XI Forum Regionów w Krynicy-Zdroju. Siła w samorządach

X Forum Regionów w 2016 roku

Od 11 lat integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Forum Regionów. Gromadzi ono ponad 500 przedstawicieli elit lokalnych z Polski i zagranicy. W tym roku wezmą w nim udział m.in. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Robert Biedroń, prezydent Słupska, George Alibegashvili, przewodniczący Rady Miasta Tbilisi, a także politycy, samorządowcy i działacze regionalni z Polski i zagranicy.

Forum Regionów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Uczestnicy XI Forum Regionów od 5 do 7 września debatować będą w Krynicy-Zdroju m.in. o tym, jakie zmiany czekają nas w samorządach, o czynnikach wzrostu i hamulcach innowacyjności w regionach, dyplomacji publicznej, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, rewitalizacjach i finansach jednostek samorządowych. Zastanowią się także nad tym, czego potrzeba samorządom – wizjonerów, czy urzędników, jak przyspieszyć rozwój regionów nadmorskich, a także nad tym, jak wspierać lokalne organizacje sportowe, by działalności te rosły w siłę i rozwijały się.

– To regiony mogą bardzo skutecznie realizować politykę rozwoju, a działając razem, jako zespół, wpływać na rozwój poszczególnych państw. W Polsce 26 lat temu został reaktywowany samorząd – wiele się w Polsce cywilizacyjnie i infrastrukturalnie zmieniło przez ten okres, w dużej części właśnie dzięki samorządowi terytorialnemu, bo wyzwolił on entuzjazm i energię mieszkańców. Po raz pierwszy Polacy poczuli wówczas, że decydują o tym, jak będzie rozwijało się ich najbliższy otoczenie – mówił podczas ubiegłorocznego Forum Regionów Jacek Krupa, marszałek Województwa Małopolskiego.


W ramach XI Forum Regionów odbędą się panele dyskusyjne. Wśród nich:

 • Atrakcyjność inwestycyjna a siła regionu – panel pod patronatem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Atrakcyjność inwestycyjna jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionów. Działania mające na celu podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej powinny być traktowane kompleksowo, sukcesywnie wdrażane i monitorowane. Ważne jest nie tylko pozyskiwanie nowych inwestorów ale stymulowanie i wspieranie już funkcjonujących podmiotów. Jak uczynić region silnym i atrakcyjnym dla inwestorów, którzy biorą pod uwagę nie tylko warunki biznesowe, dostęp do wykształconych kadr, koszty pracy ale również wysoką jakość życia?

Paneliści:

 • Maciej Badora, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK Sp. z o.o.
 • Paweł Fedorow, zastępca przewodniczącego Stałego Komitetu ds. Polityki Gospodarczej i Rozwoju Infrastruktury, członek Stałego Komitetu ds. Budżetu, Finansów i Podatków, Kaliningradzka Duma Obwodowa
 • Oleg Syniutka, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej
 • Gustaw Marek Brzezin, marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Markus Reichel, przewodniczący regionalny Saxonii, MIT Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw CDU/CSU
 • Michał Turczyk, dyrektor Deloitte

Przed panelem dyskusyjnym podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik wygłosi wykład „Inwestycje infrastrukturalne finansowane z POIiś oraz CEF”.


A także wydarzenia specjalne:

 • Współpraca transgraniczna i ponadnarodowa – możliwości dofinansowania projektów JST i NGO

Współpraca z partnerem zagranicznym może być doskonałym uzupełnieniem planów rozwojowych miast i regionów. Organizacje pozarządowe także coraz częściej wdrażają zintegrowane programy z wykorzystaniem potencjału partnerów zagranicznych. Instrumenty współpracy terytorialnej i ponadnarodowej wciąż jeszcze nie są powszechnie znane i wykorzystywane. Czy mamy do czynienia z barierami dostępu? Przedstawiamy najnowsze możliwości uzyskania wsparcia poprzez Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Jak wykorzystać Współpracę ponadnarodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój?

Spotkanie poprowadzą konsultanci z Centralnego Punktu Informacyjnego FE (komórka CPE) :

 • Andrzej Słodki, naczelnik Wydziału Informacji Funduszy Europejskich, Centrum Projektów Europejskich, Polska
 • Dominika Butkiewicz, kierownik Projektu, Wspólny Sekretariat Techniczny Południowego Bałtyku, Polska
 • Paweł Kurant, kierownik Wspólnego Sekretariatu, Centrum Projektów Europejskich, Polska

 


 • Fundusze Europejskie na rozwój gmin, miast i regionów 

Nie ma miejsca w Polsce, które nie korzystało z Funduszy Europejskich. Czym innym jest jednak wydawanie, a czym innym inwestowanie. Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego celem jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W 2018 roku dostępne będą nowe środki na ich rozwój w ramach kolejnych naborów wniosków. Wykorzystanie ich zależy wyłącznie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców.
Przegląd możliwości wsparcia w podejmowaniu inwestycji publicznych i tworzeniu warunków dla inwestycji prywatnych obejmuje także inicjatywy pochodne, takie jak konkurs dotacji Human Smart Cities.

Spotkanie poprowadzą konsultanci z Centralnego Punktu Informacyjnego FE (komórka CPE) :

 • Agnieszka Sobaszek-Aumüller, konsultant, Centrum Projektów Europejskich, Polska
 • Andrzej Słodki, naczelnik Wydziału Informacji Funduszy Europejskich, Centrum Projektów Europejskich, Polska

 


 • Zrównoważony rozwój – od idei do strategii

Zrównoważony rozwój to termin wciąż zyskujący na popularności. Jak idee przekuć w konsekwentnie realizowaną strategię? Jak korzystać z zasobów naturalnych w czasach konsumpcjonizmu i silnej potrzeby posiadania? Stosowanie strategii opartej na zrównoważonym rozwoju jest nie tylko wyzwaniem, ale także źródłem możliwości i szans, które dobrze wykorzystane mogą stać się nową podstawą sukcesu dla wielu firm i instytucji.

Moderator: Paweł Rabiej, członek Zarządu Nowoczesnej

Paneliści:

 • Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Jacek Siwiński, prezes zarządu VELUX
 • Iwona Sroka, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 • Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa
 • Ewa Małyszko, prezes xarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Głosu w dyskusji udzieli Marianna Kudina, kierownik Katedry Ekonomii Rozwoju Innowacji Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa.

Parterem dyskusji jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

 


Organizatorem XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym partnerem jest Województwo Małopolskie