XI Forum Regionów

Krynica-Zdrój, 5-7 września 2017

Od 2007 r. integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Wśród tematów poruszonych podczas XI Forum Regionów (5-7 września 2017) będą m.in.: atrakcyjność inwestycyjna, bezpieczeństwo energetyczne w regionach, innowacyjność, dyplomacja publiczna, współpraca międzyregionalna i transgraniczna, rewitalizacja, finanse, rozwój regionów nadmorskich, zrównoważony rozwój, współpraca biznesu i samorządu.

Przebieg Forum:

Dzień 1:

 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Gala nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe

Dzień 3:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Zakończenie Forum

Założenia programowe Forum Regionów*:

 • Jakie zmiany czekają nas w samorządach?
 • Atrakcyjność inwestycyjna a siła regionu
 • Dyplomacja publiczna – partnerstwo miast i regionów
 • Innowacyjność w samorządzie terytorialnym. Hamulce i czynniki wzrostu
 • Nowe podejście do rewitalizacji czyli odnowa społeczno – gospodarcza regionu
 • Nowe zasady rozliczania w gminach – centralizacja VAT
 • Jak przyspieszyć rozwój regionów nadmorskich?
 • Rynek usług komunalnych w Europie
 • Sport w samorządzie – jak wspierać by rozwijać?
 • Zrównoważony rozwój – od idei do strategii
 • Nowoczesne usługi dla biznesu siłą napędową rozwoju miast
 • Czego potrzeba samorządom – wizjonerów czy urzędników?

*Program może ulec zmianie