Rząd o zdrowiu na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Służba zdrowia jest dla nas priorytetem – deklaruje premier Mateusz Morawiecki

Sesja „Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia – wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego” w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”  zgromadziła ministrów, którym w dyskusji na temat systemu ochrony zdrowia przewodził premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że służba zdrowia jest wielkim wyzwaniem dla każdego państwa i będzie dążył do jej unowocześnienia:

My tę rękawicę podjęliśmy bardzo odważnie (…). Służba zdrowia jest i będzie dla nas priorytetem – oświadczył. Dodał, że nie tylko w Polsce oczekiwania względem systemu ochrony odbiegają od zastanej rzeczywistości.

Szef rządu zapewnił, że służba zdrowia jest traktowana jako ważny sektor gospodarki i jej „koło zamachowe” w wielu obszarach, zwłaszcza innowacyjnych. Premier wskazał, że obecny rząd wpisał minimalny procent PKB wydatkowany na służbę zdrowia. „To zmiana rewolucyjna” – ocenił Mateusz Morawiecki. Zwrócił uwagę, że jeszcze trzy lata temu na służbę zdrowia wydatkowane było niespełna 4 proc. PKB; w 2019 r. na ten cel przeznaczone zostanie 4,86 proc. PKB.

W przyszłym roku, przy wydatkach na publiczną służbę zdrowia blisko 100 mld złotych, mówimy o stratach rzędu kilku do kilkunastu mld złotych i za to się również zabieramy – oświadczył. Środki zaoszczędzone na ograniczeniu tych strat mają zostać przeznaczone m.in. na skracanie kolejek oraz optymalizację procesu przyjmowania pacjentów.

Premier podkreślał, że wkrótce w ramach systemu ochrony zdrowia, zostanie wdrożony szereg programów, których celem jest m.in. jej unowocześnienie.  Innowacyjne rozwiązania to m.in. e-recepta, a także elektroniczne zwolnienia i skierowania. „Wszystko po to, żeby identyfikacja pacjenta była lepsza, żeby unikać nieprawidłowości, różnego rodzaju nadużyć” – mówił.
Także Agencja Badań Medycznych ma być odpowiedzią na zmiany następujące w społeczeństwie, które pociągają za sobą konieczność tworzenia zupełnie nowych dziedzin medycyny. Projekt ustawy powołującej Agencję Badań Medycznych (ABM) będzie gotowy po wakacjach i trafi do konsultacji. Agencja ma być wzorowana na brytyjskiej Medical Research Council.

Swoje wystąpienie premier zakończył obietnicą podniesienia służby zdrowia na wyższy poziom:

Na pewno bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia przed nami, ale zaangażowanie dodatkowych środków i optymalizacja tych procesów jest tym, co powinno pokazać ludziom, rok po roku, że zmieniamy system na lepsze.

 

Wyzwanie międzysektorowe

W debacie wzięli też udział: minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister finansów Teresa Czerwińska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła o obowiązującej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakładającej, że nakłady finansowe na publiczny system ochrony zdrowia będą corocznie rosły, by w 2024 r. osiągnąć nie mniej niż 6 proc. PKB. Dodała, że rząd stara się zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel.

Jeśli spojrzymy w perspektywie szerszej, chociażby w latach 2015-2019, to nakłady na służbę zdrowia ogółem ze środków publicznych to jest wzrost blisko 30-procentowy, bo z 75 mld zł do blisko 100 mld zł – dodała minister.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki realizuje to, co zapowiedział w expose, i zdrowie traktuje priorytetowo.
Zaznaczył też, że ogromnym wyzwaniem są w zdrowiu m.in. kadry i ich niedobory:

Mamy zaległości wieloletnie w wynagrodzeniach ochrony zdrowia; średnia pensja w gospodarce rosła znacznie szybciej niż w ochronie zdrowia – powiedział.

Ogromnym wyzwaniem jest spełnianie oczekiwań pacjentów, którzy chcą m.in. skrócenia kolejek, lepszego dostępu do specjalistów i tej samej jakość usług niezależnie od miejsca zamieszkania. „Polski pacjent często przegrywa z czasem. Mamy bardzo dobrych fachowców, bardzo dobry sprzęt, ale za późno” – wskazał, podkreślając, że na dniach zapadnie decyzja m.in. o wzroście finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Digitalizacja i informatyzacja to kolejne obszary, w ramach których muszą zostać wprowadzone zmiany..

To narzędzie, które możemy wykorzystać do wprowadzenia medycyny opartej na jakości, by płacić nie za procedurę, ale za wynik utrzymania pacjenta w zdrowiu po to, by miał mniej absencji w pracy, nie musiał korzystać z rent czy innych świadczeń jako człowiek przewlekle chory – mówił prof. Szumowski.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska  poinformowała, że pracodawcy z tytułu absencji chorobowej płacą 6 mld 300 mln zł. Jak dodała, państwo wydaje najwięcej na zasiłki krótkoterminowe, które stanowią 56 proc. wszystkich zasiłków.

Roczne wydatki związane z absencją chorobową to 21 mld zł, w tym 8 mld zł jest dopłacane z budżetu – podała minister rodziny. Widzimy tu znakomicie, jak problem zdrowia w powiązaniu z sytuacja pracownika jest istotny – podkreśliła.

Jej zdaniem wyzwaniem jest także profilaktyka zdrowotna:

To jest najtańszy sposób, najlepszy dla nas wszystkich, w zachowaniu długiego zdrowia, a te skutki pośrednie tego, co się w obszarze zdrowia dzieje, są w moim resorcie zbierane – dodała.

Minister wskazywała także na konieczność polepszenia opieki zdrowotnej nad kobietami w ciąży, małymi dziećmi oraz standardów opieki okołoporodowej. Jak dodała, wyzwaniem jest także starzenie się społeczeństwa i konieczność sprawowania opieki nad przewlekle chorymi członkami rodzin.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że wydatki na ochronę zdrowia są traktowane jako wydatki rozwojowe. Podał, że kraje Unii Europejskiej, które mają najlepsze efekty w ochronie zdrowia, wydają na ten cel od 10 do 12 proc. PKB.

Jeżeli dołożymy do wydatków budżetowych [na ochronę zdrowia], które zaczynają sięgać około 5 proc., wydatki w sektorze prywatnym, to mamy około 7 proc. To jest około 1,5 raza mniej niż w krajach UE i dwa razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych – powiedział.

Z kolei minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił podczas sesji, że resort zdrowia wdraża rozwiązania, których przez wiele lat nie udawało się zrealizować, m.in. e-receptę, e-skierowania i e-zwolnienia.

Mamy kluczowe rozwiązanie, które formalnie wejdzie w życie od 11 września i zmieni system cyfrowej tożsamości na system federacyjny. Zmiana będzie polegała na zwiększeniu dostępności do środków identyfikacji elektronicznej poprzez możliwość ich oferowania nie tylko przez administrację – zapowiedział.

Rzecznik rządu Joanna Kopcińska podkreśliła, że badania pokazują, iż na wydłużenie życia w 70 proc. wpływa zdrowy tryb życia, a w 30 proc. terapie medyczne.

Niestety, przez wiele lat z racji niedofinansowania takie obszary jak profilaktyka, prewencja i edukacja były spychane na liście priorytetów – mówiła.

O tym, że podążanie za światem w sprawie wydatków na zdrowie jest konieczne, przekonany był moderator panelu, członek prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia” Piotr Czauderna.

Trzeba mieć też świadomość, że nasz system ochrony zdrowia był planowany 15, 20 lat temu w zupełnie innej sytuacji finansowej, społecznej, demograficznej. Nie można oczekiwać, że on będzie odzwierciedlał współczesne wyzwania. Dlatego jest naturalne, że trzeba się przymierzyć do jego ewolucyjnej, ale i głębokiej zmiany – ocenił.