Siła rodziny

 

„Żyjemy w czasach, kiedy kwestionowane są tradycyjne wartości, kiedy kwestionowana jest rodzina” – powiedziała na początku debaty o sile drzemiącej w rodzinie jej prowadząca, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Czy na przykładzie rzeczywistości rodzin polskich, węgierskich i ukraińskich można się z tym stwierdzeniem zgodzić?

Moderator wspomniała o tendencjach indywidualistycznych oraz panującym współcześnie kulcie wygody i przyjemności. Jednocześnie zaznaczyła, że według wyników sondaży rodzina wciąż uważana jest przez obywateli za bardzo istotną.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska opowiedziała o silnym rynku pracy w Polsce i wpływie rynku na sytuację rodzin. Podkreśliła, że Polska ma się czym chwalić, ponieważ spada bezrobocie, a rośnie zatrudnienie. Pokrótce opisała działania Ministerstwa, które mają na celu podniesienie poziomu wynagrodzeń, aktywizację osób bezrobotnych, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego – poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy bowiem wzmacnia rodzinę. Wspomniała także o programach realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Inicjatywy mają za zadanie wzmocnić więzi międzypokoleniowe; adresowane są do seniorów czy najmłodszych i ich rodziców. Na koniec zaznaczyła, że Polacy niezmiennie od lat wskazują, że rodzina jest dla nich najwyższą wartością, a za pieniędzmi inwestowanymi w politykę rodzinną powinny stać właśnie wartości.

Ukraiński Minister Polityki Socjalnej Andrij Rewa podkreślił, że bez rodziny trudno jest mówić o stabilnym rozwoju. Mimo że jedną z najważniejszych wartości na Ukrainie jest rodzina i wychowanie dzieci, to ze względu na niestabilną sytuację społeczno-polityczną więzi emocjonalne między pokoleniami uległy osłabieniu. Minister wskazał w swojej wypowiedzi na zjawisko nieformalnego  rynku pracy i nieformalnego rynku rodziny – jedna na pięć rodzin jest zawarta „nieoficjalnie”. Wspomniał o problemie dzieci pozostawionych bez opieki rodziców i rozgałęzionej sieci sierocińców na Ukrainie. Opisał główne cele ukraińskiej polityki rodzinnej do 2025, która dąży do tego, żeby każde dziecko wychowało się w środowisku rodzinnym. W związku z tym Ministerstwo Polityki Socjalnej zaczyna podejmować działania promujące odpowiedzialne rodzicielstwo oraz wspomagające młodych rodziców. Organizuje również akcje przeciwdziałające przemocy domowej.

Katalin Veresné Novák, Sekretarz Stanu ds. Rodziny i Młodzieży z Węgier zaakcentowała, że Europa powinna opierać się na silnych rodzinach. Według niej należy przyjrzeć się konkretnemu zagadnieniu: dlaczego młodzi Europejczycy nie chcą mieć dzieci. Problem niskiej dzietności dotyczy również Węgrów, ponieważ większość rzeczywiście deklaruje, że chce zostać rodzicami, ale zazwyczaj jednego dziecka. Sekretarz Stanu podkreśliła wagę edukacji obywateli w dziedzinie wartości od najmłodszych lat – nie tylko w środowisku rodzinnym, ale również w przedszkolu i szkole. Węgry mogą poszczycić się rozwiniętymi programami wspierającymi instytucję rodziny. Kraj przeznacza 5% wydatków na politykę rodzinną, posiada system podatkowy wspomagający rodzinę – im większy rodzina, tym więcej ulg podatkowych jej przysługuje. Ponadto młode rodziny otrzymują dopłaty do mieszkań, ponieważ świadczenie finansowe są bardzo istotne dla młodych ludzi – ułatwiają im wychowanie, ale pełnią też funkcję psychologiczną.

Mocna Europa równa się mocna rodzina – zakończyła swoją wypowiedź, podsumowując przesłanie całej dyskusji.