Obrady Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia

W dniu 11 kwietnia w Sali Kolegialnej w budynku Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia z udziałem Pana Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Grono uznanych ekspertów, praktyków medycyny, przedstawicieli organizacji zawodowych oraz kierownictwo Ministerstwa Zdrowia podjęło się zaprogramowania najważniejszych kierunków debaty  w związku z tegorocznym,  jubileuszowym  X  Forum Ochrony Zdrowia, które jest integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy i przestrzenią debaty o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach  tej przestrzeni życia publicznego.

 


 

Po przywitaniu wszystkich obecnych na spotkaniu Pan Minister w swoim wystąpieniu zapowiedział udział Ministerstwa Zdrowia w Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego poprzez:

 

  • Prezentację wniosków z ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla zdrowia”
  • Przedstawienie strategii onkologicznej i kardiologicznej
  • Podsumowanie dotychczasowych zmian w ochronie zdrowia
  • Plan dla chorób rzadkich
  • Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Agencji Badań Medycznych

 

W wyniku podjętej dyskusji Rada Programowa zadecydowała o wyznaczeniu pięciu podstawowych obszarów tematycznych wokół których będą koncentrowały się panele i debaty Forum Ochrony Zdrowia, są to:

  • Finansowanie ochrony zdrowia (ustawowy wzrost finansowania, niezbędny wzrost finansowania, udział ubezpieczycieli i innych źródeł finansowania w systemie)
  • Zdrowie Publiczne (dieta, szczepienia, jakość powietrza, jakość wody, używki,
  • Kadry (zawody medyczne i niemedyczne; kształcenie; wynagrodzenia)
  • Informatyzacja ochrony zdrowia (bazy danych , informatyzacja procesów, analityka efektów)
  • Innowacje w ochronie zdrowia

 

Obrady X Forum Ochrony Zdrowia odbędą się w dniach 3-5 września 2019 roku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.