XII Forum Europa-Ukraina

Rzeszów, 24-25 stycznia 2019

„Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”


Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 roku, jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem nadchodzącego dwunastego Forum będzie kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji możliwych zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych w roku 2019. 

Bez względu na wciąż widoczny na Ukrainie kryzys można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym, w 2019 roku niezwykle aktualne pozostaje pytanie, jaka będzie polityka władz wyłonionych w rezultacie wyborów i czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego zachodni partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi?

DATA I MIEJSCE

Termin:  24-25 stycznia 2019 r.

Miejsce:  G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
  • 2 dni debat i spotkań
  • Prezentacja Raportu Głównego
  • Sesje plenarne: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich
  • Ponad 30 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym
  • 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.
  • 2 bankiety: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi
  • III Targi Wschodnie – możliwość prezentacji firm i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE*

I. Sesje plenarne

Ile zmiany, ile kontynuacji?

Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji

 

II. Polityka Międzynarodowa  

Współpraca państw Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?

Wojna hybrydowa trwa. Czy można jej skutecznie przeciwdziałać?

Wspólne zagrożenie? Bezpieczeństwo Ukrainy i Gruzji a bezpieczeństwo Europy

Ewolucja polityki wschodniej Niemiec – wyzwania i perspektywy

Polska – Ukraina. Nowe oczekiwania i nowe możliwości

Sojusz solidarności czy sojusz rozbieżności? Czy można zachować spójność transatlantycką?

W poszukiwaniu planu pokojowego dla Ukrainy. Rozplątywanie węzła gordyjskiego?

Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej – pomost pomiędzy państwami regionu czy źródło nieporozumień?

 

III. Gospodarka i rozwój

Jak usunąć bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy inwestycyjnej?

Inwestycje w sektorze rolnym – perspektywy współpracy międzynarodowej

Perspektywy współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego

Europa Środkowa i Wschodnia – infrastruktura w przebudowie

Boom czy stagnacja? Perspektywy współpracy gospodarczej w regionie

Jak skutecznie budować innowacyjną gospodarkę? Doświadczenia – inspiracje – strategie

Wyzwania rynku energii elektrycznej w regionie

Prywatyzacja na Ukrainie – szanse dla ukraińskich eksporterów i zagranicznych inwestorów

Konsekwencje projektu NordStream2 dla polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej

Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Korzyści i ryzyka

Umowa o strefie wolnego handlu w praktyce – perspektywa firm

 

IV. Społeczeństwo i Reformy

Skutki rosyjskiej agresji i okupacji. Pomoc uchodźcom, odbudowa zniszczeń, odtwarzanie społecznych więzi

Opinia publiczna w krajach regionu: podobieństwa i różnice

Dziennikarstwo śledcze – czy można ochronić dziennikarzy?

Sztuka i show business a relacje sąsiedzkie

Teraźniejszość i przyszłość ukraińskiej emigracji pracowniczej w Europie

Na wojnie informacyjnej- czym są fake news i jak się przed nimi bronić?

Społeczeństwo obywatelskie i wybory. Możliwości i zadania

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy – czynnik rozwoju gospodarczego czy forma dumpingu?

Turystyka a rozwój gospodarzy. Jak osiągnąć sukces?

Dziedzictwo kulturowe czynnikiem rozwoju obszarów pogranicza

 

V. Integracja Europejska i Reformy

Czy można uchronić gospodarkę przed populizmem? Wyzwanie dla regionu i całego kontynentu

Kooperacja rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej szansą na wzrost inwestycji?

Partnerstwo Wschodnie: nowe pomysły dla nowej rzeczywistości

Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu wzajemnych relacji

Współpraca młodzieży – niewykorzystana szansa?

Troska o środowisko naturalne jako motywacja współpracy międzynarodowej

Reformowanie systemu ochrony zdrowia. Dlaczego tak trudno o sukces?

Inwestycje w przyszłość- współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego

Ukraina 2025 – 2027. Co Polska i Litwa mogą zrobić dla Ukrainy podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

1989 – 2019. Trzydzieści lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej – źródła sukcesów, przyczyny porażek

Kultura jako przestrzeń dialogu między narodami

Europa po 2019 roku – integracja czy dezintegracja? Kiedy będzie możliwe kolejne rozszerzenie UE?

