Rejestracja

III Europejski Kongres Samorządów
Kraków, 27 – 28 marca 2017 roku

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

III Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie pięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę. 

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

Założenia programowe:

Program Kongresu będzie realizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i miasto: aspirując do miana superlokalizacji,  Turystyka  w działaniach samorządów i ich udział  w rozwoju gospodarczym gmin i regionów. Planowane tematy:  

Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd 21 wieku

 • Samorząd – Właściciel, Inwestor, Regulator. W poszukiwaniu efektywności
 • Miasta a Potężne Międzynarodowe Marki
 • Rola miasta w przyciąganiu talentów i kompetencji biznesowych – perspektywa liderów biznesu
 • Innowacje społeczne i kultura startupów
 • Burmistrz – menedżer – zarządzanie w praktyce
 • Obligacje przychodowe – nie(d)oceniony sposób finansowania jst
 • Zwiększenie samodzielności finansowej samorządów. Czy jest to dzisiaj konieczne?
 • PPP jako metoda rozwoju infrastruktury – recepta na sukces
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny
 • Małe Miasto – duży potencjał
 • Transgraniczne przestrzenie gospodarcze – od peryferii do motoru wzrostu
 • Zamienić słabość w siłę. Potencjał słabszych regionów
 • Region w Unii – korzyści i wyzwania
 • Znane globalnie, pożyteczne lokalnie.
 • Co globalne marki mogą zrobić dla lokalnych społeczności?
 • Turystyka biznesowa szansą dla rozwoju miast i regionów
 • Inteligentne regiony i miasta – od wizji do strategii
 • Przyszłość na 4 kołach – pojazdy napędzane energią
 • „Smarta Living”
 • Nowoczesna infrastruktura transportowa w regionach – sposób na poprawę jakości życia mieszkańców
 • Paradoks inteligentnego miasta: jak zmierzyć jego inteligencję i jak ja poprawić w czasach finansowego i społecznego kryzysu?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na poziomie miast
 • i regionów?
 • Równe szanse – lokalne działania na rzecz zatrudnienia młodych osób
 • Ekologiczne rolnictwo w Europie Środkowo – Wschodniej – nieuprawne pole
 • Integracja imigrantów na poziomie lokalnym – wyzwania i dobre praktyki
 • Jak zbudować dobrą strategie promocji regionu i konsekwentnie ją wdrażać?
 • Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki
 • Od rewitalizacji do gentryfikacji – współczesne zmiany metropolii europejskich
 • Racjonalnie = patriotycznie?
 • Czy patriotyzm lokalny się opłaca?
 • Reforma Gimnazjalna – powrót do przeszłości czy zwrot w przyszłość?
 • Samorząd a historia. Jak dziedzictwo narodowe kształtuje społeczność lokalną?
 • Sponsoring sportowy w samorządzie, czy to się opłaca?
 • Sukces na obcasach – o kobietach w samorządzie, polityce i biznesie
 • Zrównoważone plany niskowęglowego ogrzewania i chłodzenia w Europie
 • Ciepłownictwo Systemowe – skuteczne narzędzie w walce z niska emisją
 • Samorządy turystyczne i ich rola wobec samorządu terytorialnego
 • Wpływ turystyki przyjazdowej na zachowania i oceny mieszkańców
 • Szlaki turystyczne, jako system udostępniania i popularyzacji terenów dla amatorów różnych form turystyki aktywnej
 • Rola uzdrowisk i tzw. Turystyki medycznej w rozwoju miejscowości i gmin
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – przyszłość Europy?
 • Infrastruktura rowerowa w Europie
 • Samorząd w obliczu klęski żywiołowej jak skutecznie (przeciw)działać?
 • Zrównoważony rozwój miast i regionów
 • Grunty pod „Mieszkanie Plus”
 • Kryzys migracyjny i jego wpływ na rynek pracy
 • Samorządy w obliczu wyzwań polityki migracyjnej w Europie
 • Koleją w przyszłość – rozwój transportu szynowego
 • Rząd wspiera samorządowe PPP
 • Rola skutecznego zarządzania projektami w samorządzie terytorialnym
 • Design thinking w przemyśle kreatywnym

Planowany Przebieg:

Dzień 1:           

 • Sesja plenarna
 • Bloki programowe, dyskusje panelowe, warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Gala wręczenia nagród w Konkursie Lider Samorządu
 • Bankiet

Dzień 2:           

 • Bloki programowe
 • Dyskusje panelowe
 • Warsztaty, wykłady, prezentacje
 • Sesja plenarna
 • Bankiet

Goście Kongresu:

blisko 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Udział: 

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który będzie zamieszczony na stronie www.eks-krakow.pl od 10 stycznia 2017 r. Elektroniczna rejestracja składać się będzie z dwóch etapów

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy

Miejsce:

ICE Kraków Congress Centre

ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków

Miasto Gospodarz: