Warto inwestować w obronę

Kolejna debata na temat przyszłości NATO odbyła się w Pradze. Została zorganizowana we współpracy z czeskim think-thankiem CEVRO.

Spotkanie otworzył: Alexandr Vondra, honorowy przewodniczący praskiego centrum, Prague Centre for Transatlantic Relations (CEVRO), w debacie moderowanej przez Martinę Heranovą, koordynatora CEVRO wzięli udział: Daniel Koštoval, były wiceminister obrony z Czech, Jacek Raubo, analityk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i portalu Defence 24 oraz Brendan Donelly, Dyrektor Federal Trust z Wielkiej Brytanii.

Jako pierwszy głos zabrał Daniel Kostoval, który, w myśl tematu wiodącego spotkania: Czesi i Polacy w NATO w latach 1999-2019 przedstawił w skrócie drogę obu krajów do przystąpienia do Sojuszu Transatlantyckiego, przywołując m.in historyczne słowa wypowiedziane w Warszawie w 1997r. przez Billa Clintona: „Nic o was bez was”. W swojej wypowiedzi Danel Kostoval nakreślił również różnice między Polską a Republiką Czeską w podejściu do obronności, m.in. gotowość Polaków do ponoszenia wysokich inwestycji w system obronności. Podczas gdy polskie wydatki rządowe na obronność sięgają blisko ustalonych przez kraje członkowskie NATO 2% PKB, Czesi wydają na ten cel 1,2 PKB. Zdaniem byłego wiceministra ds. obrony Republiki Czeskiej, Daniela Kostovala:  „Czesi czują się bardzo bezpiecznie w swoim kraju a czescy politycy nie widzą potrzeby zwiększenia wydatków na obronność” –  te i inne wątki zostały poruszone w czasie debaty przy okazji prezentacji publikacji nt NATO w Pradze, organizowanej we współpracy z CEVRO, w ramach grantu MSZ RP.

Jacek Raubo nawiązał do trwającej obecnie debaty nt konieczności wewnętrznych zmian w organizacji sojuszu, postulując potrzebę wprowadzenia pakietu reform NATO 2.0. Podkreślał jednocześnie rolę mediów i think-thanków w informowania i edukowania opinii publicznej nt realności różnych zagrożeń, nie tylko militarnych.

Brendan Donelly, argumentował, że UE stać na przejęcie kompetencji obronnych NATO i że nieprzewidywalna polityka prezydenta Donalda Trumpa powinna przekonać kraje europejskie do tworzenia alternatywnego systemu obrony, czym wywołał ostrą debatę nie tylko z publicznością ale i pomiędzy panelistami.

W czasie spotkania zaprezentowana została publikacja ISW: „NATO: 1940-1999-2019”, współfinansowana ze środków MSZ RP.