Władze regionu i miasta postulują utworzenie Świnoujskiego Morskiego Parku Przemysłowego

Karol Piszczek

 

 

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz wyszli z inicjatywą stworzenia Świnoujskiego Morskiego Parku Przemysłowego. Próba komunalizacji świnoujskiego oddziału Morskiej Stoczni Remontowej to reakcja na ogłoszone przez zarząd plany zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Władze lokalne zamierzają nie dopuścić do likwidacji stoczni i zmarnowania aktywów gospodarczych miasta. Postanowiły w związku z tym zaangażować się w pozyskanie krajowych i zagranicznych dzierżawców oraz inwestorów, którzy mogliby rozpocząć działalność gospodarczą w oparciu o aktywa parku przemysłowego.

  • Władze Gryfii wywołały sporo zamieszania i kontrowersji decyzjami odnośnie koncentracji działalności w szczecińskim oddziale.
  • Stocznia to jeden ze sztandarowych zakładów Świnoujścia, dlatego prezydent wraz z władzami wojewódzkimi podjęli współpracę na rzecz utworzenia w jego miejscu parku przemysłowego.
  • Komunalizacja majątku likwidowanego przedsiębiorstwa wymaga wykonania audytu stanu i struktury aktualnego zatrudnienia.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. to jedna z najbardziej znanych stoczni remontowych w Europie. Początki działalności spółki sięgają lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku. Obecnie w jej skład wchodzą dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Szczecinie i Świnoujściu, na których terenie funkcjonuje łącznie pięć doków pływających, w tym dok nr 5,  jeden z najnowszych i największych w Polsce, o nośności 17 000 ton. W ramach świadczonych usług przeprowadza kompleksowe remonty i przebudowy dużych statków handlowych, promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych. Dzięki centralnemu położeniu stoczni na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, dzieli ją niewielka odległość od głównych tras komunikacyjnych transportu lądowego i od ważnych linii żeglugowych, a pobliska granica z Niemcami umożliwia sprawny transport urządzeń i części zamiennych od dostawców z Europy Zachodniej, jak również dojazd specjalistycznych serwisów. W obecnym kształcie przedsiębiorstwo funkcjonuje od 2013 roku, gdy państwowy właściciel zdecydował o połączeniu Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. z Morską Stocznią Remontową S.A. Połączenie spółek nie przyniosło jednak zamierzonych efektów, lata strat znalazły odzwierciedlenie w dramatycznej kondycji finansowej. Niedawno zarząd firmy, której aktualnym właścicielem jest państwowy Fundusz Rozwoju Spółek, przedstawił pomysł na jej ratowanie – budowę nowego, dużego doku w Szczecinie. Powinno to pozwolić stoczni na uzyskanie zupełnie nowych zleceń oraz poszerzyć możliwości działania. Poczyniono już nawet w tym kierunku pierwsze kroki, w połowie września Gryfia podpisała w tej sprawie umowę z Funduszem Rozwoju Spółek i Stocznią Szczecińską. Wymaga to jednak pozbycia się świnoujskiej części, a fundusze pozyskane z sprzedaży przeznaczone są na sfinansowanie budowy doku. Krzysztof Zaremba, prezes Gryfii, zapewnił o zamiarze przeniesienia ze Świnoujścia całej niezbędnej infrastruktury, czyli doków i sprzętu pływającego.

Na tak obrót spraw zdecydowanie zareagowały władze województwa zachodniopomorskiego wraz z prezydentem Świnoujścia. Podpisali 21 września list intencyjny w sprawie utworzenia Morskiego Parku Przemysłowego. Zdaniem Olgierda Geblewicza, marszałka województwa, podjęta inicjatywa jest ostatnią szansą na uratowanie potencjału świnoujskiego oddziału Gryfii, który administracja centralna planuje sprzedać. Gryfia to jeden z większych zakładów w mieście, w którym zatrudnieni są mieszkańcy Świnoujścia. Janusz Żmurkiewicz, prezydent miasta twierdzi, że tylko ich komunalizacja gwarantuje dalsze funkcjonowanie stoczni z korzyścią dla regionu i mieszkańców. Właśnie dlatego stronie rządowej została przedstawiona propozycja stworzenia parku przemysłowego o profilu stoczniowym i offshore-owym.  Jednostka zgodnie z deklaracjami może liczyć na wsparcie Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego, a także Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Miasta Świnoujście. W związku z likwidacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej majątkiem Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia zarządza obecnie Ministerstwo Infrastruktury. W liście skierowanym do ministra Andrzeja Adamczyka marszałek Olgierd Geblewicz zwrócił uwagę, że samorządy posiadają duże doświadczenie w zakresie komunalizacji firm i majątku państwowego, jak również w pozyskiwaniu inwestorów dla obszarów postoczniowych. Przejęcie majątku likwidowanego przedsiębiorstwa jest możliwe tylko w przypadku restrukturyzacji przez władze centralne Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia i wydzielenie podmiotu funkcjonującego jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Według włodarzy wskazany podmiot powinien być właścicielem nieruchomości i środków produkcji znajdujących się na terenie stoczni w Świnoujściu. Powinno również dojść do audytu stanu i struktury aktualnego zatrudnienia pracowników świnoujskiego oddziału Gryfii oraz przygotowania kadry do przejęcia przez nowy podmiot. Spełnienie tych warunków jest konieczne, aby mógł powstać Świnoujski Morski Park Przemysłowy. Dałoby to szansę na zatrudnienie dla kadry świnoujskiego oddziału Gryfii, jak również na stworzenie nowych miejsc pracy.

Władze wojewódzkie podkreślają, że Świnoujście to miejsce z ogromnym potencjałem gospodarczym. Nie brakuje tam ludzi posiadających wysokie kwalifikacje w branży remontów statków i budowy instalacji offshore. Postulat powołania nowego podmiotu został sformułowany już w styczniu 2019 roku w gronie ekspertów powołanym przez marszałka we współpracy z władzami miasta. Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka ds. gospodarki morskiej twierdzi, że już wtedy zgłosiło się trzech inwestorów zainteresowanych dzierżawą terenów owego parku, zatrudnieniem ludzi ze Świnoujścia i robieniem remontów statków właśnie tam, a nie w Szczecinie. Następnie strategię utworzenia parku przemysłowego w Świnoujściu zaprezentował w imieniu obu urzędów prezydent miasta ówczesnemu ministrowi Markowi Gróbarczykowi. W chwili obecnej decyzje nie należą już jednak do niego, ponieważ po likwidacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej branża przeszła pod skrzydła resortu infrastruktury.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030