Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wyjazd studyjny firm z regionu Małopolski do Gruzji

Najnowsze informacje

W dniu 25.10.-29.10.2022 odbył się wyjazd studyjny przedstawicieli firm lokalnych z regionu Małopolski do Gruzji w ramach projektu pt. Promocja gospodarcza Małopolski poprzez rozwój i internacjonalizację usług około-rowerowych dofinansowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Programem merytorycznym wyjazdu kierował dr Piotr Sieniawski z Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie.

W środę 26 października delegacja wzięła udział w spotkaniu w Ambasadzie RP w Tbilisi. Spotkanie poprowadziła pani Radca Magdalena Wojdasiewicz, która uczestnikom spotkania przybliżyła uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski z Gruzją. Pani Radca zwróciła również uwagę na specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w Gruzji na podstawie kilkuletniego doświadczenia z pracą w Gruzji, oraz wskazała przykłady dobrej współpracy polskich i gruzińskich firm. W trakcie spotkania uczestnicy zadali liczne pytania odnośnie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Gruzji, wymogów prawnych oraz możliwych zagrożeń.  

Następnie odbyło się spotkanie w Gruzińskiej Narodowej Agencji ds. Turystyki. Przedstawiciele Agencji omówili potencjał Gruzji w zakresie rozwoju turystyki oraz perspektywy współpracy z polskimi biurami podróży. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, biur podróży z Gruzji i stowarzyszeń turystycznych. Uczestniczki z Polski przedstawiły zakres swoich działalności, możliwości wzajemnej współpracy w zakresie w organizacji wycieczek dla polskich turystów oraz walory turystyczne regionu Małopolski. Należy zauważyć, że potencjał turystyczny Gruzji dynamicznie rośnie i branża turystyczna prawie całkowicie powróciła do stanu przed pandemią.

Po południu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Biurze PAIH w Tbilisi. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele polskich przedsiębiorstw w Gruzji oraz lokalni przedsiębiorcy w Gruzji, prowadzący stadniny konne, hotele i biura podróży. W trakcie spotkania przedstawiono firmy lokalne z Małopolski oraz przedyskutowano możliwości wzajemnej współpracy.

W czwartek 27 października uczestnicy wzięli udział w spotkaniu na Wydziale Biznesu Państwowego Uniwersytetu Ilii Czawczawadze w Tbilisi. Celem spotkania była wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i lokalnego biznesu z Polski i Gruzji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży turystycznej z Gruzji: właściciel winnicy, właściciel hotelu, przedstawiciel biura podróży, właściciel stadniny konnej oraz dwóch wykładowców uczelni. Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw z Polski przedstawili swoją działalność oraz omówili możliwości współpracy w zakresie zrównoważonej turystyki.

W piątek 27 października odbyła się wycieczka do winnicy „Merebashvili’s Marani” w miejscowości Kaspi, znajdującej się w odległości ok. 60 od stolicy Gruzji. Winnica Merebashvili’s Marani jest przykładem firmy rodzinnej, która od wielu pokoleń zajmuje się produkcją wina. Winnica jest częstym celem turystów z Polski oraz krajów Europy Zachodniej. Słynie przede wszystkim tradycyjnym sposobem produkcji lokalnych win w regionie Wewnętrznej Kartlii. Przedstawiciel winnicy, pan Lasza Merebaszwili, przedstawił uczestnikom historię winnicy oraz proces produkcji win. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z funkcjonowaniem winnicy i jej potencjałem turystycznym, oraz zdegustowali lokalne produkty.

Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie dokonuje wszelkich starań dla wzmocnienia współpracy Polski z państwami Kaukazu Południowego. Wyjazd studyjny stworzył idealne warunki dla nawiązania współpracy z przedstawicielami branży turystycznej w Gruzji, co będzie się korzystnie przekładało na rozwój branży turystycznej w regionie Małopolski, oraz skutkował zwiększeniem świadomości o regionie Małopolski wśród przedstawicieli biznesu w Gruzji.

Skip to content