Jak zarządzać instytucjami kultury?
 • Zaangażowanie społeczne podstawą rozwoju regionu
 • Jak propagować sport?
 • Czysto, coraz czyściej – jak zapewnić porządek w mieście i gminie?
 • Niekończąca się historia: smog. Jakie są szanse na skuteczną walkę z zanieczyszczeniem powietrza?
 • Centra wolne od samochodów. Praktyka miast europejskich
 • Jak rozwijać turystykę w miastach o bogatym dziedzictwie historycznym?
 • Transport szynowy - ekologicznie, szybko, tanio
 • Regiony górnicze w transformacji. Dobre praktyki
 • Modernizm a plaga kiczu we współczesnych metropoliach. Urbanistyczne wyzwania współczesności
 • Gospodarka wodna w gminie - zrównoważone rozwiązania
 • Czyste Powietrze w polskich miastach
 • Progresywna polityka energetyczna i klimatyczna w miastach
 • Mechanizmy finansowania systemu ochrony zdrowia – krytyczne spojrzenie i propozycje na przyszłość
 • Efektywna redystrybucja środków na ochronę zdrowia pomiędzy województwami. Nowe modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie JST
 • Ile państwa, ile samorządu w zarządzaniu ochrona zdrowia?
 • Centralistyczny czy samorządowy model ochrony zdrowia – debata oksfordzka
 • Profilaktyka zdrowotna – ile odpowiedzialności państwa, ile samorządu
 • Samorząd – w poszukiwaniu efektywności zarządzania służbą zdrowia
 • Rola miast portowych w dzisiejszej Europie
 • Liderzy miast wobec wyzwań przyszłości
 • Wykluczenie transportowe - czyj to problem?
 • Kultura w aktywizacji mieszkańców i budowaniu wspólnoty lokalnej
 • Siła mieszkańców siłą samorządu – rola i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego
 • Przedsiębiorczość, pasja, determinacja. Inspiracje kobiet sukcesu
 • Tożsamość lokalna i regionalna - jak ją rozwijać?
 • „Społeczeństwo plus”, jak pomóc i nie zaszkodzić?
 • Państwo, samorząd, szkoła i pracodawca razem na rzecz profilaktyki zdrowotnej
 • Alternatywne źródła finansowania rozwoju polskich regionów w kontekście nowej perspektywy finansowej UE
 • Współczesny samorząd – zadania i wyzwania
 • Innowacyjne rozwiązania jako narzędzia promocji miast i regionów
 • Design + Miasto – efektywna współpraca projektanta z samorządem
 • Smart Village – czy jesteśmy na to gotowi?
 • Integracja migrantów - jak miasta i regiony sobie z nią radzą?
 • Jak miasta Europy współpracują w ramach bezpieczeństwa i prewencji?
 • Miasto przyjazne mieszkańcom - chwytliwe hasło, niełatwa praktyka
 • Polityka samorządowa a partie polityczne. Czy autonomia to science fiction?
 • Poszukiwany, poszukiwana: czy edukacja jest odpowiedzią na prawo popytu i podaży?
 • Rewitalizacja bez gentryfikacji czyli jak pozytywnie zmieniać miasto
 • Rola ośrodków kultury w aktywizacji mieszkańców i budowaniu wspólnoty lokalnej
 • Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy
 • Siła mieszkańców siłą miasta – rola i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego
 • Tożsamość lokalna i regionalna - jak ją rozwijać?
 • „Społeczeństwo plus”, jak pomóc i nie zaszkodzić?
 • Centra wolne od samochodów. Polska perspektywa a praktyka innych miast europejskich
 • Czysto, coraz czyściej – jak w mieście i gminie zapewnić ład i porządek?
 • Jak pogodzić globalne zobowiązania z realną polityką regionalną w dziedzinie niskich emisji?
 • Jak rozwijać turystykę w miastach o bogatym dziedzictwie historycznym?
 • Jak skutecznie prowadzić promocję turystyczną regionu?
 • Jedź z prądem, nie pod prąd! Czy przyszłość transportu miejskiego skazana jest na elektromobilność?
 • Miejski transport na minuty – dlaczego warto wypożyczać samochody, skutery i rowery?
 • Niekończąca się historia: smog. Jakie są szanse na skuteczną walkę z zanieczyszczeniem powietrza?
 • Świadomy obieg. Jak skutecznie promować ekonomię cyrkularną?
 • Dlaczego w naszej gminie? Jak przekonać lokalne społeczności do dużych inwestycji?
 • Jedź z prądem, nie pod prąd! Czy przyszłość transportu miejskiego skazana jest na elektromobilność?
 • Czwarta władza. Czy niezależne media lokalne muszą być z założenia w opozycji
 • Przemysł 4.0 i władze lokalne: możliwości i wsparcie dla cyfrowych społeczeństw
 • Smart Village – czy jesteśmy na to gotowi?
 • Program zarządzany centralnie - realizowany lokalnie – wsparcie nowoczesnych inwestycji w regionach
 • Klastry energii bodźcem rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Smart rewolucja - nowoczesne rozwiązania i technologie w samorządach
 • Inteligentne specjalizacje miast jako narzędzie do budowy potencjału i przyciągania inwestycji
 • Inteligentne miasta w służbie mieszkańcom.Inwestycje i projekty na zamówienie wdrażające inteligentne usługi
 • Polski wkład w budowę miast przyszłości – Miasto A.D. 2050

Goście Kongresu:

Ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Udział:

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugi etap rejestracji to rezerwacja hotelowa oraz opłaty związane z organizacją pobytu na Kongresie.

