Forum Ekonomiczne: Młodzi liderzy dyskutowali o przyszłości Europy

Prawie 400 reprezentantów środowisk młodzieżowych z 43 państw Europy wzięło udział w uroczystej sesji inaugurującej XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. W Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu uczestników spotkania powitali gospodarze: Małopolski – marszałek Jacek Krupa oraz miasta Nowego Sącza – wiceprezydent Wojciech Piech.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to największe w Europie międzynarodowe społeczno-ekonomiczne spotkanie młodych działaczy. Liderzy swoich środowisk spotykają się w Polsce, aby rozmawiać o przyszłości Europy. We wspólnej dyskusji i podczas warsztatów rodzą się nowe pomysły, inspiracje i decyzje o wspólnych działaniach.

Witając uczestników Forum, marszałek Jacek Krupa przedstawił pokrótce województwo. Mówił m.in.: Małopolska jest jednym z najpiękniejszych polskich regionów. Jest regionem ludzi bardzo młodych. Mamy dwadzieścia trzy wyższe uczelnie, w tym trzy uniwersytety. Znajdujemy się w regionie, który uzyskał bardzo prestiżowe miano Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. To ważny tytuł, ponieważ został przyznany Małopolsce jako jednemu z dwudziestu jeden regionów w Europie. Jesteśmy również w elitarnej grupie dwudziestu ośmiu najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Małopolska jest również laureatem międzynarodowego konkursu RegioStars. „Regionalnego Oskara” zdobyliśmy za projekt pn. Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Potrafimy rozwijać naszą gospodarkę, nasze społeczeństwo, we wszystkich obszarach – nie tylko w biznesie – ale szczególną uwagę zwracamy na aspekty społeczne. To wszystko świadczy o tym, że przyjechaliście dobre miejsce – zaznaczył gospodarz województwa.

Marszałek Jacek Krupa podkreślił także znaczenie innowacyjności dla rozwoju społeczno-gospodarczego: – Zwracamy uwagę i przeznaczamy olbrzymie środki, zarówno własne jak i pochodzące z Unii Europejskiej, aby podnosić innowacyjność, tą gospodarczą, biznesową, ale również i społeczną. W szczególności liczymy na ludzi młodych – liderów, którzy są bardzo aktywnymi uczestnikami procesu podnoszenia innowacyjności. Tylko w ten sposób możemy w globalnym świecie skutecznie konkurować – zaznaczył przedstawiciel samorządu regionalnego, gratulując organizatorom forum kreatywnego podejścia do przygotowania tematów poszczególnych paneli dyskusyjnych, a uczestnikom życząc owocnych obrad.

W części roboczej spotkania wykład motywacyjny „Współczesny lider – przywódca, charyzmatyczny reformator, odkrywca” wygłosili przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. Joanna Madalińska-Michalak oraz wykładowca Uniwersytetu Malty, prof. Christopher Bezzina.

Podczas Forum, określanym mianem „Davos ludzi młodych”, liderzy jutra z całej Europy zacieśniają kontakty, spotykają się z wybitnymi politykami, naukowcami i biznesmenami, aby dyskutować o przyszłości kontynentu i tworzyć idee zmieniające życie nowych pokoleń. Program obejmuje panele dyskusyjne, wykłady i prezentacje biznesowe oraz warsztaty tematyczne. W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia reprezentanci organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców szczególną uwagę zwrócą na zagadnienia takie jak: przywództwo i wyzwania dla współczesnego lidera, wizja i pomysły reformy Unii Europejskiej (startup Europa), innowacje, startupy, zarządzanie biznesem solidarność, wolontariat i przedsiębiorczość społeczna oraz edukacja i rynek pracy.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, którego organizatorami są: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Instytut Studiów Wschodnich oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, potrwa do 8 września br.

Małopolska jest głównym partnerem XXVII Forum Ekonomicznego Krynicy-Zdroju.

Źródło: Malopolska.pl