Uroczystość podpisania memorandum podczas Forum Przemysłowego

Uroczystość podpisania Memorandum o Współpracy pomiędzy Konsulatem Honorowym Gruzji we Wrocławiu, a Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo- Handlową

Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu i Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa podpiszą memorandum o współpracy podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu. Nawiązana współpraca ma na celu zwiększenie potencjału i zakresu zagranicznej ekspansji polskich firm na rynek gruziński oraz obszar Kaukazu Południowego, niezwykle atrakcyjnego regionu, który stwarza nowe perspektywy biznesowe.

Data i godzina wydarzenia: 13.12.2019r. o godz. 16.00

Miejsce wydarzenia: Restauracja Zielona, Hotel Gołębiewski w Karpaczu