Wsparcie Instytutu Studiów Wschodnich na rzecz Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego

Najnowsze informacje

Data 24 lutego 2022 r. zapisała się w najnowszej historii świata jako dzień, w którym siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły militarny atak skierowany przeciwko niepodległej Ukrainie. Suwerenne państwo z za naszej wschodniej granicy stanęło w obliczu bestialstwa rosyjskiej inwazji. W obliczu trwającej de facto od 2014 roku wojny Fundacja Instytut Studiów Wschodnich nadal kontynuuje okazywanie wsparcia narodowi ukraińskiemu. W związku z dramatycznymi wydarzeniami, które mają miejsce na Ukrainie Zarząd Fundacji podjął decyzję o znaczącej intensyfikacji niesionej pomocy dla przyjaciela Polski oraz Instytutu Studiów Wschodnich jakim jest Ukraina. 

Ponad  5 lat temu Fundacja Instytut Studiów Wschodnich rozpoczęła współpracę z Przykarpackim Uniwersytetem Państwowym w Iwano-Frankowsku ustanawiając specjalny program stypendialny. Celem programu jest wyróżnienie i udzielenie finansowego wsparcia wybitnie uzdolnionym adeptom, tak by mogli oni zdobytą podczas studiów poszerzać i rozwijać wiedzę. W każdym roku akademickim wybranym w drodze konkursu studentom i absolwentom Instytut Studiów Wschodnich przyznaje indywidualne stypendia pieniężne w wysokości 1000 USD rocznie. Od 2017 roku Instytut przyznał w ten sposób 95 stypendiów, na łączną kwotę blisko 100 000 USD.

Dodatkowo w ubiegłym roku Fundacja Instytut Studiów Wschodnich otrzymała grant w wysokości 340 tyś zł., z programu autorstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dzięki któremu zakupiono sprzęt informatyczno-techniczny, który docelowo zapełni IT-hub w nowopowstającym Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w ukraińskich Karpatach w miejscowości Mikulczyn.  Ośrodek ma służyć rozwojowi partnerskich relacji i współpracy studentów, wolontariuszy, aktywistów społecznych z Ukrainy, Polski i innych państw Unii Europejskiej.

Z ogromnym zdumieniem możemy przez ostatni okres obserwować nieprawdopodobne męstwo, siłę ducha walki oraz odwagę narodu ukraińskiego w walce z rosyjskim agresorem. Wśród tych niesamowitych Ukraińców są również studenci  i pracownicy naszej zaprzyjaźnionej uczelni. Wobec heroizmu całego narodu ukraińskiego i bliskich relacji jakie wiążą nas z naszymi partnerami z Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego w Iwano-Frankowsku Zarząd Fundacji Instytut Studiów Wschodnich podjął decyzję o przekazaniu Przykarpackiemu Uniwersytetowi Państwowemu w Iwano-Frankowsku kwoty 25 000 USD celem udzielenia koniecznej pomocy studentom, młodym pracownikom naukowym oraz ich rodzinom. Wiążemy nadzieję, iż to wsparcie choć w drobnym stopniu pomoże poszkodowanym członkom społeczności akademickiej.  

,,W tym trudnym czasie szczególnie ważne jest wsparcie przyjaciół. Studentów i pracowników Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka szczególnie poruszyła inicjatywa Przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie Pana Zygmunta Berdychowskiego o utworzeniu  osobnego funduszu wspierającego studentów i młodych pracowników, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiej agresji. To wsparcie jest szczególnie ważne, ponieważ jest kontynuacją wieloletniej inicjatywy Instytutu Studiów Wschodnich mającej na celu wsparcie ukraińskich studentów i realizacja wspólnych ukraińsko-polskich projektów młodzieżowych. Kontynuujemy działania naszych sławnych przodków – Za naszą i waszą wolność!”

JM Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka Prof. dr hab. Igor Cependa