XI FORUM OCHRONY ZDROWIA
FORUM EKONOMICZNEGO 2020

8-10 września 2020 r., Karpacz


Forum Ochrony Zdrowia od ponad 11 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania i finansowania systemem ochrony zdrowia, pokazując, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. Forum Ochrony Zdrowia to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.

Planowany Przebieg

Dzień 1

 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Gala Nagród Forum Ochrony Zdrowia

Dzień 2

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia specjalne
 • Gala Nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 3

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Zakończenie Forum

Obszary tematyczne Forum Ochrony Zdrowia

 • W jaki sposób optymalizować wydatki w ochronie zdrowia?
 • Cyfryzacja ochrony zdrowia – nowe otwarcie  telemedycyny i e-zdrowia
 • Zdrowie – profilaktyka, odpowiedzialność, bezpieczeństwo
 • Polska Polityka Lekowa – jaka jest, a jaka powinna być?
 • Biznes i medycyna – rola pracodawców w systemie Ochrony Zdrowia
 • Ile kosztuje nasze bezpieczeństwo zdrowotne?
 • Sztuczna inteligencja wsparciem w procesie diagnostyki i leczenia
 • Zaburzenia psychiczne w systemie ochrony zdrowia – Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Wpływ gospodarki na stan zdrowia społeczeństwa
 • Epidemie XXI w.  – choroby zakaźne czy choroby cywilizacyjne?
 • Czy COVID zmieni prawo? Zmiany w systemie Ochrony Zdrowia
 • Konsekwencje COVID – pacjenci z chorobami przewlekłymi
 • COVID – „Demaskator” systemu ochrony zdrowia?
 • Czy opłaca się mało płacić – rola zawodów medycznych w systemie

Ranking Zdrowia

 • W dniu 8 września 2020 r. odbędzie uroczyste wręczenie nagród w Rankingu Zdrowia dla najbardziej efektywnych i najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora ochrony zdrowia.

Goście Forum Ochrony Zdrowia

 • ponad 500 gości z Polski, Europy, USA
 • przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych: zarówno państwowych, jak i prywatnych, oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Warunki udziału

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie forum-ekonomiczne.pl;
 • Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugiego etapu rejestracji należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymana akceptacji zgłoszenia – I etapu;
 • Uczestnicy Forum korzystają z zakwaterowania za pośrednictwem organizatora. Wyboru zakwaterowania Goście dokonują w drugim etapie rejestracji; o dostępności miejsc w hotelu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt rezerwacji hotelowej uzależniony jest od standardu hotelu. Standardowa rezerwacja hotelowa obejmuje pakiet 3 noclegów ze śniadaniem i obiadokolacją.

Organizator