Wojsko Polskie walczy z pandemią

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej:

Na terenie całego kraju ponad 9 tysięcy żołnierzy codziennie wspiera cywilne służby medyczne w walce z koronawirusem. Natomiast w ramach zagranicznych misji humanitarnych wojskowi lekarze nieśli pomoc we Włoszech, Słowenii i Stanach Zjednoczonych. O zaangażowaniu armii w walce z COVID-19 specjalnie dla nas pisze Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

Świat stanął w obliczu zupełnie nowego, globalnego zjawiska i wyzwania. Różne kraje i ich systemy ochrony zdrowia reagowały na epidemię w różny sposób. Pandemia COVID-19, która dotknęła cały świat jest poważnym wyzwaniem nie tylko dla służb cywilnych, na których zwykle spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwu. Od początku epidemii Wojsko Polskie wspiera służby cywilne w zwalczaniu  wirusa SARS-CoV-2. Codziennie ponad 9 tysięcy żołnierzy realizuje zadania o wielowymiarowym charakterze. Żołnierze wspierają posterunki graniczne, strzegąc granic kraju razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Wspólnie z Policją pilnują przestrzegania kwarantanny, dostarczają też niezbędne środki ochrony osobistej oraz żywność do domów pomocy społecznej, odkażają pomieszczenia, czy docierają z pomocą do kombatantów, osób starszych, przebywających na kwarantannie oraz rodzin medyków.

 

Fot: Centrum Operacyjne MON

Przeszkolono medyczne ponad 30 tysięcy żołnierzy

Podjęte przez mnie decyzje pozwoliły na przeszkolenie medyczne żołnierzy i gotowość do wsparcia cywilnej służby zdrowia. Już teraz gotowych jest ponad 30 tysięcy, a docelowo szkolenie przejdzie każdy żołnierz Wojska Polskiego. Dzięki wojskowym logistykom do szpitali jednoimiennych trafia potrzebny sprzęt. Wojska Obrony Terytorialnej poszerzają możliwość wykonania testu na obecność koronawirusa, poprzez stałe i mobilne punkty pobierania wymazów, ale również przez uruchamianie punktów TEST&GO. Punkty są uruchamiane przede wszystkim w miejscach dotkniętych ogniskami zakażeń, jak Górny Śląsk czy Kalisz. Łącznie pobrano ponad 30 tysięcy wymazów. Ponad 170 dezynfekcji przeprowadzili żołnierze wojsk chemicznych. Odkażone zostały placówki opieki społecznej, szpitale, infrastruktura miejska jak również transporty sprzętu wojskowego wracającego z misji.

 

Domy pomocy społecznej pod specjalnym nadzorem

Wojsko Polskie jest w stałym kontakcie z domami pomocy społecznej w całym kraju, niosą tam nieocenioną pomoc. Żołnierze WOT dowożą tam artykuły żywnościowe, niezbędne środki ochrony, a także wraz z personelem tych placówek i wolontariuszami opiekują się pensjonariuszami. Studenci wojskowych uczelni także aktywnie włączyli się we wsparcie funkcjonowania placówek medycznych. Żołnierze i podchorążowie  odpowiedzieli na apel o oddawanie krwi w tym trudnym czasie dla pacjentów i  służby zdrowia. W marcu i kwietniu łącznie oddano ponad 3 tysiące litrów krwi. Kontynuujemy akcję honorowego oddawania krwi.

 

Kilkaset ton transportów medycznych

Zapewniamy też transport środków ochronnych w ramach programu lotniczego programu SALIS pod egidą NATO. Nasi żołnierze logistycy dostarczyli medykom i potrzebującym łącznie kilkaset ton najpotrzebniejszego sprzętu jak maski czy kombinezony ochronne, a do placówek oświatowych płyny do odkażania. Uruchomiono specjalną infolinię dla osób samotnych, źle znoszących kwarantannę, przy której dyżurują psychologowie WOT oraz pedagodzy, którzy pomagają rozwiązywać rodzicom problemy dotyczące nauki zdalnej ich dzieci. To nasza odpowiedź na liczne sygnały, które docierały do Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Zagraniczne misje humanitarne

Wysłaliśmy zagranicę 3 wojskowe misje medyczne – do Włoch, Słowenii i Stanów Zjednoczonych. Nasi medycy podzielili się wzorcami efektywnej walki z epidemią oraz pomagali miejscowym medykom. Misje przyniosły bezcenną wiedzę o metodach zwalczania choroby COVID-19.

Wojsko Polskie jest stale gotowe do wsparcia  wszędzie tam, gdzie jest taka  potrzeba. Dotychczasowe działania takie, jak trwająca akcja „Odporna Wiosna” przynoszą wymierne efekty i będą kontynuowane zgodnie z potrzebami placówek medycznych, opiekuńczych oraz władz samorządowych.

Tagi: , Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej, Pandemia, Koronawirus, COVID-19