Warsztaty dotyczące tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów

VI Europejski Kongres Samorządów to nie tylko panele dyskusyjne, ale także praktyczne podejście do spraw ważnych dla samorządowców. Jedną z takich spraw jest zyskujące coraz większa popularność partnerstwo publiczno-prywatne. Warsztaty przeprowadzą doświadczeni eksperci Fundacji Centrum PPP.

Warsztaty – Kluczowa analiza przedrealizacyjna dla potencjalnych projektów PPP – Ocena Efektywności, dotyczyć będą możliwości, jakie daje taka współpraca. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to, jak się wydaje, pozytywna odpowiedź na wyzywanie cywilizacyjne przed jakimi stanęły polskie samorządy – mianowicie, jak w dobie ograniczonych budżetów publicznych, sprostać stale rosnącym oczekiwaniom społecznym w zakresie dostarczania wysokiej jakości usług publicznych.

Nowelizacja ustawy o PPP zobowiązała podmioty publiczne, zainteresowane realizacją inwestycji w modelu PPP, do sporządzania oceny efektywności planowanego przedsięwzięcia. Ocena efektywności pełni rolę narzędzia optymalizacyjnego, wspierającego proces podejmowania decyzji przez władze publiczne i wstępnie strukturyzującego planowany projekt PPP (np. model, podział zadań i ryzyk, mechanizm płatności itd.).

Na podstawie wyników uzyskanych w wyniku przeprowadzenia oceny efektywności podmiot publiczny podejmować ma decyzje o wyborze najkorzystniejszego (z punktu widzenia realizacji interesu publicznego) modelu dla realizacji określonego zadania publicznego.

Jakie korzyści dla JST, poza koniecznością spełnienia obowiązku ustawowego, wynikają z przeprowadzenia oceny efektywności? Jakie analizy należy przeprowadzić w ramach oceny efektywności? Od czego zacząć – praktyczne wskazówki. Warsztaty są przeznaczone dla przedstawicieli JST, rozważających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w których PPP jest brane pod uwagę jako możliwy model realizacji.

Liczba miejsc jest ograniczona – zgłaszające się osoby powinny wskazać (lub co najmniej przemyśleć) przedsięwzięcie inwestycyjne, w którym planowane jest PPP – po to, aby zajęcia miały możliwie najpełniej praktyczny wymiar.

Uwaga! Po warsztacie – możliwość konsultacji indywidualnych.