III Europejski Kongres Samorządów 2017

Kraków, 27 – 28 marca 2017 roku


Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku

Kraków na dwa dni został samorządową stolicą Europy. Blisko 1800 osób – liderów regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury, NGO oraz mediów z ponad 40 krajów – wzięło udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie w dniach 27-28 marca pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”. Jest to jedna z największych konferencji międzynarodowych w Europie, poświęcona zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem. Dwudniowy program Kongresu obejmował ponad 80 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje) i został realizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Samorząd oraz Turystyka i Samorząd. Obrady Kongresu relacjonowało blisko 100 dziennikarzy.

Według Zygmunta Berdychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, pomysłodawcy konferencji, samorządowcy podczas Kongresu narzekali między innymi na nienajlepsze relacje z władzą centralną, ale też chwalili się swoimi sukcesami. „Zarządzanie, zdrowie, kultura czy prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd – to tematy, które zdominowały kuluarowe rozmowy. Wydaje się, że Ci, którzy tu przyjeżdżają, przybywają po to, żeby się dowiedzieć, jak z problemami, z którymi oni się zmagają, radzą sobie inni” – powiedział Zygmunt Berdychowski.

„My jako samorządowcy polscy musimy dopiero zbudować fundamenty współpracy w ramach UE. Na razie leży to przede wszystkim w kompetencjach rządu centralnego” – mówił Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa podczas sesji „Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd przyszłości”, która zainanugurowała Kongres. Dodał, że w tej chwili prawo nie pozwala na przykład samorządom osiedlać uchodźców i ogranicza to znacząco możliwości pracy na rzecz dalszej integracji z polityką UE.  François Decoster, Przewodniczący Komisji ds. Obywatelstwa, Zarządzania, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych przy Komitecie Regionów Unii Europejskiej oświadczył, że Komitet jest platformą wymiany dialogu samorządowców ze wszystkich części Europy. „Komitet Regionów jest swojego rodzaju głosem lokalnych władz na forum UE, który ma na celu przybliżenie unijnym decydentom spraw lokalnych” – podsumował Przewodniczący.  „W Rumunii w latach 2007-2013 w ramach Funduszy Spójności znacząco inwestowano w infrastrukturę, w moim mieście na poziomie 90% skuteczności spójności” oznajmił Emil Boc, Premier Rumunii w latach 2008-2012 oraz Prezydent Miasta Kluż-Napoka. Ossi Savolainen, Burmistrz Regionu Helsinki-Uusimaa w Finlandii, zaprezentował kształt polityki regionalnej w kontekście braku Funduszy Spójności. „Jednostki samorządowe są dość niezależne w Finlandii. Jednocześnie z europejskiego punktu widzenia jesteśmy jakby wyspą, dość odległą od centrum spraw” mówił Savolainen.

Ważnym gościem III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie była Anna Zalewska, Minister Edukacji, która wystąpiła z wykładem: „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji”. Minister Zalewska wyjaśniła podłoże aktualnie realizowanej reformy w systemie edukacji oraz jej wpływ na funkcjonowanie samorządów, przedstawiając przykłady na to, jak ministerstwo edukacji bierze pod uwagę oczekiwania i obawy władz lokalnych.

W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych w Polsce 2018 roku, wielkie zainteresowanie wzbudziły prezentacje polskich partii politycznych swoich poglądów na rozwój samorządu terytorialnego oraz pomysłów na ich realizację. Według Grzegorza Schetyny,  Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, samorząd terytorialny w Polsce jest symbolem polskiego sukcesu, kamieniem milowym polskiej demokracji. Jednak nadal wiele elementów można poprawić, zwiększyć ich efektywność. „Samorząd jest dużo szybszy niż rząd” – oświadczył Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że PSL opowiada się za zdecentralizowanym samorządem w Polsce.

Dużo uwagi podczas Kongresu poświęcono współpracy międzynarodowej europejskich miast i regionów. Według Jean-Michela Berlemonta, Wicemera francuskiego Nancy, we Francji współpraca nie zawsze dotyczy jedynie najbliższej zagranicy. „Tworzymy też partnerstwa z Brazylią czy Australią” – stwierdził Berlemont. Za najważniejszy projekt swojego regionu uznał jednak kooperację na granicy Francji, Luksemburga, Niemiec i Belgii.
Z kolei Oleksandr Hanushchyn, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej zauważył, że każdy region jest inny, i współpraca będzie przebiegała według innych priorytetów między Meksykiem a USA, Polską a Słowacją, czy Ukrainą a Mołdawią.

