Rejestracja

Konferencja „Europa Karpat”
Krynica-Zdrój 7 - 8 września 2011

 

Celem konferencji jest omówienie współpracy transgranicznej i międzynarodowej państw europejskich na obszarach górskich oraz współpracy regionalnej państw obszaru Karpat i nadanie temu procesowi odpowiedniego odzwierciedlenia w polityce unijnej i jej decyzjach finansowych.

 

Formularz rejestracyjny skierowany jest wyłącznie do osób, które otrzymały imienne zaproszenie od Organizatora. 

 

Program konferencji:

7 września (środa)

• 14:00-15:30
 
Inauguracyjna sesja plenarna XXI Forum Ekonomicznego (możliwość udziału)

• 16:00 – 17:10
 
Prezentacja Konwencji Karpackiej

- Konwencja Karpacka jako instrument aktywizujący współpracę państw karpackich;
- Współpraca naukowa, kulturalna i artystyczna;
- Współpraca w dziedzinie infrastruktury;
- Problemy gospodarki wodnej i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Karpatach;
- Leśnictwo i ochrona lasów;
- Strategia zrównoważonego rozwoju dla Karpat;
- Polityka klimatyczna z perspektywy regionów karpackich.

• 17:20 – 18:30 Panel I:
  „Dobre praktyki współpracy w Europie Karpat"

Tematy do dyskusji:
- Makroregion Karpacki – możliwości współpracy;
- Polityka rozwoju w obszarach górskich (infrastruktura, gospodarka, rolnictwo, innowacje);
- Zjednoczeni w różnorodności, przykłady dobrych praktyk (nauka, miasta, architektura drewniana, uzdrowiska, tradycje pasterskie).

Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji wydana przez Wicemarszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego (zaproszenia)

8 września (czwartek)

• 9:00 – 10.30
  Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego (możliwość udziału)

• 10:40 – 11:55
  Sesja inauguracyjna konferencji „Europa Karpat"

Główne przesłanie konferencji to konieczność zacieśniania współpracy państw i regionów Karpat oraz potrzeby nadania temu procesowi odpowiedniego odzwierciedlenia w polityce unijnej i jej decyzjach finansowych

• 12:05 – 13:30 Panel II:
  „Współpraca transgraniczna i międzynarodowa regionów i państw europejskich w kontekście nowej perspektywy finansowej UE"

Tematy dyskusji:
- Makroregiony: Alpejski, Bałtycki, Dunajski – wnioski dla Karpat;
- Karpaty z perspektywy brukselskiej;
- Znaczenie Karpat w europejskiej polityce sąsiedztwa i Partnerstwie Wschodnim;
- Przyszłość Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście Strategii „Europa 2020".

• 13:30 – 14:50 Przerwa na lunch

• 14:55 – 16:10
 
Okrągły stół: Podsumowanie konferencji

 

Wydarzenia towarzyszące konferencji „Europa Karpat"

- Prezentacje państw karpackich (przygotowane przez Ambasady państw karpackich);

- Prezentacje Euroregionów: Karpackiego, Tatrzańskiego i Beskidzkiego.

 

9 września (piątek)

Możliwość uczestniczenia w spotkaniach XXI Forum Ekonomicznego