Panel dyskusyjny „Cyfrowe autostrady i gospodarka oparta na danych – 2 warunki trwałego rozwoju” na tegorocznym Forum

Budowa innowacyjnej gospodarki wymaga, wśród wielu działań, dwóch fundamentów: lepszego dostępu do szybkiego internetu oraz uwolnienia potencjału usług opartych o dane. To dwa filary każdej nowoczesnej gospodarki, niezbędne do zwiększania jej konkurencyjności w skali lokalnej i globalnej. Tworzenie warunków do zwiększania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, tak zwanych cyfrowych autostrad, zapewniających dostęp do potencjału cyfrowego świata, oraz rozwój bezpiecznego otoczenia zapewniającego wykorzystanie siły gospodarki opartej na danych, w tym budowanie zaufania użytkowników, to dwa kluczowe zadania przed którymi stoi polska gospodarka. 

Tym zagadnieniom będzie poświęcony panel dyskusyjny „Cyfrowe autostrady i gospodarka oparta na danych – 2 warunki trwałego rozwoju”, w którym udział wezmą:

Nino Dżikija, Redaktor Naczelna, INN Poland, Polska (moderator)

Jarosław Gowin, Minister, Wiceprezes Rady Ministrów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

Piotr Marczuk, Dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej – Europa Środkowo Wschodnia, Microsoft Sp. z o.o., Polska

Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland & Baltics, Facebook, Polska

Patrycja Gołos, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Polityki Publicznej, UPC Polska Sp. z o.o.

Łukasz Wejchert, Założyciel, Dirlango Sp. z o.o., Polska

Partnerem panelu „Cyfrowe autostrady i gospodarka oparta na danych – 2 warunki trwałego rozwoju” jest Think Tank Cyfrowy.pl