XIV Forum Regionów

Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów. 

Wśród debat XIV Forum Regionów nie zabraknie tematów z zakresu zrównoważonego rozwoju regionów, poprawy jakości życia mieszkańców, gospodarki odpadami, nowych inwestycji oraz rozwoju infrastruktury.

Termin: 8-10 września 2020

Miejsce: Karpacz

Tematyka Forum:

 • Polityka spójności po 2020 r.
 • Kolej na gospodarkę – nowe połączenia impulsem do rozwoju regionów
 • Technologie tworzące miasto przyszłości
 • Partnerstwa regionalne – korzyści, relacje, doświadczenia
 • Akcja Rewitalizacja, czyli jak tchnąć nowe życie w obszary zdegradowane
 • Inwestycje samorządowe w czasach pandemii – jak przygotować się na spowolnienie gospodarcze?
 • Samorząd w obliczu kryzysu zdrowotnego
 • Rozwój obszarów miejskich oparty na wiedzy
 • Śmieci na wagę złota! – trudna gospodarka odpadami
 • Wygrać z konkurencją! – jak gminy i regiony przyciągają inwestorów?
 • Rozwój infrastruktury regionalnej
 • Wyzwania rozwojowe małych i średnich miast
 • 30 lat samorządu terytorialnego – cykl rozmów
 • Miasta – nowy podmiot w relacjach międzynarodowych?
 • Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów

ORGANIZATOR:

Instytut Studiów Wschodnich

PARTNER GŁÓWNY FORUM REGIONÓW:

Województwo Małopolskie

Małopolska to bijące serce Polski – historycznie, kulturowo i gospodarczo, na dodatek nasz region  jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. To właśnie tu znajduje się największa w kraju liczba obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, najwięcej parków narodowych, a także bogate złoża wód mineralnych. Małopolska to jednak nie tylko zabytki, ale także niepowtarzalne dziedzictwo kulinarne. O sile regionu stanowi ogromny potencjał gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii, a także zaplecze infrastrukturalne, które każdego roku rośnie w siłę. Te wszystkie czynniki sprawiają, że region jest miejscem atrakcyjnym do inwestowania i rozwoju biznesu, stanowiąc coraz częściej główną siedzibę polskich i międzynarodowych firm. Małopolska to także lider w walce o czyste powietrze i trosce o środowisko naturalne. Wdrażane przez województwo projekty i pomysły mają na celu zminimalizowanie zjawiska smogu poprzez rozwój niskoemisyjnego transportu autobusowego i kolejowego, a także realizację założeń programu EkoMałopolska. Największy kapitał regionu to bez wątpienia jego mieszkańcy, którzy sami przyznają, że są zadowoleni z życia w Małopolsce. To właśnie tu mają doskonałe warunki, by rozwijać swoje talenty, na doskonale przygotowanych uczelniach zdobywać wykształcenie, podnosić swoje kompetencje, a następnie właśnie tu zakładać rodziny i pracować. Dobro małopolskich rodzin to dla nas priorytet, dlatego wspólnie z rządem realizujemy szereg programów, które wspierają wszystkich Małopolan, a zwłaszcza rodziny.

www.malopolska.plwww.fundusze.malopolska.plwww.businessinmalopolska.com