Podczas panelu „Inteligentne regiony i miasta – od wizji do strategii” Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawił spojrzenie polskiego rządu na kwestię smart city. „Kluczowa w całym procesie jest partycypacja społeczna i poddanie nowych rozwiązań ocenie obywateli” – podkreślił Hamryszczak. Dodał, że rząd zamierza wspierać potencjał tkwiący w regionach, miastach, a przede wszystkim ich mieszkańcach – ekspertach i innowatorach. Według Romana Ciepieli Prezydenta Tarnowa ten proces jest zdecydowanie związany z poziomem samorządów i nie może być narzucony odgórnie. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa zwracał uwagę, że głównym celem inteligentnego rozwoju powinno być długoterminowe podniesienie jakości życia mieszkańców. „Drugim aspektem smart rozwoju powinny być tak zwane inteligentne specjalizacje, czyli określenie w jakich kierunkach, na przykład Małopolska, powinna się rozwijać” – podkreślił Krupa.

W dyskusjach Kongresu nie zapomniano także o kwestiach związanych ze współdziałaniem na linii biznes – samorząd. Grzegorz Lot, Wiceprezes Tauronu Sprzedaż Sp. z o.o. zwrócił uwagę a fakt, że dla wprowadzenia programu „Oddychaj powietrzem” kluczowe są wspólna inicjatywa antysmogowa, edukacja, zaangażowanie mieszkańców, budowanie postawy proaktywnej mieszkańców gminy, pozyskanie wiedzy na temat postaw mieszkańców gminy ich potrzeb i motywacji. Współpraca w samorządami jest tutaj kluczowa.

Jak dziedzictwo narodowe kształtuje społeczność lokalną? George Alibegashvili, Przewodniczący Rady Miasta Tbilisi przypomniał, że Gruzja zawsze czuła się częścią Zachodu, w rozumieniu tego powstałego z połączenia kultur starożytnej Grecji, Rzymu i Izraela. „Mieliśmy jednak również dużo wspólnego z kulturami Wschodu – arabską, turecką, czy perską,  więc dla Tbilisi ważna jest koncepcja multikulturowości i tolerancji” – podkreślił Alibegashvili.

Pierwszy dzień obrad III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie zwieńczyła Uroczysta Gala Wręczenia Nagród „Lider Samorządu” dla najlepszych samorządowców 2016 roku. Najlepszym wójtem w Polsce został Grzegorz Niestrój, Wójt Gminy Kornowac. Najlepszym burmistrzem gminy miejsko-wiejskiej i wiejsko-miejskiej został Grzegorz Niezgoda, Burmistrz Szczawnicy. Samorządowcem roku w kategorii prezydent miasta został Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna. Partnerem Nagrody „Lider Samorządu” jest „Rzeczpospolita”.Laureatem Nagrody Specjalnej Kongresu został Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, który podkreślił, że reforma samorządowa w wolnej Polsce należy do najbardziej udanych zmian ustrojowych. „Władze samorządowe w Polsce stoją najbliżej problemów lokalnych społeczności, a ludzie wybierani do tych władz cieszą się wielkim zaufaniem obywateli” – oświadczył Kardynał odbierając nagrodę.

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy

Miasto Gospodarz:

Partner strategiczny:

TAURON Polska Energia SA to spółka holdingowa w grupie kapitałowej. Zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje działaniem 18% powierzchni kraju, jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii. Akcje TAURON Polska Energia notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

Partnerzy komercyjni:

CEZ ESCO Polska to spółka wchodząca w skład Grupy CEZ w Polsce, oferująca kompleksowa rozwiązania dla zarządzania potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw, gmin, organizacji publicznych i prywatnych. Spółka oferuje klientom kompleksowe usługi – począwszy od audytów energetycznych i doradztwa poprzez dostawy ciepła i energii elektrycznej, do zarządzania budową i eksploatacją źródeł energetycznych, a także modernizację oświetlenia publicznego i termomodernizację budynków publicznych i prywatnych.

Comarch został założony w 1993 r. w Krakowie. Prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w 40 krajach na 5 kontynentach. Firma zatrudnia ponad 5300 ekspertów w  28 krajach.

Kancelaria DZP powstała w 1993 r. Od wielu lat jesteśmy największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Wyróżnia nas zrozumienie prawnych i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistów oferujących kompleksowe doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa. Dzięki szerokiej sieci relacji z kancelariami zagranicznymi zapewniamy wsparcie zarówno polskim firmom operującym na rynku międzynarodowym, jak i firmom zagranicznym inwestującym w Polsce.

