XI Forum Europa – Ukraina

Rzeszów, 13-14 marca 2018 roku


Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 roku, jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem jedenastego już Forum będzie kwestia modernizacji  i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform.

Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej?

Bez względu na kryzys, który ten kraj przeżywa w ciągu ostatnich lat z powodu wojny oraz rosyjskiej okupacji Krymu i części terytoriów ukraińskiego Donbasu, można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym, w 2018 roku niezwykle aktualne pozostaje pytanie, czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego europejscy partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem?

Częścią Forum Europa – Ukraina są Targi Wschodnie. Są one skierowane w pierwszej kolejności do firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej. Ze swojej natury są ogólnogospodarcze i skierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki. W 2017 roku, podczas pierwszej edycji Targów mieliśmy przyjemność gościć prawie 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier.
II Targi Wschodnie będą miały otwarty charakter, a wstęp do części wystawienniczej dla odwiedzających gości będzie wolny od opłat.

Więcej informacji o II Targach Wschodnich

Data i miejsce:

 • 13–14 marca 2018 roku
 • Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka

Główne punkty programu:

 • 2 dni debat i spotkań
 • Prezentacja Raportu Głównego
 • Sesje plenarne: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich
 • Ponad 40 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym
 • 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.
 • 2 bankiety: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi Forum
 • Targi Wschodnie – możliwość prezentacji firm i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych

Założenia programowe:

Sesje plenarne

 • Stowarzyszenie i co dalej?
 • Bilans czterolecia 2014-2018 – sukcesy i porażki

Biznes i Gospodarka

 • Bezpieczeństwo energetyczne: rynki, polityka, technologie
 • Czy imigracja z Ukrainy zmieniła europejski rynek pracy?
 • Europejski rynek produktów rolnych. Czy jest miejsce dla Ukrainy?
 • Progi i bariery dla handlu i współpracy inwestycyjnej
 • Jak złamać dominację rosyjskich dostawców? Zmiany na rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Konkurencyjność miast i regionów. W poszukiwaniu sposobów przyspieszenia rozwoju
 • Jak wykorzystać możliwości współpracy przemysłu zbrojeniowego?
 • Syndrom peryferyjnego rozwoju. Jak zbudować innowacyjną gospodarkę?
 • Główne wyzwania dla sektora lotniczego, ocena potencjału połączeń lotniczych
 • Nowy Jedwabny Szlak na mapie transkontynentalnych korytarzy transportowych

Integracja Europejska i Reformy

 • Dokąd zmierza Europa?
 • Od stowarzyszenia do unii celnej? Ukraina w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji europejskiej
 • Zagraniczni doradcy, eksperci i menedżerowie. Nieudany eksperyment? Międzynarodowe wsparcie reform na Ukrainie – doradztwo, pomoc finansowa czy modelowanie rozwoju?
 • Czy można oddzielić biznes od polityki? Doświadczenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Jak zbudować przyjazną granicę?
 • Dlaczego reforma decentralizacyjna nie zmieniła Ukrainy?
 • Europejskie strategie makroregionalne. Jak włączyć do nich kraje wschodniego sąsiedztwa?
 • Partnerstwo Wschodnie: nowe pomysły dla nowej rzeczywistości

Polityka Międzynarodowa

 • Na wschodniej rubieży NATO. Czy kraje regionu umieją troszczyć się o swoje bezpieczeństwo?
 • Nie tylko Krym i Donbas. Kto nie chce trwałego rozwiązania zamrożonych konfliktów?
 • Jak wysoka może być cena za odprężenie w relacjach Rosja – Zachód i czy ktoś ją zechce zapłacić?
 • Spójność wspólnoty transatlantyckiej. Czy wytrzymała próbę roku 2017?
 • Zagrożenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Alarm i działanie.
 • Rosyjska hybrydowa agresja na wolny świat i demokrację trwa. Czy można skutecznie przeciwdziałać?
 • Współpraca krajów Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?
 • Perspektywy ożywienia czarnomorsko – kaspijskiego partnerstwa i współpracy.

Społeczeństwo

 • Związki zawodowe w krajach byłego bloku komunistycznego. Czy mają przed sobą przyszłość?
 • Społeczne aspekty agresji i okupacji. Pomoc uchodźcom, odbudowa zniszczeń, odtwarzanie społecznych więzi.
 • Środowisko ekologiczne i troska o jego zachowanie – projekt ponad granicami.
 • Sport i polityka.
 • Lokalna tożsamość szansą rozwoju turystyki.
 • Czy straciliśmy obiektywne dziennikarstwo?
 • Ukraińcy w krajach Europy. Nauka, praca, polityka
 • Edukacja i współpraca młodzieży pomostem dla porozumienia.
 • Polityka pamięci – źródło siły czy przyszłych konfliktów?
 • O kulturze po nowemu. Kierunki rozwoju, mecenat państwowy i prywatny
 • Uwaga: propozycje tematyczne mogą ulec zmianie.

Goście Forum:

Ponad 500 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Udział:

 • Opłata rejestracyjna dla osób, które chcą wziąć udział w Forum wynosi 100 zł netto.
 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W drugim etapie rejestracji istnieje możliwość zarezerwowania hotelu za pośrednictwem organizatora.

Patronat Honorowy – Marszałek Sejmu RP

Partnerzy instytucjonalni:

TAURON Polska Energia SA

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

Centrum Projektów Europejskich

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową. Prowadzi wspólne sekretariaty techniczne dla programów współpracy transgranicznej 2014-2020 (Południowy Bałtyk, Polska-Rosja, Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia). Jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój. Prowadzi Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Więcej na www.cpe.gov.pl.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest największym programem realizowanym na granicach lądowych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez dofinansowanie niegenerujących zysku przedsięwzięć, realizowanych w partnerstwie instytucji z trzech krajów. Więcej na stronie www.pbu2020.eu.

Partner komercyjny:

Greygoose Outsourcing sp. z o.o.

Najwyższa jakość w obszarze zarządzania personelem, efektywne procesy rekrutacyjne oraz dbałość o formalności płacowe i prawne – tym się wyróżniamy. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu do pracy w polskich fabrykach profesjonalistów z Europy Wschodniej, w szczególności z Ukrainy. Motorem napędowym każdej firmy są pracownicy – my znajdujemy tych najlepszych, poprawiając wydajność produkcji i redukując koszty działalności naszych Klientów. Zaufały nam największe światowe koncerny.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Współorganizator