Współpraca transgraniczna – nowe możliwości dla regionów

Podczas panelu „Współpraca transgraniczna – nowe możliwości dla regionów” goście z Polski, Czech i Rumunii opowiedzieli o swoich doświadczeniach i spostrzeżeniach dotyczących realizowania projektów w ramach współpracy transgranicznej oraz nowych perspektywach w ich realizacji.

Współpraca transgraniczna jest łącznikiem pomiędzy polityką regionalną a procesami integracyjnymi oraz najskuteczniejszym narzędziem pokonywania dzielącej roli granic, jednocząc strefy przygraniczne i zmniejszając dystans rozwojowy w regionach.

O tym, w jaki sposób władze regionalne, ale także przedstawiciele biznesu, nauki czy kultury mogą efektywnie wykorzystać współpracę transgraniczną oraz, jak władze centralne i lokalne mogą zwiększyć potencjał i wzmocnić przywództwo w zarządzaniu inicjatywami współpracy transgranicznej dyskutowali uczestnicy panelu dyskusyjnego pt.: „Współpraca transgraniczna – nowe możliwości dla regionów”, który odbył się w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Partnerem panelu było Centrum Projektów Europejskich, a jego dyrektor dr Leszek Buller poprowadził dyskusję.

Dyrektor Centrum Studiów Bałkańskich Dumitru Tudor Jijie, który reprezentował Rumunię, podkreślił, że w jego kraju we współpracę transgraniczną jest zaangażowane ponad 500 jednostek, reprezentujących samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, biznes i stowarzyszenia. Dzięki takiej współpracy, dużo małych jednostek otrzymało możliwość korzystania z dużych programów i funduszy europejskich. Największą barierą Jijie nazwał to, że państwa Europy Środkowej zwracają większą uwagę na państwa zachodnioeuropejskie, w czasie gdy współpraca z państwami Europy Wschodniej potrzebuje większego zaangażowania.

„Granica – to tylko linia na mapie. Rozwój regionów przygranicznych zależy wyłącznie od naszej współpracy” – mówił David Pastva z Agencji ds. Rozwoju Regionalnego Czech. Motorem współpracy, jego zdaniem, muszą być wspólne cele, które regiony, położone obok siebie mogą realizować. A najlepsze wyniki przynoszą cele, które służą dla dobra nie tylko społeczności lokalnych, ale także państw.

Kamil Glinka z Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawił z kolei wyniki ostatnich badań, które wskazują, że tylko pierwsza fala pandemii przyniosła zamrożenie współpracy transgranicznej. A współdziałanie wielu jednostek pomagało nawet zwalczyć skutki pandemii i pogorszenia sytuacji gospodarczej w regionach. Poszczególne instytucje i samorządy, a także organizacje aktywnie współpracowały, żeby przeciwdziałać barierom w obszarze edukacji, kultury i medycyny. A pandemia była wielką próbą współpracy transgranicznej, z której regiony wyszły zwycięsko, pokonując przeszkody narzucone przez lockdown.