Czy reforma decentralizacyjna zmienia Ukrainę?

 

*Propozycje tematyczne mogą ulec zmianie

GOŚCIE FORUM

Ponad 800 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

UDZIAŁ

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W drugim etapie rejestracji istnieje możliwość dokonania rezerwacji hotelowej za pośrednictwem organizatora.

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Rada Województwa Maramuresz

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja non – profit, której celem jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez tworzenie warunków rozwoju działalności gospodarczej, a także promocję regionu.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo- badawczych. W chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce oraz miejsce przyjazne startupom.

PARTNERZY KOMERCYJNI

Polskie Linie Lotnicze LOT to nowoczesna linia lotnicza łącząca Europę Środkowo-Wschodnią ze światem. Co roku gości na pokładach swoich samolotów niemal 9 milionów pasażerów, którym codziennie zapewnia możliwie najkrótszą i najbardziej komfortową podróż już do 110 destynacji na świecie, dziennie wykonując średnio 350 rejsów. Jako jedyna linia lotnicza w regionie oferuje rejsy dalekodystansowe  latając bezpośrednio do Nowego Jorku, Newark, Chicago, Los Angeles, Miami, Toronto, Pekinu, Tokio, Seulu, Singapuru, a także  z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, która odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dzisiaj, w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza rozwiązania na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S. A. jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Wspieramy w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.

PCO S.A. to  największy polski producent wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej. Wszystkie wyroby są efektem własnej działalności badawczo-rozwojowej firmy. PCO S.A. produkuje szeroką gamę urządzeń optoelektronicznych urządzeń obserwacyjnych i celowniczych na potrzeby wojska i innych służb mundurowych. PCO S.A. produkuje również systemy obserwacyjne dla różnych pojazdów. PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Najwyższe standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, efektywne procesy rekrutacyjne oraz dbałość o formalności płacowe i prawne – tym się wyróżniamy. Jako eksperci polsko-ukraińskiego rynku pracy rekrutujemy pracowników linii produkcyjnych i specjalistów. Motorem napędowym każdej firmy są pracownicy – my znajdujemy tych najlepszych, poprawiając wydajność biznesu i redukując koszty działalności naszych Klientów. Zaufały nam największe międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja rolna powołana w celu prowadzenia aktywnej polityki wspierającej wieś, rozwój rolnictwa oraz promocję polskiej żywności. KOWR zajmuje się m. in.: gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, wdrażaniem innowacyjności w rolnictwie, promocją polskich towarów rolno-spożywczych w kraju i za granicą.

American Heart of Poland SA (AHP) jest największą siecią wysoko wyspecjalizowanych klinik kardiologicznch w Europie. Obejmuje swym zasięgiem ponad 20 wyspecjalizowanych oddziałów. Wykonuje wszystkie zakresy procedur kardiologicznych, kardiochirurgię, chirurgię naczyniową oraz opiekę ambulatoryjną. Ponadto oferuje rehabilitację kardiologiczną w jednym z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie – Uzdrowisko Ustroń. AHP zostało założone w 2000 r., z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Jest  jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce, który prowadzi działalność naukową w Centrum Badań i Rozwoju.

IQ (marka Eleven Zett Productions) – wiodąca agencja PR specjalizująca się w promocji, kreowaniu wizerunku i organizacji wydarzeń w obszarze ochrony zdrowia, nauki, spraw społecznych oraz nowych technologii.

Work Service dostarcza na czas odpowiednich pracowników. Na co dzień rekrutujemy i zatrudniamy zewnętrznych pracowników, którzy wykonują pracę na rzecz naszych klientów. Nasi zewnętrzni pracownicy produkują samochody, produkty AGD, pracują w zarządzaniu łańcuchem dostaw lub w call center. W rzeczywistości produkujemy prawie wszystko na tym świecie, dostarczając naszym klientom odpowiednich pracowników, zawsze gdy tego potrzebują.
Skala naszego działania,  wiedza i konkretne rozwiązania sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi i niezastąpieni. 20-letnia podróż na rynku zapewniła nam pozycję  nr 1 dostawcy usług HR w Europie Środkowo -Wschodniej.

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY