Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

XI Forum Europa – Ukraina

Forum Europa-Ukraina

Rzeszów, 13-14 marca 2018 roku

Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 roku, jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem jedenastego już Forum będzie kwestia modernizacji  i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform.

Bez względu na kryzys, który ten kraj przeżywa w ciągu ostatnich lat z powodu wojny oraz rosyjskiej okupacji Krymu i części terytoriów ukraińskiego Donbasu, można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym, w 2018 roku niezwykle aktualne pozostaje pytanie, czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego europejscy partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem?

Częścią Forum Europa – Ukraina są Targi Wschodnie. Są one skierowane w pierwszej kolejności do firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej. Ze swojej natury są ogólnogospodarcze i skierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki. W 2017 roku, podczas pierwszej edycji Targów mieliśmy przyjemność gościć prawie 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier.
II Targi Wschodnie będą miały otwarty charakter, a wstęp do części wystawienniczej dla odwiedzających gości będzie wolny od opłat.

Skip to content