Publikacje Europejskiego Kongresu Samorządów:

Ogłoszenie wyników II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce już 8 kwietnia podczas uroczystej gali V Europejskiego Kongresu Samorządów.

Poprzednia edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.

Miasto gospodarz:

Partnerzy strategiczni:

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Partnerzy komercyjni:

Małopolska to jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w kraju. Znajdziemy tu najwięcej parków narodowych, krajowych zasobów wód mineralnych oraz największą liczbę obiektów z listy światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Województwo małopolskie należy ponadto do wiodących regionów pod względem tempa rozwoju gospodarczego. A to wszystko, dzięki prężnie rozwijającym się i działającym firmom. Marką województwa jest również wysoka jakość życia oraz umiejętnie wykorzystywane środki unijne.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.
Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Naszym celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Działamy w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

FlixBus to wiodący w Polsce i Europie operator międzymiastowych połączeń autobusowych, który od 2013 roku oferuje wygodny sposób podróżowania na każdą kieszeń. Inteligentne planowanie sieci, nowoczesny system informatyczny oraz unikalny model biznesowy pozwoliły FlixBusowi stworzyć największą sieć połączeń autobusowych w Europie, realizując 350 000 połączeń dziennie do 2000 destynacji w 29 krajach. W Polsce FlixBus oficjalnie wystartował pod koniec 2017 roku. W 2018 roku uruchomił tam ponad 40 krajowych i zagranicznych tras i przewiózł ponad 4 miliony pasażerów.

Kraków Airport jest największym lotniskiem regionalnym w Polsce, obsługującym blisko 7 mln pasażerów rocznie. W 2019 r. 24 przewoźników realizuje ponad 130 połączeń regularnych na 4 kontynenty #PROSTOzKRAKOWA. Celem lotniska jest świadczenie wysokiego poziomu obsługi, łączącego sukces ekonomiczny z pozytywnym wpływem na otoczenie. Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice wyznaczający kierunki rozwoju zakłada, że do roku 2036 w rozwój infrastruktury zainwestowany zostanie około miliard złotych.

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET to organizacja zrzeszająca wiodące przedsiębiorstwa prowadzące apteki na terenie całej Polski. Firmy należące do Związku to ponad 2,7 tysiąca innowacyjnych placówek aptecznych. ZPA PharmaNET integruje właścicieli wspierających wprowadzenie w aptekach nowoczesnej opieki farmaceutycznej oraz dążących do tego, by farmacja i opieka zdrowotna w Polsce rozwijały się zgodnie ze światowymi trendami. Członkowie Związku zatrudniają ponad 12 tysięcy osób, głównie farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Polowiec i Wspólnicy sp j. specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Zakres usług obejmuje wszystkie aspekty działalności gospodarczej w tym projekty z zakresu m.in. energetyki, kontraktów, restrukturyzacji, budownictwa. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w doradztwie biznesowym i strategicznym. Świadczy usługi zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami. Posiada biura w Krakowie i Gliwicach. Łączy praktykę z nauką, członkowie zespołu są autorami wielu publikacji naukowych.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych,  szpitali  i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą, obok spółki akcyjnej, dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW są jednocześnie jego „właścicielami”. Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF.

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, wspiera także inicjatywy edukacyjno-oświatowe. Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.

Warbud SA to spółka będąca jednym z największych generalnych wykonawców w Polsce, o silnej pozycji na rynku. W ciągu ponad 25 lat istnienia, zrealizowała 500 kontraktów ze wszystkich sektorów budownictwa – od obiektów kubaturowych, takich jak galerie handlowe, biurowce, osiedla i apartamentowce, poprzez obiekty inżynierii lądowej – stacje metra, drogi, mosty, po szpitale, inwestycje kulturalne, parki naukowo-technologiczne, aż po projekty z zakresu ochrony środowiska i elektrownie.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni została założona w 2004 r. przez Marka Wierzbowskiego, prof. zw. UW, byłego partnera w zagranicznych kancelariach -Weil i Linklaters.  Obecnie w Kancelarii działa ponad trzydziestu prawników specjalizujących się   w zakresie  rynku kapitałowego, spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć, prawa antymonopolowego, ochrony konsumentów i  pomocy publicznej,  sporów sądowych i arbitrażu, zamówień publicznych, prawa energetycznego, nieruchomości i budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego. Kancelaria jest wysoko pozycjonowana w  oficjalnych rankingach krajowych i międzynarodowych.