ENGIE w Polsce jest dostawcą efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Świadczy usługi w obszarach wykonawstwa i obsługi infrastruktury obiektów budowlanych, odnawialnych źródeł energii, sprzedaży i optymalizacji zakupów i zużycia energii oraz gazu ziemnego, z zastosowaniem wysoko rozwiniętych technologii cyfrowych. Dostarcza swoim Klientom energię w postaci ciepła, elektryczności i gazu. Świadczy  usługi serwisowe i inwestycyjne w obszarze  infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Aktywnie działa na rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

GoPay Sp. z o.o. to grupa specjalistów rozwijających innowacyjny projekt Mobilnej Karty Miejskiej, który w 2017 roku będzie intensywnie promowany w Polskich miastach. Spółka rozpoczęła swą działalność w 2014 roku tworząc nowoczesne systemy sprzedaży i kontroli biletów dla transportu publicznego. Firma jako pierwsza w kraju uruchomiła komercyjny system sprzedaży biletów przez stronę www.gopay24.pl oraz aplikację mobilną, aktualnie rozwiązania GoPay funkcjonują w kilkudziesięciu miastach w Polsce.

Polowiec i Wspólnicy sp j. specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Zakres usług obejmuje wszystkie aspekty działalności gospodarczej w tym projekty z zakresu m.in. energetyki, kontraktów, restrukturyzacji, budownictwa. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w doradztwie biznesowym i strategicznym. Świadczy usługi zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami. Posiada biura w Krakowie i Gliwicach. Łączy praktykę z nauką, członkowie zespołu są autorami wielu publikacji naukowych.

Od blisko 25 lat jesteśmy kompetentnym i doświadczonym partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu konstruktywnych relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym. Promujemy i wspieramy działające na polskim rynku firmy, które chcą odnieść sukces w sferze nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Współpracujemy z  naszymi partnerami aby nasze działania zawsze cechowało merytoryczne i profesjonalne podejście do zadań.  Współorganizujemy i patronujemy najważniejszym wydarzeniom związanym z telekomunikacją i informatyką. Pracujemy nad tym, by głos polskiej branży teleinformatycznej był słyszany i szanowany zarówno na forach krajowych, jak i międzynarodowych. Zachęcamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy oraz ekspertów.

Park-M to lider rynku architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni. Od ponad 20 lat wyznaczamy standardy i kreujemy trendy w architekturze krajobrazu.  Wszechstronna, bogata i zróżnicowana oferta, stały zespół doskonałych specjalistów, profesjonalne i innowacyjne zaplecze sprzętowe, własna baza transportowa, kilkanaście lat doświadczenia, realizacje najbardziej prestiżowych inwestycji w Polsce oraz obecność na międzynarodowych rynkach.

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, posiadająca statutowy obowiązek priorytetowego świadczenia usług na rzecz swojego właściciela, pełniącego rolę krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Usługi te obejmują przygotowanie inwestycji w elektroenergetyce przesyłowej oraz nadzór inwestorski nad ich realizacją (funkcja inżyniera kontraktu), sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (funkcja biura projektów) a także przygotowanie i nadzór nad komunikacją społeczną prowadzoną na rzecz rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej.

Uber to firma technologiczna, która łączy użytkowników aplikacji z kierowcami, którzy korzystają z platformy, aby współdzielić swój przejazd z innymi, oferują możliwość przywiezienia posiłku bądź przewiezienia przesyłki. Platforma Uber działa w ponad 500 miastach w więcej niż 80 krajach na całym świecie, pomagając rozwijać to, jak ludzie poruszają się po współczesnych miastach. W Polsce Uber jest dostępny w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku.

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Prowadzi działalność w 74 miastach, między innymi w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz w Tarnowskich Górach.

Kancelaria powstała w 2004 roku i w swoim portfolio ma udział w wielu znaczących przedsięwzięciach i transakcjach dotyczących polskiej gospodarki. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców polskich jak i zagranicznych oraz dla instytucji sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Wybitni specjaliści skupieni w zespole kancelarii zapewniają szeroki wachlarz specjalizacji umożlwiający kompleksowe doradztwo prawne w obrocie gospodarczym.

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków w zakresie uregulowań prawnych ustawodawstwa bankowego, wydawanie opinii i ekspertyz, uczestnictwo w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z NBP, rządem, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych.

Partnerzy:

Partnerzy medialni::