Media o Forum

Podczas tegorocznego XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy mottem przewodnim dyskusji związanych z ochroną zdrowia będzie zakres udziału w niej państwa i rynku. Organizatorzy przyjęli założenie, że nie będą rozpatrywać tego zagadnienia w kategorii rywalizacji prywatnego z publicznym, odchodząc od fałszywej ich zdaniem tezy, że im więcej rynku w systemie opieki zdrowotnej, tym mniej państwa, i odwrotnie. (…) Zaproszeni przez „Rzeczpospolitą" eksperci zgodzili się podczas dyskusji, że w systemie ochrony zdrowia państwo i rynek mają do odegrania odmienne role, i zastanawiali się, jaka w każdym z tych obszarów ma przypaść państwu, a jaka przedsiębiorcom. Wiceminister zdrowia Jakub Szulc przyznał, że rynek zapewne poradziłby sobie samodzielnie nawet w tak nietypowej branży jak zdrowie. – Jednak osobiście nie chciałbym funkcjonować w systemie ochrony zdrowia, który byłby wyłącznie wolnym rynkiem, bo byłby on z dużą dozą prawdopodobieństwa nieprzyjazny dla pacjenta – mówił Szulc


Nie zamierzamy wprowadzać współpłacenia pacjentów za świadczenia medyczne – podkreślała minister zdrowia Ewa Kopacz podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zapowiedziała, że po wyborach chce wprowadzić kolejne zmiany w systemie ochrony zdrowia. Kopacz dodała, że w żadnym kraju, w którym funkcjonują dopłaty do świadczeń, nie wpłynęły one na skrócenie kolejek do lekarzy. Jak mówiła, współpłacenie wycofują m.in. Węgry, Czechy i Słowacja.


Ile państwa, ile rynku w ochronie zdrowia? – było przewodnim pytaniem tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia (FOZ), odbywającego się podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Towarzyszyło ono dyskusjom podczas wszystkich paneli poświęconych zdrowiu. FOZ gościło w Krynicy po raz drugi. Zgromadziło czołowe postaci ze wszystkich środowisk, interesariuszy w ochronie zdrowia.  W doborowym gronie ekspertów powtórzono, że stworzenie skutecznego, nowoczesnego systemu ochrony zdrowia w Polsce wymaga stałej platformy współpracy ministerstw zdrowia, gospodarki, finansów i nauki przy udziale przedstawicieli lekarzy, ekspertów i przemysłu, a także, iż konkurencja płatników jest dla systemu niezbędna, natomiast dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są szansą na podniesienie jakości i zwiększenie finansowania.


II Forum Ochrony Zdrowia stanowiło cenne miejsce wymiany poglądów polskich i zagranicznych ekspertów. Ze względu na polską prezydencję ważne było spotkanie Ewy Kopacz z ministrami zdrowia innych krajów. Interesujący i godny powtórzenia w kolejnych edycjach okazał się panel dotyczący kształcenia kadr medycznych.

 


Konieczność reformy systemu ochrony zdrowia, lepszy standard świadczeń medycznych poprzez wprowadzenie na szeroką skalę dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeń Zdrowotnych – to główne tezy panelu pt. „Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków


Choć mamy wyspy innowacyjności, ciągle bariery leżą po stronie organizacyjnej i administracyjnej – twierdził Andrzej Rychard, kierownik Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. – W onkologii brak ujednoliconych procedur wskazujących, kiedy lek innowacyjny jest refundowany, kiedy nie. Jeśli chodzi o cukrzycę: ciągle nie możemy rozwiązać problemu refundowania długo działających analogów insuliny