XXVI Forum Ekonomiczne: Dyskusja panelowa „Wizerunek kraju a jego potencjał gospodarczy”

Jak pozytywny wizerunek może przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju? Jakie metody promocji wybrać? I jak zmierzyć czy przyjęta strategia jest skuteczna?  Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będą uczestnicy panelu „Wizerunek kraju a jego potencjał gospodarczy” podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dyskusję z udziałem przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych i handlu oraz ekspertów poprowadzi  Yuriy Yekhanurov Premier Ukrainy w latach 2005-2006.

Wizerunek państwa to szereg powiązanych ze sobą czynników: politycznych, społecznych, ekonomicznych, informacyjnych. Wizerunek ma ogromny wpływ na to, jak państwo postrzegane jest przez wspólnotę międzynarodową i mieszkańców. To właśnie na podstawie wizerunku kształtuje się reputacja państwa, wrażenie o nim, ocena jego polityki wewnętrznej i zewnętrznej. To od wizerunku w dużej mierze zależy sukces prowadzonej polityki zagranicznej.

Obecnie państwa celowo zajmują się kształtowaniem, rozwojem i promocją swojego pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej, jako instrumentu pozwalającego chronić jego interesy, pozyskiwać nowe inwestycje, rozszerzyć potencjał turystyczny. Kraje rozwinięte zwracają szczególną uwagę na politykę informacyjną, przemyślaną strategię wizerunkową oraz jej zgodność ze swoimi celami politycznymi.

Od tego, jak wspólnota międzynarodowa postrzega kraj zależy jego miejsce w systemie stosunków międzynarodowych, jego zdolność do rozwiązywania zadań, rozszerzenie możliwości turystycznych i biznesowych. Od pozytywnego bądź negatywnego postrzegania danego kraju na arenie międzynarodowej zależy sukces jego polityki zagranicznej, rozwój relacji handlowo-ekonomicznych, a także atrakcyjność inwestycyjna.