Winncom Technologies to globalny dystrybutor, działąjacy na pięciu kontynentach i dostawca kompletnych rozwiązań sieciowych, bezprzewodowych i przewodowych. Nasza niezrównana wiedza na temat szerokopasmowych sieci bezprzewodowych, teleinformatyki, oraz pełnego zakresu infrastruktury sieciowej wiodących producentów przemysłowych, pozwala na dostarczanie urządzeń I  kompletnych rozwiązań dla różnych segmentow rynkowych i aplikacji.

Od ponad 3 lat specjalizujemy sie w projektach Inteligentne Miasta oraz Inteligentne Samorządy Lokalne, ktore realizujemy w USA.

Enigma od 25 lat świadczy usługi w obszarze ochrony informacji, posiadając unikatową wiedzę na polskim rynku. Integralną częścią oferowanych rozwiązań jest szeroko pojmowane bezpieczeństwo IT. Dotyczy ono zarówno rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, jak i całego obszaru architektury i realizacji wdrożeń. Systemy tworzone przez Enigmę są opracowane i produkowane w ramach własnych rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, a także z wykorzystaniem rozwiązań Partnerów – światowych liderów branży technologicznej.

LUG Light Factory sp. z o.o.
Czołowy europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych z ponad 30 letnim doświadczeniem. Własny dedykowany zespół specjalistów z zakresu rewitalizacji oświetlenia realizuje dla Partnerów projekty audytów i modernizacji oświetlenia umożliwiające optymalizację systemów oświetleniowych pozwalającą na osiągnięcie znaczących oszczędności, co w połączeniu z autorskimi rozwiązaniami LUG smart lighting umożliwia tworzenie solidnych fundamentów inteligentnych miast.

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest niezależną polską kancelarią świadczącą kompleksowe usługi prawne z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego. Doradzamy największym polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom, wspieramy przedstawicieli samorządów oraz spółki sektora komunalnego. Jesteśmy doświadczonym i godnym zaufania partnerem w projektach o międzynarodowym zasięgu. Wysoki poziom usług odzwierciedlają liczne rekomendacje w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych.

Fluidra to międzynarodowa firma notowana na rynku hiszpańskim, skupiająca się na opracowywaniu innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań z zakresu techniki basenowej dla rynku publicznego oraz prywatnego. Firma działa w ponad 45 krajach i posiada portfolio najbardziej znanych i zaufanych marek w branży, w tym Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® i Gre®.

Jesteśmy liderem w globalnej branży basenowej. Dzięki naszej niedawnej fuzji z Zodiac zatrudniamy obecnie ponad 5500 pracowników.

Od 30 lat Bank Millennium świadczy uniwersalne usługi finansowe klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości. Jest jednym z pierwszych banków prywatnych w Polsce, pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Ofertę rynkową uzupełniają spółki Grupy Banku Millennium: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Millennium Goodie.

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska jest spółką ekspercką, która oferuje wsparcie dla gmin w zakresie ochrony biologicznej ziemi. W tym celu stworzyliśmy Program AQUARIUS, którego zadaniem jest monitorowanie i zarządzanie gospodarką ściekową w gminie. Ponadto wykonujemy analizy ryzyka ujęć wody (tworzymy strefy ochrony pośredniej ujęć wody), wyznaczamy aglomeracje w ramach KPOŚK, weryfikujemy ich obszary, tworzymy programy rozwoju, raporty, ekspertyzy i opinie, a także doradzamy samorządom.

„Razem ścigamy się z cukrzycą” to ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna zainicjowana przez kluczowe organizacje pacjenckie działające na rzecz osób  z cukrzycą. Celem czwartej odsłony akcji jest zwrócenie uwagi na wczesną profilaktykę, skuteczne leczenie zmniejszające ryzyko rozwoju powikłań, a także rolę edukacji i aktywności fizycznej w kontroli choroby. Mecenasem kampanii jest firma Novo Nordisk, która jako lider w leczeniu cukrzycy od lat aktywnie wspiera działania edukacyjne prowadzone dla tej grupy pacjentów.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje wiodących krajowych producentów leków. Celem PZPPF są działania na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej. Naszą misją jest wspieranie krajowego przemysłu farmaceutycznego jako istotnego partnera polskiej gospodarki, umożliwiającego pacjentom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i dostępnych cenowo produktów leczniczych. Jesteśmy też czynnym członkiem dialogu na temat kształtu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Newag to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. NEWAG S.A jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tram­wajów. Swoje produkty z sukcesem dostarczamy polskim i zagranicznym klientom. Nasze pojazdy obsługują połączenia kolejowe, przewożąc pasażerów w czternastu województwach Polski.

Kinnarps zapewnia rozwiązania w zakresie wyposażenia przestrzeni biurowej i obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły, hotele i domy opieki. System wartości spółki charakteryzuje się wysoką jakością produktów i niskim poziomem oddziaływania na środowisko – od surowców po gotowe rozwiązania dla biur. Firma powstała w 1942 roku w Szwecji i obecnie jest największym dostawcą rozwiązań w zakresie wyposażenia przestrzeni pracy, prowadzi sprzedaż w 40 krajach w ok. 200 punktach sprzedaży.

Główny partner medialny:

Partner badawczy: