Współpraca i wymiana doświadczeń kluczem do sukcesu? – rola i znaczenie związków i porozumień międzygminnych


W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, zadania własne, jak również te zlecone przez szczebel centralny,…

Design + Miasto – efektywna współpraca projektanta z samorządem


Nowoczesny design to zorientowana na użytkownika innowacja polegająca na wdrażaniu nowych lub znacznie ulepszonych produktów i usług. W kontekście…

II Posiedzenie Honorowej Kapituły Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce


Relacja ze spotkania, na którym omawiano kryteria Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2017.

Rzeszów – miasto, w którym żyje się dobrze


Pierwsze miejsce w przygotowanym przez Związek Powiatów Polskich Rankingu Gmin i Powiatów 2017 w kategorii „Miasta na prawach powiatu”, najlepiej…

V Europejski Kongres Samorządów


V Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami…

IV Europejski Kongres Samorządów – podsumowanie


To już tradycja, że raz w roku wszyscy najważniejsi politycy szczebla centralnego, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy,…

Ochrona mienia publicznego przed skutkami klęsk żywiołowych z wykorzystaniem mechanizmu wzajemności w ubezpieczeniach


IV Europejski Kongres Samorządów był doskonałą okazją do zaprezentowania beneficjentom tego wydarzenia oferty ubezpieczeniowej TUW Polskiego Zakładu…

Europejska Dolina Krzemowa – Mit czy Rzeczywistość


Dolina Krzemowa w Kalifornii, to jedyna w swoim rodzaju miejsce, gdzie biznes oraz innowacje przenikają się talentem i kreatywnością pracowników. Ta…

Cyfrowy Szpital Przyszłości


Nowe technologie stwarzają nieograniczone możliwości, zarówno w zakresie leczenia i diagnostyki pacjentów, jak również w obszarze koordynowanej…

Smog kontra zdrowie mieszkańców


Dla kogo zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne, czy faktycznie duże miasta są głównym producentem szkodliwych gazów i pyłów oraz…

Platforma Obywatelska RP: „Polska bez smogu”– propozycje rozwiązań systemowych


O niezależność samorządu i jego podmiotowości, a także o sposobach walki ze smogiem i konkretnych narzędziach ją wspierających dyskutowano podczas…

Ruch Kukiz’15: Samorządy otwarte na obywateli


Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego samorządności, zorganizowanego przez Ruch Kukiz’15 wielokrotnie wyrażano intencję przybliżania obywateli do…