Gabriele Simoncini gościem XII Forum Europa-Ukraina

Prezes GENF International Consulting potwierdził swój udział w XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie.

Prowadzone przez profesora Simonciniego GENF International Consulting zajmuje się zarządzaniem wiedzą, internacjonalizacją, globalną edukacją. Gabriele Simoncini jest konsultantem licznych uniwersytetów, instytucji publicznych, fundacji, banków i firm prywatnych we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Polsce oraz Europie Wschodniej. Prowadzi badania z zakresu polityki i współczesnej historii Europy Wschodniej. W przeszłości zajmował się również zagadnieniami ideologii politycznych, komunizmu, Polski i Europy Wschodniej.  Aktualnie jego badania skupiają się na globalizacji i globalnej edukacji. Wspierał swoją wiedzą m.in. Mosaic Press w Wiedniu, SMF International Consulting w Mediolanie, czy Metropolitan Museum of Arts and Bankers Trust  w Nowym Jorku.

Profesor Simoncini wykłada na licznych uczelniach wyższych, wśród których należy wymienić: Uniwersytet Państwowy w Rzymie, Sant’ Anna School of Advanced Studies w Pizie, Richmond University w Londynie, N.A.T.O. Defense College, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje.

Gabriele Simoncini otrzymał tytuł doktora z zakresu historii i nauk politycznych na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku w 1991 roku, poprzedzony ukończonymi studiami z filozofii na Uniwersytecie w Pizie.  Ukończył również specjalizację post-doktorską z zakresu wojny, rewolucji i pokoju w Instytucie Hoovera Uniwersytetu Stanford w Kalifornii.

Podczas XII Forum Europa-Ukraina profesor Simoncini weźmie udział w panelu dyskusyjnym Szkolnictwo wyższe a oczekiwania przyszłości. Głównym celem dyskusji będzie zwrócenie uwagi na fakt, iż kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój gospodarczy państwa. Paneliści postarają się wskazać najważniejsze problemy związane z adaptacją sytemu edukacji do potrzeb rynku.