Prezes czeskiego think tanku Team 4 Ukraine potwierdził udział w Forum Europa-Ukraina

Petr Pojman – przewodniczący czeskiego think tanku Team 4 Ukraine będzie gościem tegorocznego Forum Europa-Ukraina.

Petr Pojman jest specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa, przestępczości zorganizowanej oraz analizy nowych metod stosowanych w wojnie hybrydowej Ukończył międzynarodowe studia terytorialne oraz studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Karola w Pradze. Wielokrotnie gościł na zagranicznych uczelnich, realizując pobyty badawcze w Rosji, na Białorusi i Ukrainie oraz w Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2009 był zaangazowany w projekt humanitarny Charity ČR, Magdala, który zajmuje się wsparciem ofiar handlu ludźmi w Czechach. Od 2010 roku jest niezależnym konsultantem sektora prywatnego, państwowego i pozarządowego. W dziedzinie walki z handlem ludźmi współpracuje z OBWE. W 2012 roku został członkiem założycielem Czeskiego Towarzystwa Kryminologicznego, od 2013 roku jest członkiem jego Komisji. W 2014 roku obronił pracę doktorską, która stanowiła rozszerzenie jego wcześniej publikowanych tekstów. Analizował w niej problematykę przestępczości zorganizowanej i jej związku z polityką w Rosji i na Ukrainie. W tym samym roku podejmował działania związane z reformą sektora bezpieczeństwa na Ukrainie w ramach aktywności podejmowanych przez Praski Instytut Studiów Bezpieczeństwa. W 2015 roku stworzył Team 4 Ukraine, organizację wspierającą budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz jej transformację. T4U podejmuje wielopoziomową współpracę w zakresie bezpieczeństwa z ukraińskimi uczelniami, think tankami, lokalnymi jednostkami administracyjnymi i policją.

Petr Pojman podzieli się swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniami podczas dyskusji – Skutki rosyjskiej agresji i okupacji. Pomoc uchodźcom, odbudowa zniszczeń, odtwarzanie społecznych więzi oraz gry strategicznej – Jak zapobiec humanitarnemu kryzysowi? Ukraina i jej sąsiedzi – optymalny plan działania w obliczu wojny na wschodzie Ukrainy.