Gala wręczenia nagród "Karpacka Europa Wspólnych Wartości"
Sesja plenarna dzień 2
Kto korzysta z liberalizacji handlu pomiędzy Unią Europejską i jej wschodnimi sąsiadami?
Czy imigracja z Ukrainy zmieniła europejski rynek pracy?
Syndrom peryferyjnego rozwoju. Jak zbudować innowacyjną gospodarkę?
Na wschodniej rubieży NATO. Czy państwa regionu umieją troszczyć się o swoje bezpieczeństwo?
Środowisko ekologiczne i troska o jego zachowanie - projekt ponad granicami
Czy zreformowane związki zawodowe pomogą chronić demokrację w Europie Wschodniej?
Rosyjska hybrydowa agresja na wolny świat i demokrację trwa. Czy można skutecznie przeciwdziałać?
Integracja czy dezintegracja. Dokąd zmierza Europa?
Sport i polityka
Co wspólnie osiągnęliśmy, jaka droga przed nami?
W poszukiwaniu sposobów przyspieszenia rozwoju miast i regionów Europy
Partnerstwo Wschodnie: nowe pomysły dla nowej rzeczywistości
Bezpieczeństwo energetyczne: rynki, polityka, technologie
W Rzeszowie rozpoczęło się XI Forum Europa – Ukraina
Nowy Jedwabny Szlak na mapie transkontynentalnych korytarzy transportowych
Rola ukraińskiej diaspory w budowaniu europejskiej gospodarki
Od stowarzyszenia do unii celnej?
Reformy w systemie ochrony zdrowia
Współpraca państw Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?
Zagraniczni doradcy, eksperci i menedżerowie na Ukrainie. Nieudany eksperyment?
Lokalna tożsamość szansą rozwoju turystyki.
Ukraińcy w krajach Europy. Nauka, praca, gospodarka
Jak złamać dominację rosyjskich dostawców? Zmiany na rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej
Spójność wspólnoty transatlantyckiej. Czy wytrzymała próbę roku 2017?